Fem trin til mere bæredygtig forretning

Bjørn Boye Jensen Chef for erhvervskunder i Danmark Bjørn Boye Jensen

Med en global klimadagsorden på plads, har vi nu gode forudsætninger for at fremskynde rejsen mod et mere bæredygtigt samfund. Den nye klimadagsorden stiller krav til iværksættere, som nu skal kende deres bæredygtighedsrisici og finde veje til at blive mere bæredygtige.

Gennem de opstillede FN-mål og Parisaftalen har verden endelig fået en fælles klimadagsorden, og dertil er nu tilføjet mål på både EU- og nationalt niveau. Og målene er klare: I 2050 vil EU, herunder også Danmark, være klimaneutral.

De klare klimamål har ikke kun indflydelse på klimaet, men også på måden, hvorpå man driver forretning både på dansk, europæisk og globalt plan. Denne udvikling har medført, at virksomheder i langt højere grad end tidligere er begyndt at integrere spørgsmålet om bæredygtighed i virksomhedens strategi og forretningsmål. 

Nordeas danske chef for erhvervskunder Bjørn Bøje Jensen mærker også virksomhedernes stigende fokus på bæredygtighed: “Vi tilbyder grønne lån, grønne obligationer og fonde med et bæredygtigt fokus, og vi ser en enorm efterspørgsel efter denne type produkter. Der er faktisk et større ønske, end der er produkter,” fortæller han.

Fem trin til at blive mere bæredygtig

Alle taler om bæredygtighed og vigtigheden af at blive det. Men hvordan skaber man en bæredygtig forretning? Bjørn Bøje Jensen kommer her med sine fem bud på, hvordan mellemstore og store virksomheder kan blive mere bæredygtige.

1. Skab en sikker ”licens to operate”
Sørg for, at din virksomhed overholder de grundlæggende regler og love, der gælder på dit specifikke marked og i din specifikke sektor. Hold styr på branchestandarder og praksis, og sørg for, at du kan bevise og forklare, hvordan din virksomhed lever op til dem - både over for medarbejdere og interessenter.

Er du ikke bekendt med de regler og love, der gælder på dit marked og i din specifikke sektor? Så kan du med fordel klikke her og få et overblik over, hvordan Nordea kan hjælpe dig. Vi har specialister inden for mange forskellige sektorer.

2. Gå i dialog med dine interessenter
Det kan være givende for din virksomhed at gå i dialog med dine interessenter, så I sammen kan identificere de vigtigste spørgsmål om bæredygtighed for netop din virksomhed. Dine interessenter kan være kunder, medarbejdere, leverandører, ejere, investorer, konkurrenter og lokalsamfundet.

Ved at inddrage dine interessenter, kan du få en forståelse for branchens mål og udfordringer, nuværende og fremtidig lovgivning, sociale tendenser, kundeefterspørgsel, teknologisk udvikling, politiske incitamenter, skatter, klimalove og klimamål. Sørg for at få input fra flere interessenter for at få et samlet billede.  

3. Kortlæg FNs klimamål
Sæt dig ind i FNs 17 klimamål. Er du ikke bekendt med klimamålene, kan du læse mere om dem her. Når du er blevet bekendt med de globale mål, bør du se nærmere på den negative indvirkning, som din virksomhed kan have på målene, og derefter undersøge, om din virksomheden kan have en positiv indvirkning på dem. Det er vigtigt at afbalancere analysen for at skabe troværdighed, ikke love for meget og kun fokusere på de mål, der er mest relevante for din virksomhed.

4. Identificér din virksomheds ESG-risici
For at kunne fokusere på de mål, der er mest relevante for din virksomhed, bør du også gennemgå virksomhedens bæredygtighedsrisici og prioritere dem, der har den højeste risiko. Tag hele værdikæden i betragtning – leverandørniveauet skal også analyseres. Identificér, hvor din virksomhed har størst risiko i følgende ESG-områder:

Environment: Reduktion af klimafodaftryk
For at kunne reducere dit klimaaftryk, er du nødt til at kende de største klimasyndere. Gennemgå derfor din virksomheds aktiviteter, og find dem, der efterlader det største klimaaftryk. Det kunne eksempelvis være: Rejse & transport, energi- og vandforbrug, affaldshåndtering

Social: Sikring af socialt ansvar som arbejdsgiver
Du tager sikkert allerede et socialt ansvar for dine medarbejdere og dine kunder, men hvad med resten af værdikæden? Gennemgå hele din værdikæde, herunder leverandører. Se på faktorer som: Ansættelsesvilkår, lønninger og fordele, ligestilling og mangfoldighed, sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø og informations- og datasikkerhed.

Governance: Sikker styring og gennemsigtighed
En bæredygtig virksomhed har brug for aktiv virksomhedsstyring, ikke kun når det gælder bæredygtighedsspørgsmål. Sørg for, at din virksomhed er gennemsigtig med hensyn til rapportering, risikostyring og anvender bedste praksis inden for regnskab og opfølgning.

5. Lav en handlingsplan
Når du har styr på regler og love og FNs globale klimamål og har gennemgået dine risici og muligheder knyttet til bæredygtighed, er det tid til at udvikle en handlingsplan. Start med at prioritere de områder, hvor den største effekt kan opnås, og opbyg handlingsplanen ud fra dem.

Integrer bæredygtighed i strategien - og husk at skabe ejerskab hos topledelsen og/eller bestyrelsen. Uden dem er der ingen bæredygtig virksomhed. Del dit arbejde inden for bæredygtighed med dine interessenter. Kommunikér, hvordan de identificerede risici styres, hvordan negative påvirkninger reduceres, og hvad dit positive bidrag er.

Sidst men ikke mindst, skal du sørge for at følge op. De vigtigste risici kræver nemlig handling og opfølgning. Du kan eksempelvis følge op udvikle politikker eller udpege kontrolfunktioner.

Prioritér de områder, hvor virksomheden har størst indflydelse

“Vi ser alt for mange virksomheder, der prøver at gøre alt på én gang, og det kan være både besværligt og ressourcetungt. Derfor er mit råd til dig, der gerne vil have en mere bæredygtig virksomhed, at du prioriterer de områder, hvor du har størst indflydelse, og trin for trin udvikler dit arbejde hen imod en bæredygtig virksomhed”, siger Bjørn Bøje Jensen.

”Vi står klar til at hjælpe virksomheder videre på deres vej til at blive mere bæredygtige. Vi har arbejdet med bæredygtighed i flere år, og vi er i konstant udvikling, når det kommer til netop bæredygtighed. Kun ved at flytte os og gøre os dygtigere, kan vi hjælpe kunden med at blive mere bæredygtig,” afslutter Bjørn Bøje Jensen.