Too Good to Go – stop madspild

Om ‘Too Good To Go’

  • Grundlagt i Danmark i slutningen af 2015 af en gruppe venner

  • Er nu en international virksomhed og etableret i de nordiske lande, samt Storbritannien, Frankrig og Tyskland

  • Er i gang med en såkaldt ‘testpilot’ - hvor man tester det tekniske - på 20 restauranter i New York

  • Forventer at ekspandere yderligere i 2017

 

England, Tyskland, Frankrig
Too Good To Go er ren forretning og ikke afhængigt af diverse velgørende fonde. De tager et gebyr på 8 kroner pr solgte måltid og leverer desuden gratis poser og bionedbrydelige madbokse ud til butikkerne. -Vi valgte den forretningsmodel. I starten diskuterede vi, om vi skulle lade det være afhængigt af donationer fra fonde og så videre. Men alt går jo i stå, hvis man så ikke får de donationer, siger Klaus Pedersen.

I dag er Too Good To Go i fuld gang i de nordiske lande og ved at rulle ud i Frankrig, England og Tyskland, hvor man har sat managere i gang i de store byer, som skal ansætte sælgere. Tyskerne, der traditionelt har en høj miljøbevidsthed, er meget åbne over for konceptet. Det er især let at sælge ideen i de store byer, fortæller Klaus Pedersen og nævner sin egen hjemegn som et sted, hvor det godt kan være noget sværere.
 
-Jeg kommer fra Fyn, og der er alt nyt yt, som vi siger. Så det kan tage lidt længere tid, før de kan se ideen. I København - og andre større byer - er man mere vant til at prøve nye ting af.

Grotesk spild

  • Den samlede mængde dagrenovation i Danmark er mindst 1,1 millioner tons årligt. Heraf udgør madspild - altså mad, der kunne være spist - 260.000 tons, eller 24 procent.

  • Servicesektoren tegner sig for 288.000 tons madaffald årligt, heraf er 227.000 ton rent spild af mad. Det årlige madspild fordeler sig med 167.000 tons i handelssektoren, 29.000 i hoteller og restauranter og 31.000 tons i institutioner og kantiner.

  • En tredjedel af den globale produktion af fødevarer smides væk. Det er nok til at brødføde de millioner af mennesker, der sulter.

  • Fødevarerne smides væk, fordi de er rådnet på grund af forkert opbevaring, utilstrækkelige transportmuligheder, eller fordi de ikke opfylder de æstetiske krav fra detailhandel eller forbrugere.

Gør som mormor
Ifølge Miljøministeriet er den samlede mængde dagrenovation i Danmark 1,1 millioner tons om året. Heraf udgør madspild - altså mad der sagtens kunne være spist - 260.000 tons. Men opmærksomheden på det forrykte i, at så meget mad går til spilde, er øget markant, og også politiske initiativer dukker op. Senest har den britiske kampagne ‘This is Rubbish’ opfordret medlemmerne af Europa-Parlamentet til at halvere mængden af madaffald i EU inden 2013 og gøre det juridisk bindende på medlemsstatsplan.
 
Det store fokus på madspild kan godt bide sig fast for alvor, mener fremtidsforsker Anne-Marie Dahl, der blandt andet kigger på megatrends.
 
-Men hvis opmærksomheden skal fortsætte - også når det ikke længere er “hipt” - handler det om at ændre vaner - så vi handler bæredygtigt uden at tænke, siger hun og peger på, at det formentlig handler om opdragelse
 
-Jeg ved ikke, om vi kan pålægge skolen flere opgaver, men kunne forældre få puttet ind i deres børn, “at det er dumt at smide mad ud” som et mantra - ville meget nok være gjort. Vores mormødre gjorde det automatisk - fik mere ud af lidt - mon ikke vi kan genlære det, siger hun.
 
For Klaus Pedersen har ‘Too Good To Go’ i hvert fald været en øjenåbner af de helt store, fortæller han:
 
-Jeg vidste ikke ret meget om madspild inden, så det har virkelig været en læringsproces for mig. Privat er jeg blevet meget mere opmærksom på at bruge maden op, og ikke købe mere end jeg skal bruge. Det er blevet en agenda for mig. Og vi kan jo også se, at det går op for forbrugere og forretninger, at: Hey - det her er faktisk vejen frem.
 
‘Too Good To Go’ vandt Nordisk Råds Miljøpris i 2016 - valgt af befolkningerne i de nordiske lande.

Kilde: Miljøministeriet og FN