Hold balancen i dine investeringer

Simon Simon Kristiansen, seniorstrateg i Nordea

Danske investorers store kærlighed til danske aktier udgør en risiko i mange porteføljer.

”I Nordea anbefaler vi, at man maksimalt har 15 procent danske aktier i sin portefølje. Det giver mulighed for bedre risikospredning, større afkast og flere muligheder i porteføljen,” siger Nordeas seniorstrateg Simon Kristiansen.

Hvis du kun har investeret i fonde, kan du læne dig trygt tilbage – her klarer eksperterne arbejdet for dig. Men hvis du godt kan lide at gøre det selv – måske for en mindre del af din opsparing, måske for det hele – bør du overveje, om du har nok spredning på dine investeringer.

”Når man sænker andelen af danske aktier, giver det en større variation og spredning i porteføljen og dermed en bedre balance mellem risiko og det forventede afkast. Har man fx en stor andel af danske aktier i porteføljen, får man som investor nemt for meget af nogle sektorer og for få af andre. Danmark er eksempelvis overrepræsenteret med medicinalaktier, mens it-sektoren er groft underrepræsenteret. En lavere andel af danske aktier giver bedre mulighed for at investere i sektorer og selskaber, som det danske aktiemarked ikke indeholder,” forklarer Simon Kristiansen.

Investorerne bør i stedet kigge mere imod europæiske og amerikanske aktier som alternativ til de danske, lyder anbefalingen.

Har du valgt at satse på meget få aktier, eller måske kun på en enkelt eller to, udsætter du dig selv for en markant risiko. Når professionelle sammensætter investeringerne i en investeringsfond, må et enkelt selskab maksimalt udgøre 10 pct. af den samlede portefølje.

”Det giver god mening, for selv om en enkelt aktie måske lige nu øger sin værdi mere end det samlede aktiemarked, bliver det sjældent ved. Og det er de færreste selskaber, der fastholder deres værdi over flere årtier,” forklarer Simon Kristiansen.

Nordea forventer, at investorernes afkast på længere sigt bliver højere, hvis andelen af danske aktier holdes på et niveau på maksimalt 15 pct.

”Når Nordea anbefaler en andel af danske aktier i porteføljen på 15 pct., er der stadig tale om en massiv overvægt i forhold til, hvor lille det danske aktiemarked er i en global sammenhæng. Danmark fylder således blot 0,4 pct. af de globale aktier,” pointerer Simon Kristiansen.

Har du hovedsageligt investeret dine penge i aktier eller fonde?

Choices