2023_06 Økonomerne ser lyst på boligmarkedet

Gode nyheder, når man dykker ned i tallene

Den seneste måned har været et rent slaraffenland for økonomer. Flere store banker har offentliggjort  nye prognoser for dansk økonomi, og både regeringen og vismændene er fulgt op med deres bud på de økonomiske udsigter. Prognoserne er også interessante for boligejerne, da de løfter sløret for, hvad nogle af landets dygtigste økonomer forventer, der vil ske på boligmarkedet i de kommende år.

Ved første øjekast ser husprisprognoserne ikke alt for opløftende ud, men sådan skal de ikke tolkes. Faktisk indeholder de nye prognose flere gode nyheder, hvis man dykker lidt ned i tallene.

Vismændene forudser, at huspriserne vil falde med 8,0 pct. i 2023 og med yderligere 1,0 pct. i 2024, mens Økonomiministeriet forventer prisfald på 9,2 pct. i 2023 og på 0,5 pct. i 2024.
 

  Vismændene/DORS Økonomiministeriet Nordea
30. maj 2023 17. maj 2023 9. maj 2023
2023 -8,0 pct. -9,2 pct. -7,5 pct.
2024 -1,0 pct. -0,5 pct. -0,8 pct.
2025-2030* 6,0 pct. - -
*Gennemsnitlige årlige vækstrate i årene 2025 til 2030
Kilde: Dansk Økonomi, forår 2023, Økonomisk Redegørelse, maj 2023 og Nordea

 

De foreløbige sæsonkorrigerede data for boligprisudviklingen i 2023 viser nemlig, at selv hvis boligpriserne er uændrede i resten af året, vil salgsprisen på et gennemsnitligt hus ende ca. 6 pct. lavere i 2023 end i 2022. Det betyder med andre ord, at både Økonomiministeriet og vismændene vurderer, at vi er tæt på bunden, og at priserne ikke vil falde ret meget yderligere.

Prognoserne spår også et lille prisfald i 2024, men det er også en konsekvens af det prisfald, vi oplever i 2023, og både vismænd og Økonomiministeriet forventer således, at huspriserne er højere ved udgangen af 2024 end ved indgangen.

Husprisprognose Boligprisudviklingen fra 2010 til 2022 og Nordeas og vismændenes forventninger til fremtiden

Nedturen på boligmarkedet forventes altså at blive kort, og hvis man er boligejer, er det svært at være utilfreds med den ”vejrudsigt”. Det er trods alt værd at huske på, at under den seneste store nedtur på boligmarkedet i slutningen af 00’erne tog det tre år på ejerlejlighedsmarkedet, fra priserne begyndte at falde, og til de ramte bunden. Og på hus- og fritidshusmarkedet tog hhv. fem og ni år. Der er altså tale om en helt anden krise nu end dengang.

Det er svært at forudsige fremtiden, da der kan ske meget, som man af gode grunde ikke har kendskab til i dag. Derfor kigger de fleste økonomer kun et par år ud i fremtiden, når de udarbejder prognoser. Vismændene supplerer dog deres almindelige prognose for 2023 og 2024 med en langsigtet vurdering af det økonomiske landskab, og også her er der gode nyheder til boligejerne.

Vismændene vurderer nemlig, at den gennemsnitlige årlige vækstrate vil ligge på ca. 6 pct. om året på husmarkedet i perioden 2024 til 2030. Hvis vismændene får ret i deres prognose, vil huspriserne altså være næsten 40 pct. højere ved udgangen af 2030, end de er i dag. Det betyder, at et gennemsnitligt hus på 140 m2, der koster ca. 2.150.000 mio., vil kunne sælges for ca. 3 mio. kr. om bare syv et halvt år.

I Nordea vurderer vi, at vismændenes prognose er lidt for optimistisk prognose, men det ændrer ikke på, at vi også ser lyst på boligprisudviklingen, når vi kigger lidt ud i fremtiden. På den baggrund bør boligejerne ikke bekymre sig voldsomt meget over det seneste års faldende huspriser, men derimod glæde sig over de gunstige økonomiske udsigter. I hvert fald, hvis man ikke skal sælge sit hus lige nu.