2022_10 Ejerskab af boliger i udlandet skal oplyses til SKAT

Reglerne for boligbeskatning er ens, uanset hvor boligen ligger

Uanset om man har ferielejlighed i Spanien, hus i Tyrkiet, sommerhus i Sydfrankrig, hytte i Norge eller ødegård i Sverige, skal man huske at oplyse skattemyndighederne om ejendommen og muligvis betale ejendomsværdiskat i Danmark. Reglerne for boligbeskatning er nemlig fuldstændig ens, uanset hvor sommerhuset ligger.

Bor man og er man skattepligtig i Danmark, skal man derfor oplyse om ejendommen til SKAT – også selvom man allerede betaler skat af ejendommen i udlandet. Man har dog mulighed for at få nedsat den danske ejendomsværdiskat med den ejendomsskat, der er betalt i udlandet.

Hvad skal tilføjes til årsopgørelsen?

Hvis man har bolig i udlandet, skal man huske at oplyse følge i sin årsopgørelse:

  • værdien af din udenlandske ejendom
  • eventuelle ejendomsskatter, man betaler i det land, hvor den udenlandske ejendommen ligger
  • renteudgifter, hvis man har lån i ejendommen
  • lejeindtægter, hvis man lejer den udenlandske ejendom ud
  • eventuelle indeståender i udenlandske banker

Mange danskere kan forvente brev fra Vurderingsstyrelsen

Sommerhusejere i Blokhus og Gilleleje betaler som oftest ejendomsværdiskat, og det skal man også, selvom sommerhuset ligger i Sydfrankrig. Det er dog ikke alle danskerne med bolig i udlandet, der er opmærksom på reglerne, og derfor sætter Vurderingsstyrelsen nu lup på danskere, der ejer bolig i udlandet, som de muligvis ikke har oplyst noget om til de danske myndigheder på deres såkaldte oplysningsskema for årsopgørelsen.

På baggrund af oplysninger fra udenlandske myndigheder er Vurderingsstyrelsen allerede i gang med at sende breve ud, der informerer modtageren om pligten til at oplyse om deres udenlandske ejendomme.

Vurderingsstyrelsens mål er, at flere danske skatteydere skal angive oplysninger om ejendomme, de køber eller ejer i udlandet, så disse ejendomme indgår i beskatningsgrundlaget i Danmark.

Man skal også oplyse om eventuel udlejning

Udlejer man sin ejendom i udlandet, gælder samme regler, som hvis ejendommen lå i Danmark. Det vil sige, at man skal oplyse lejeindtægter. En del af lejeindtægterne er skattefrie, mens der skal betales skat af den resterende del.

De første breve er på vej, og flere vil følge efter

Vurderingsstyrelsen henvender sig i første omgang direkte til danske skatteydere, hvor der er en sandsynlighed for, at de har glemt at oplyse om deres udenlandske ejendom. Udsendelsen af brevene sker på baggrund af oplysninger fra udenlandske myndigheder. Vurderingsstyrelsen deltager i en tiltagende udveksling af data med andre lande.

Formålet med brevene er at få borgere til selv at oplyse ejerforhold af deres udenlandske ejendomme, så ejendommen fremadrettet fremgår på borgerens oplysningsskema, og der sikres korrekt beskatningsgrundlag.

Senere vil Vurderingsstyrelsen følge op med en større indsats overfor de skatteydere, der ikke selv har indberettet eller oplyst om de udenlandske ferieboliger.

Læs mere eller få hjælp

Det kan være svært at beregne værdien eller skatten af en udenlandske bolig, og derfor tilbyder Vurderingsstyrelsen, at man kan ringe til dem på 72 22 16 34, hvis man har brug for hjælp til registrering. Hvis man kontakter Vurderingsstyrelsen, bør man sidde foran en computer og have tre ting parat:

  • Købspris på den udenlandske ejendom.

  • Forventet handelsværdi, som er den pris, men mener, at ejendommen var værd i året før indkomståret. Hvis man derfor ønsker at rette i årsopgørelse for 2021, skal man anslå handelsværdien i 2020. Man kan fx basere den forventede handelsværdi på købsprisen og prisudvikling i området.

  • Eventuelle ejendomsskatter, man har betalt i udlandet.

Læs mere om reglerne for ejendom i udlandet på skat.dk her
Læs mere om dansk skat på ejendomme i udlandet på Vurderingsportalen her