Politiske valg med store effekter på de finansielle markeder

Udskrivelsen af parlamentsvalget i Frankrig kommer, efter at partiet National Samling, der ledes af Marine Le Pen, fik et overraskende stærkt valg til EU-parlamentet med opbakning fra næsten en tredjedel af vælgerne

Overraskende nyvalg i Frankrig

Den politiske begivenhed, der over de sidste uger har trukket de største overskrifter, er den højest overraskende beslutning om, at der skal afholdes nyvalg til det franske parlament. Første runde finder sted 30. juni, og anden runde afholdes 7. juli. Udskrivelsen af parlamentsvalget kommer efter partiet National Samling, der ledes af Marine Le Pen, fik et overraskende stærkt valg til EU-parlamentet med opbakning fra næsten en tredjedel af vælgerne. Modsat gik det for den siddende præsident Emanuel Macrons parti, Renaissance, der fik under 15 pct. af stemmerne.

Selv om der fortsat er lang tid til det næste præsidentvalg i Frankrig, så har den stigende politiske usikkerhed ramt euroområdets næststørste økonomi hårdt. Uroen kommer nemlig i forlængelse af, at landet i slutningen af maj fik nedjusteret den langsigtede kreditværdighed hos Standard & Poor's. Den lavere kreditvurdering skyldes både, at det offentlige budgetunderskud i 2023 blev markant større end forventet (5,5 pct. af BNP) og at den samlede offentlige bruttogæld forventes at stige til op over 110 pct. af BNP i 2027. Til sammenligning havde Danmark sidste år et overskud på mere end 3 pct. af BNP og gælden har i en længere årrække været støt faldende, så den nu er under 30 pct.

Motorvejskryds

Kombinationen af den lavere kreditværdighed og forhøjet politisk usikkerhed har på de finansielle markeder ført til, at forskellen mellem de 10-årige statsrenter i Frankrig og Tyskland er steget til niveauer, der sidst blev set tilbage i 2017. Det var dengang der var spekulationer om, at præsidentkandidat Marine Le Pen ville trække Frankrig ud af eurosamarbejdet. De har også fremkaldt en ny svækkelse af euroen, så den amerikanske dollar igen handles tæt på 7,0 over for danske kroner. Også på aktiemarkederne har der været en tydelig effekt af begivenhederne i Frankrig. Det er selvsagt gået hårdest ud over de franske aktier, men også resten af Europa har ligget underdrejet sammenlignet med udviklingen i USA. Det viser tydeligt, at investorerne frygter, at problemerne i Frankrig hurtigt kan blive en hovedpine for alle eurolandene.

Storbritannien skal til valg i juli

Også i Storbritannien skal vælgerne snart til parlamentsvalg. Her har meningsmålingerne i længere tid peget på, at Labour vinder valget, og at Det Konservative Parti derfor mister det flertal, partiet ellers har haft siden 2015. På de finansielle markeder er udsigten til et systemskifte for længst blevet indpriset i de nuværende kurser. Og selv om der også i Storbritannien er udfordringer med store underskud på de offentlige finanser og en stigende gældskvote, så er det britiske pund blevet styrket, så det igen nærmer sig 9 kroner. Sidst kursen var så høj, var tilbage i midten af 2022. Fremgangen for det britiske pund skyldes især, at de økonomiske nøgletal igen peger i den rigtige retning med en stigende optimisme hos både forbrugerne og i virksomhederne.

USA Washington

Amerikansk præsidentvalg lurer i horisonten

Sommerens valg i Frankrig og Storbritannien leder frem mod årets helt store politiske begivenhed for investorerne, nemlig det amerikanske præsidentvalg den 5. november. Ifølge The Economist peger en sammenvejning af målinger lige nu på, at Donald Trump har ca. to-tredjedel sandsynlighed for at vinde, mens Joe Bidens vinderchancer er estimeret til at være omkring en-tredjedel.

Meget kan dog nå at ændre sig frem mod november. Så selv om nervøsiteten omkring udfaldet af valget lurer under overfladen, så er markedernes fokus i stedet for rettet mod den fortsat meget stærke økonomi, der bliver ved med at overraske positivt. Det har dog også betydet, at tidspunktet for den første rentenedsættelse i USA er blevet udskudt gentagende gange. Det har været en medvirkende årsag til, at de lange danske boligrenter er kravlet højere siden slutningen af sidste år – og det selv om Nationalbanken jo ellers nedsatte den danske rente i starten af måneden.