Tre ting, du som investor kan holde øje med henover sommeren

Tags:
Investering

Andreas Østerheden Chefstrateg i Nordea, Andreas Østerheden

Handler du aktier og andre værdipapirer med høj frekvens og måske endda dagligt, har du helt sikkert styr på de ledende indeks og makroøkonomiske prognoser, ligesom du tæt følger udmeldingerne fra centralbanker og andre toneangivende aktører i markedet. Er du derimod ligesom jeg en langsigtet investor med en investeringsprofil, som du er trofast overfor, er du formentlig i markedet for det lange seje træk. Er det tilfældet, kan du roligt gå på sommerferie og erstatte Børsens kurslister med den roman, du længe har forsømt at læse. Kan du alligevel ikke helt give slip, er her tre faktorer, du som investor med fordel kan holde øje med.

Lav likviditet kan give udsving
I juli og august, mens mange af os holder sommerferie, får vi sjældent betydelige politiske og økonomiske nyheder, som retfærdiggør skift i de finansielle markeder. Alligevel oplever vi indimellem kortvarige, men til tider kraftige udsving, som kan give anledning til panderynker hos nogen. Det skyldes, at når mange investorer – også de professionelle som fx pensionskasser og lignende – holder sommerferie, er der mindre ’likviditet’ i markedet. Der er med andre ord færre penge i markedet og færre markedsaktører, som handler. Derfor skal der heller ikke så meget til at rykke prisen på et aktiv i op- eller nedadgående retning. Heldigvis er der typisk tale om kortvarige bølgeskvulp, som sjældent får betydning for det langsigtede afkast.

Inflation det overskyggende tema
Det helt store samtaleemne blandt investorerne for tiden er frygten for inflation – ikke mindst i USA, som har vedtaget nogle massive støttepakker, der skal hjælpe økonomien i gang igen. Derfor er det værd at holde øje med, hvordan de ledende økonomiske nøgletal i verdens største økonomi udvikler sig. Begynder investorerne pludselig at bekymre sig om accelererende inflation, vil det kunne give anledning til forskydninger på de finansielle markeder og potentielt også resultere i knubs til aktierne. Vi vil over de kommende måneder stadig se stigende inflation og flaskehalse og effekter fra coronakrisen, som giver grundlag for kraftige prisstigninger. Vi tror dog ikke, at inflationen vil forblive høj på længere sigt, og mener derfor heller ikke, at inflationsfrygten vil give andet end krusninger på finansmarkedernes overflade. Historisk klarer aktier sig faktisk godt i et scenarie med moderat inflation i størrelsesordenen 2-3 pct., hvilket er det, vi forventer for amerikansk inflation både i 2021 og 2022. 

Hold øje med udmeldinger fra Fed
Den amerikanske centralbank (Federal Reserve eller Fed) er suverænt den vigtigste stemme og aktør på de finansielle markeder. Banken har tidligere brugt næsten enhver lejlighed til at overbevise markederne om, at den vil udfase sin meget lempelige pengepolitik på en langsom og forudsigelig måde, og derfor er det værd at holde øje med selv små ændringer i Feds måde at kommunikere på. Forleden fremgik det af et referat fra seneste rentemøde i Fed, at nogle deltagere indikerede, at forsætter fremgangen i økonomien med samme fart, og økonomien dermed nærmer sig Feds målsætninger, vil det blive nødvendigt snart at diskutere en plan for, hvordan man skal justere tempoet i Feds opkøbsprogram. Vi vil se efter information fra Fed om, hvad centralbanken gerne vil se for at begynde udfasningen af de ekstraordinære tiltag.

Overvægt aktier trods pæne kursstigninger
Selvom vi i 2021 allerede har set pæne stigninger til aktier, holder vi foreløbig fast i vores aktuelle strategi, hvor vi anbefaler investorerne at overvægte aktier i porteføljen. Vi anerkender, at de markant stigende aktiekurser har taget forskud på meget af den økonomiske genopretning, men mener fortsat, at økonomer og analytikere bliver positivt overrasket, og at det fortsat vil løfte aktiekurserne over det kommende år. Med det nuværende fundament af økonomiske og indtjeningsmæssige overraskelser kombineret med en fortsat lempelig pengepolitik vurderer vi, at markederne fortsat har potentiale til at trække højere herfra. Vi forventer, at aktier de kommende 12 måneder stadig har 4-8 pct. i sig til investorerne.

God sommer!