2023_06 Ny rente på Kort Rente-lån fra 1. juli 2023

Boligejere med Kort Rente-lån har fået fastsat renten for 2. halvår 2023

Boligejere med Kort Rente-lån får fastsat en ny rente på deres realkreditlån hver sjette måned hhv. 1. januar og 1. juli. I Nordea Kredit ligger renten nu fast for perioden 1. juli til 31. december 2023.

Den overordnede konklusion er, at boligejere med Kort Rente-lån har udsigt til en stigning i renten og dermed også en højere betaling på deres realkreditlån.

Ny rente på Kort Rente-lån i Nordea Kredit i 2. halvår 2023:
Kort Rente-lån med tillæg på 0,40 pct. = 4,03 pct. (2023H1 = 3,02 pct.)
Kort Rente-lån med tillæg på 0,43 pct. = 4,06 pct. (2023H1 = 3,05 pct.)
Kort Rente-lån med tillæg på 0,64 pct. = 4,27 pct. (2023H1 = 2,98 pct.)*

*Obligationen med en rentetillæg på 0,64 pct. er nyoprettet, men erstatter en tidligere obligation, der udløber 1. juli 2023
 

Faktaboks: Sådan fastsættes renten på Kort Rente-lån

Renten på Kort Rente lån fastsættes som CITA6-renten plus et tillæg, der afhænger af, hvornår lånet er udstedt. I dag er CITA6-renten blevet fastsat til 3,62 pct., og da der i Nordea Kredit findes tre Kort Rente-obligationer med et tillæg på hhv. 0,40 pct., 0,43 pct. og 0,64 pct. betyder det, at boligejerne vil få en rente på hhv. 4,02 pct., 4,05 pct. og 4,26 pct. alt afhængig af, hvilket tillæg, de har på deres lån.

Rente på Kort Rente lån i 2. halvår 2023
Rente på Kort Rente lån i 2. halvår 2023

 

Lån MED afdrag

Er der tale om et Kort Rente-lån på 1 mio. kr. med afdrag, betyder rentestigningen, at ydelsen stiger med mellem 410 kr. og 530 kr. om måneden afhængig af, hvilket rentetillæg boligejeren har og dermed af, hvornår lånet er optaget. Hvis lånet er på 2 millioner kr., er stigningen selvsagt dobbelt så stor.

Lån med afdrag

Faktaboks:  Hvorfor betaler alle boligejere med Kort Rente-lån ikke samme rente?

På samme måde som på fastforrentede lån afhænger renten på et Kort Rente-lån af, hvornår boligejeren har optaget lånet og af renteniveauet ved de efterfølgende refinansieringer. Obligationerne bag Kort Rente lån løber nemlig typisk kun i tre til fire år, og boligejerne vil derfor opleve, at rentetillægget ændrer sig undervejs i lånets løbetid.

Lån UDEN afdrag

Er der tale om et Kort Rente-lån på 1 mio. kr. uden afdrag, betyder rentestigningen, at ydelsen stiger med mellem 550 kr. og 700 kr. om måneden afhængig af, hvilket rentetillæg boligejeren har og dermed af, hvornår lånet er optaget. Hvis lånet er på 2 millioner kr., er stigningen selvsagt dobbelt så stor.

Kort Rente-lån uden afdrag

Så meget betyder det seneste års rentestigninger for boligejerne

Renten på Kort Rente-lån er i 2. halvår 2023 blevet fastsat til det højeste niveau nogensinde, dvs. siden efteråret 2013, hvor Kort Rente-lån blev introduceret. Mange boligejere er derfor nødt til at reducere deres forbrug og leve for færre penge, end de er vant til. Det en kedelig situation, da mange familier også er pressede af højere priser på bl.a. fødevarer, daginstitutioner og forsikringer.

Det er boligejere med lån uden afdrag, der mærker den største stigning i den månedlige betaling. Det skyldes, at alle realkreditlån er opbygget som annuitetslån, hvilket indebærer, at afdraget falder, når renten stiger. Det afbøder det privatøkonomiske gennemslag fra rentestigninger, men det gælder selvfølgelig kun, hvis boligejeren afvikler på gælden.

I mange år kostede det ca. 3.250 kr. om måneden at servicere et Kort Rente-lån med afdrag på 1 mio. kr. I andet halvår af 2023 stiger ydelsen dog til ca. 4.160 kr., og det betyder, at boligejerne skal betale ca. 900 kr. mere hver måned pr. lånt million, end de har været vant til i perioden 2013 til 2022.

Hvis lånet er uden afdrag, slår rentestigningerne fuldt igennem på den månedlige ydelse. Da renten på Kort Rente-lån var lavest i 2019, betalte boligejerne knap 500 kr. om måneden efter skat pr. lånt million, mens de i andet halvår af 2023 skal betale knap 3.000 kr. Det svarer til, at ydelsen er seksdoblet på en forholdsvis kort årrække, og det kan ikke undgå at få betydning for mange familiers privatøkonomi.

Kort Rente-lån på 1 mio. kr. med afdrag

Kort Rente-lån på 1 mio. kr. uden afdrag

Kilde: Nordea Kredit