2023_08 Boligejerne snyder sig selv på forskudsopgørelsen

Mange boligejere glemmer rubrik 483 på forskudsopgørelsen

Det er altid en god idé at tjekke sin forskudsopgørelse løbende, men i år er det ekstra vigtigt for boligejerne. Det seneste 1½ år er renten nemlig steget kraftigt, og derfor betaler mange boligejere højere renteudgifter, end de plejer. Det gælder både boligejere, der har fået rentetilpasset eller refinansieret deres variabelt forrentede realkreditlån, men også boligejere med fast rente, der har valgt at skære en bid af restgælden ved at lægge om til en højere rente.

Den højere rente får nemlig rentefradraget til at stige, og da SKAT ikke har de nye oplysninger, får du som boligejer kun det fulde fradrag, hvis du selv noterer ændringen på din forskudsopgørelse. For selvom store dele af skatteopgørelsen er automatiseret, kan SKAT trods alt ikke forudsige renteudviklingen eller boligejernes konverteringsmønstre.

Læs også: Økonomerne ser lyst på boligmarkedet - bunden nærmer sig

I stedet fortrykker SKAT de seneste reviderede renteudgifter på forskudsopgørelsen, og da forskudsopgørelsen for 2023 blev sendt ud i november 2022, stammer tallene fra årsopgørelsen 2021. Men da både 2022 og 2023 har budt på kraftigt stigende renter og attraktive konverteringsmuligheder, bør du som boligejer klikke ind på skat.dk og opdatere dine tal.

Faktaboks: Hvad er en forskudsopgørelse?

Forskudsopgørelsen er SKATs forventninger til, hvad du har af indtægter og fradrag det kommende år. Forskudsopgørelsen afgør, hvor meget du betaler i skat hver måned. Da SKAT ikke har adgang til alle oplysninger, er det vigtigt, at du tjekker, om tallene i din forskudsopgørelse passer. Så er du sikker på, at du betaler det rigtige i skat.

Så mange penge er der tale om

Hvor mange penge, der er tale om, afhænger af lånets størrelse, og hvor meget renten har ændret sig i forhold til de fortrykte oplysninger på forskudsopgørelsen.

Men er der fx tale om et Kort Rente-lån på 1 mio. kr., er udgiften til renter og bidrag steget fra ca. 9.300 kr. i 2021 til 45.600 kr. i 2023, hvilket svarer til en forskel på ca. 36.300 kr. Det betyder, at boligejeren betaler ca. 12.200 kr. for meget i skat i 2023, hvis oplysningerne ikke ændres, da fradraget for renteudgifter har en værdi på ca. 33,7%.

Læs også: Ny rente på Kort Rente-lån fra 1. juli 2023

Boligejeren har altså mulighed for at få udbetalt ca. 1.020 kr. mere hver måned ved at sikre sig, at rentefradraget er opgjort korrekt. Ændringen foretages på www.skat.dk  – og har du ikke fået det gjort fra årets start, kan du stadig nå det. Der er nemlig ingen deadline for at ændre i forskudsopgørelsen.

Foretager du først ændringen i løbet af året, bliver ekstrafradraget dog fordelt på færre måneder, og derfor vil du opleve en større stigning i det udbetalte beløb, end hvis rentefradraget var fordelt ligeligt på alle 12 måneder.

Det samme regnestykke er vist i tabellen for andre typer af realkreditlån, der alle er sat til 1 mio. kr.

Eksempel for et lån på 1 mio. kr., der viser, hvor meget du som boligejer kan få udbetalt i 2023, hvis du ændrer din forskudsopgørelse

  Pr. år Pr. måned ved 12 måneder
Kort Rente-lån 12.200 1.020
F3-lån 12.300 1.030
F5-lån 10.000 830
Fastforrentet lån 7.900 660

Anm.: Beregningerne skal betragtes som et groft overslag, da tallene afhænger af, hvornår boligejerne har fået ny rente, renteændringens størrelse, indfrielses- og optagelseskurser, løbetiden på lånet, afvikling mv. For det fastforrentede lån er der desuden taget udgangspunkt i en omlægning fra et 30-årigt 1%-lån til et 30-årigt 5%-lån.

Billede 1, 2,3 og 4

Den vil se ud som på billede 1 nedenfor, men den vil selvfølgelig være tilpasset din families eget/egne realkreditlån. Her kan du finde oplysninger om de kommende rente- og bidragsbetalinger:

  • Klik på det lån, du ønsker at se (se rød pil på billede 1)
  • Klik på ”Se ydelsesoversigt” (se rød pil på billede 2)
  • Du kan nu se rente- og bidragsbetalingen for de kommende terminer (se rød pil på billede 3)


Du skal lægge alle betalinger for renter og bidrag i 2023 sammen, når du skal opgøre den samlede renteudgift. Allerede betalte renter og bidrag kan findes i Netbank.

Hvis I er to ejere af ejendommen, skal du huske at dividere den samlede betaling til renter og bidrag med to. Husk også, at bidraget betragtes som en rente i skattemæssig henseende.

Læs også: Boligkøbere skal være opmærksomme på de nye boligskatteregler

Du kan nu notere den opgjorte udgift til renter og bidrag på forskudsopgørelsen ved at gå ind på www.skat.dk og vælge forskudsopgørelsen for 2023. Her skal du finde rubrik 483 under afsnittet ”fradrag for kapitalindkomst” (billede 4) og notere den forventede udgift til renter og bidrag i 2023.