Udbytter for milliarder på vej til investorerne

Der ruller snart penge ind på investorernes konti fra Nordea Invest. Investeringsforeningen udbetaler udbytte* 8. februar, og samlet set bliver der sendt flere milliarder af kroner i retning af investorerne.

For nogle investorer er den kontante udbetaling en kærkommen anledning til at forkæle sig selv, men skal du ikke bruge pengene, kan det være en god ide at geninvestere udbytterne. På den måde sender du pengene tilbage på investeringsmarkederne, hvor de kan give et afkast.

Du har mulighed for at lave en aftale med Nordea, der indebærer, at du automatisk får geninvesteret udbyttet fra de investeringsforeninger, som du investerer i. Hør mere hos din rådgiver, der kan hjælpe med at tilmelde dig.

Læs mere her 

*Udbytter er udbetalinger, som investeringsforeningen udbetaler på baggrund af særlige regler som kursgevinster ved salg af værdipapirer i foreningerne i løbet af året samt fx udbytter fra de virksomheder, der bliver investeret i.