Find rundt i energitilskudsjunglen

Sådan søger du energitilskud

  • Er du i tvivl om, hvordan du får mest ud af en energirenovering af din bolig, kan du søge vejledning hos BetterHome, som også kan hjælpe med at indhente energimærke, så du er klar, når puljerne åbner.
  • Dernæst søger du tilskud hos Energistyrelsen, og mens du venter på tilsagn, kan du indhente tilbud fra relevante håndværkere.
  • Når du har fået tilsagn, kan du sætte håndværkeren i gang med arbejdet.
  • Husk, at du ikke må underskrive en kontrakt med din håndværker eller sætte arbejdet i gang, før tilsagnet er givet. Men du må gerne indhente tilbud på arbejdet, få lavet en projektbeskrivelse og udarbejdet energimærkning, men du venter på tilsagn.
  • Læs mere om finansiering af din renovering i Nordeas guide til renovering. 

Sidste år var der så meget rift om regeringens tilskudskroner, at de 245 mio. kr. i den såkaldte bygningspulje, hvor boligejere kan søge om tilskud til energiforbedringer af deres hjem, blev opbrugt på kun to uger.

Snart åbner en ny pulje, der lige som sidst uddeles efter først-til-mølle-princippet, så derfor kan det være en god idé allerede nu at forberede sig på, hvad det er bedst at søge tilskud til.

”Regeringen har åbnet en ny pulje på 375 mio. kr. til energitilskud og fordoblet det grønne håndværkerfradrag til 25.000 pr. person, men man kan ikke søge begge dele på én gang. For at træffe det rigtige valg er det vigtigt indledningsvist at overveje, hvad man vil med sit hjem,” forklarer Niels Kåre Bruun, direktør i BetterHome, der gennem gratis rådgivning gør det nemmere for danske boligejere at energirenovere boligen.

Niels Kaare Bruun fra Better Home Niels Kaare Bruun fra Better Home

Hvad er drømmen?

Drømmer man om et lavere energiforbrug, kan man ifølge Niels Kåre Bruun enten kigge på at forbedre frakken på bygningen eller at optimere hjertet i bygningen. Frakken er selve klimaskærmen, hvor man kan søge tilskud til udskiftning af vinduer, efterisolering af loft, ydervægge eller etageadskillelser, mens hjertet drejer sig om bygningens installationer som fx ny varmekilde og gulvvarme.

”Begge dele er meget vigtige for at få et lavere energiforbrug i ejendommen,” siger han.

Drømmer man om et bedre indeklima, kan man fx søge tilskud til ventilation med varmegenvinding, skabe bedre lys med nye vinduer og efterisolere facaden. Det gør det nemmere at udnytte alle kvadratmeter i hjemmet, fordi mindre træk og færre kolde vægge gør det muligt at sætte sin sofa op ad en væg eller sidde med sin iPad i vindueskarmen.

”Vi er en slags boligpsykologer, der har mange års erfaring med at omsætte kundens emotionelle behov til en faktuel opgave”
Niels Kaare Bruun

Energitilskud eller håndværkerfradrag?

Når drømmen er på plads, er det ifølge Niels Kåre Bruun projektets størrelse, der skal afgøre, hvad næste skridt er – og her er der tre scenarier.

Vil man i gang med et større projekt og har et gyldigt energimærke, skal man søge energitilskud.

”Forudsætningen for at søge energitilskud er, at man har et gyldigt energimærke udstedt efter 1. oktober 2012, så hvis man vil i gang med et projekt over 50.000 kr., bør man søge energitilskud,” anbefaler han.

Vil man i gang med et større projekt, men har ikke et gyldigt energimærke, anbefaler BetterHomes, at man rekvirerer et energimærke og derefter søger energitilskud, som dækker op til 30 pct. af det samlede projekt.

”Ordningen giver også mulighed for at få tilskud til at få energimærket, som lige nu koster ca. 6.000 kr.,” siger Niels Kåre Bruun.

Har man et mindre projekt på under 50.000 kr. og har ikke  et energimærke, vil det grønne håndværkerfradrag være den bedste vej at gå. Fradraget udgør 25.000 kr. pr. voksen i husstanden, dvs. også børn over 18 år, der bor hjemme. Håndværkerfradraget dækker nogenlunde de samme ting som energitilskuddet, men her kan man kun få fradrag for arbejdslønnen og ikke for materialer. Særligt for håndværkerfradraget dækkes fx skybrudssikring af ejendommen.
 

Processen skridt for skridt

BetterHome oplever, at husejerne har gavn af vejledning og sparring med deres byggesagkyndige for at komme i gang og få truffet de bedste valg.

”Vi er en slags boligpsykologer, der har mange års erfaring med at omsætte kundens emotionelle behov til en faktuel opgave,” siger Niels Kåre Bruun og uddyber:

”I en dialog med forbrugeren kan vi ud fra ejendommens stand og historie hjælpe med at forstå kundens drømme og omsætte tankerne til en reel grøn omstilling i boligen. Vi kan også hjælpe med at finde dygtige håndværkere eller stille kunden stærkere til dialogen med håndværkeren, så det bliver nemmere at komme i gang,” siger han.

I år forventes der at blive fastlagt tre ansøgningsrunder for energitilskud. Den første af runderne åbner den 7. april 2021. Et tilsagn om tilskud gælder i to år.