Chefstrategens hjørne: Rent vand i hanen og gode afkast i depotet

Truende vandkrise kræver investeringer

Klik her for at hente analysen

Vi har de senere år set betydelige investeringer i mange former for grøn energi og andre bæredygtige områder. Hvis vi skal sikre nok rent drikkevand, skal der også ske store investeringer på dette område de kommende år, viser en frisk analyse fra Nordeas strateger.

”Vi er i en situation, hvor vi bliver flere og flere mennesker på jorden, samtidig med, at vi får mindre rent vand på grund af klimaforandringer og vandspild, der kunne undgås. Vandforbruget stiger med 2 pct. om året, fordi vi skal bruge vand til industrien, fremstilling af mad og til at drikke,” forklarer chefstrateg Andreas Østerheden.

Gode afkastmuligheder ved investering i renere vand
Investeringer i vand forventes at stige de kommende 20 år og kan potentielt også vise sig at blive en god forretning. Helt konkret bliver der brug for investeringer i afsaltningsanlæg, der kan gøre havvand til drikkevand, spildevandsanlæg og investeringer i de nuværende forsyningsanlæg, der mange steder er gamle og dårligt vedligeholdt.

”Vi ser gode vækstudsigter for selskaber inden for områder som kemikalier til vandbehandling, analyseudstyr til vandbehandling og nye teknologier til at gøre anvendelsen af vand mere effektiv, både i landbruget, industrien og i hjemmet,” lyder det fra Andreas Østerheden.

Kan vi nå det?
Retten til rent vand er både skrevet ind i FNs Verdensmål og har siden 2012 optrådt på World Economic Forums Global Risks Reports liste over en af verdens fem største risici. Det er med andre ord ikke en ny dagsorden, og vi står heller ikke i en håbløs situation, lyder det fra strategen:
”Undersøgelser viser, at der er brug for investeringer, der svarer til 1 pct. af det globale BNP på årsbasis for at undgå en krise. Det er naturligvis meget store investeringer, men det er stadig mindre end en femtedel af de investeringer, der er brug for i kampen mod klimaforandringer.”slutter  Andreas Østerheden.