2024_05 Derfor bør du anbefale dine børn at komme hurtigt ind på boligmarkedet

Tjen penge ved at komme hurtigt ind på boligmarkedet

Tjen penge ved at komme hurtigt ind på boligmarkedet

Fornylig havde jeg en hyggesnak med min søn Kornelius på snart 19 år, hvor han spurgte mig: Mor, hvornår anbefaler du egentlig, at man køber ejerbolig?

Mit svar til Kornelius var, at ”du bør købe bolig efter behov”. Og efter lidt betænkningstid med fortsættelsen ”… og så hurtigt din økonomi og tidshorisont tillader det”.

Der er fire elementer i det svar, og de tre første er ret enkle. For det siger sig selv, at man skal have en vis opsparing og en fornuftig indkomst for at få et boliglån. Og da det samtidig er dyrt at handle fast ejendom, bør man som minimum have en tidshorisont på 5 år og helst længere, før man går ind på boligmarkedet. Dertil kommer, at man selvfølgelig ikke bør købe bolig, hvis man ikke har behovet.

Det fjerde element i min mor-søn-rådgivning kan derimod dele vandene. Her anbefaler jeg nemlig, at boligkøbet sker ”hurtigst muligt”, når de tre øvrige betingelser er opfyldt. Det skyldes ikke mindst, at en ejerbolig kan være det nemmeste sted at spare op.

Det særlige ved et boligkøb er nemlig, at der er tale om en “gearet” investering. De fleste boligkøbere optager nemlig lån i banken eller realkreditinstituttet, da de færreste kan købe en bolig kontant.

Fordelen ved en gearet investering er, at man kun behøver at lægge en mindre del af aktivets værdi, men stadig får adgang til aktivets fulde afkastpotentiale.

Faktaboks: Husk risikoen ved gearede investeringer

Efter min opfattelse bør formålet med et boligkøb altid være, at familien har et godt sted at bo. Men når det er sagt, er det selvfølgelig ikke uvæsentligt, at man også har mulighed for at opnå en gevinst.

Når man låner penge til et boligkøb, kan det som sagt sammenlignes med en gearet investering, hvor man kun behøver at lægge en mindre del af aktivets værdi, men stadig har adgang til aktiverts fulde afkastpotentiale. Det giver mulighed for store gevinster i forhold til investeringens størrelse, men det indebærer også risiko for store tab.

Køber man fx en bolig til 2 mio. kr. med en udbetaling på 100.000 kr., skal boligpriserne nemlig kun falde med 5 pct. i det første år, dvs. til 1,9 mio. kr., før hele opsparingen er væk, og tabet dermed er på 100 pct.  Gearingen giver således ikke kun stor mulighed for gevinst, men rummer også en risiko for store tab, hvis boligpriserne falder. Jeg mener derfor, at det er vigtigt, at man har en forholdsvis lang tidshorisont, når man køber ejerbolig.

Et boligkøb kan ses som en gearet investering

For at forstå gearingsprincippet kan man forestille sig, at man har sparet 100.000 kr. op, som enten kan bruges på en blandet portefølje af aktier og obligationer eller på at komme ind på boligmarkedet. Vælger man den første mulighed, får man en gevinst på 4.500 kr., hvis porteføljen er steget med 4,5 pct. ved udgangen af det første år.

Vælger man derimod at investere i en ejerbolig og bruge de 100.000 kr. på den lovpligtige minimumsudbetaling på 5 pct., kan man købe en ejerbolig til 2 mio. kr. Stiger boligpriserne med 4,5 pct. i det følgende år, vil man stå med en gevinst på 90.000 kr. eller 20 gange så meget som eksemplet ovenfor.

Stigningen på 4,5 pct. svarer ifølge Finans Danmarks boligmarkedsstatistik til den gennemsnitligt årlige prisstigning på et enfamiliehus siden 1992. På ejerlejligheder ligger den gennemsnitlige årlige stigning i samme periode på 5,7 pct. på landsplan.

Faktaboks: Så meget koster det at købe en bolig

Køber man en bolig til 2 mio. kr., der finansieres med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag på 80 pct., et banklån på 15 pct. og en udbetaling på de sidste 5 pct., så ligger den månedlige ydelse efter skat på knapt 8.500 kr., hvoraf de ca. 2.700 kr. er afdrag.

Ja – jeg ved godt, at man skal passe på med at sammenligne

Jeg ved selvfølgelig godt, at man beskattes af gevinster på værdipapirmarkedet, mens gevinster på boligmarkedet i de fleste tilfælde er skattefri. Samtidig er jeg fuldt opmærksom på, at aktiekurser og boligpriser ikke følges ad. Aktiemarkedet er fx steget væsentligt mere end boligpriserne de seneste årtier. Der er også forskellige omkostninger forbundet med at eje et værdipapir og en ejerbolig, herunder ikke mindst renter og afdrag på boliglånet samt boligskatter. Derfor skal man være varsom med at sammenligne de to ”investeringsformer” – formålet med eksemplet er blot at vise effekten af en ”gearet” investering.

Faktaboks: Gode råd, hvis du vil hurtigt ind på boligmarkedet

  1. Spar op eller nedbring din gæld i god tid inden et boligkøb.
  2. Tænk langsigtet. Køb først bolig, når din tidshorisont er lang. Det er dyrt at handle fast ejendom, og fejlkøb bør undgås.
  3. Accepter, at boligkøb ofte handler om at gå på kompromis – men prioriter kompromiserne nøje. Det kan fx være bedre at gå på kompromis med noget, man kan ændre efterfølgende, fx et gammelt køkken og bad eller en uplejet have, end på beliggenhed og arkitektur.
  4. Undersøg markedet grundigt, før du byder.
  5. Gevinst bør aldrig være drivkraften for dit boligkøb. Ingen ved, hvornår boligpriserne er i top eller bund.
  6. Husk at have en økonomisk buffer, så du ikke er tvunget til at sælge på et dårligt tidspunkt eller meget hurtigt, hvis tingene eller livet ikke går som planlagt.

Min pointe er, at muligheden for at geare investeringen er ret unik for boligmarkedet. Det er nemlig svært at forstille sig en situation, hvor en ung familie kan låne 1,9 mio. kr. i banken til at købe værdipapirer. Derimod er det forholdsvist sandsynligt, at de kan få et boliglån.

En ejerbolig kan derfor give mulighed for at spare hurtigt op, hvis man vel at mærke antager, at boligpriserne fortsætter med at stige i de kommende år. Det er der selvfølgelig ikke garanti for, men historisk har vi trods alt oplevet en vis ”tilbagevenden mod gennemsnittet”, dvs. en tendens til, at perioder med kraftigt faldende eller stigende priser er blevet efterfulgt af en vis korrektion mod det historiske gennemsnit.

De steder i landet, hvor indbyggertallet forventes at stige yderligere i de kommende år, ville jeg derfor ikke selv være voldsomt bekymret for at købe bolig, hvis jeg vel at mærke havde en lang tidshorisont, så jeg kunne ”svede” eventuelle boligprisfald af undervejs.

Så stor bliver gevinsten, hvis boligpriserne fortsætter med at stige

Så stor bliver gevinsten, hvis boligpriserne fortsætter med at stige

Leger vi med tanken om, at boligpriserne fortsætter med at stige med 4,5 pct. om året, vil en bolig, der købes for 2 mio. kr. i dag, være 492.000 kr. mere værd om 5 år og 1.106.000 kr. mere værd om 10 år. Dertil kommer eventuelle afdrag på gælden, der over 5 og 10 år løber op i hhv. 177.000 kr. og 397.000 kr., hvis boligen finansieres med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag for 80 pct. af købesummen kombineret med et 30-årigt banklån på 15 pct. og en udbetaling på de sidste 5 pct.
 

Det antages, at boligpriserne stiger med 4,5 pct. om året svarende til den gennemsnitlige ændring fra 1992-2023
Bolig til 2 mio. kr.       I dag 5 år 10 år 20 år 30 år
Boligens pris ved årlig prisstigning på 4,5%           2.000.000         2.492.000         3.106.000         4.823.000         7.491.000
Gevinst ved prisstigning                   492.000         1.106.000         2.823.000         5.491.000
Akkumulerede afdrag på bank- og realkreditlån                 177.000             397.000         1.017.000         2.006.000
Samlet oparbejdet friværdi som følge af afdrag og prisstigning               669.000         1.503.000         3.840.000         7.497.000
Anm.: Det antages at realkreditlånet finansieres med et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med afdrag       
på 80 pct. af købesummen, et banklån på 15 pct. oh en udbetaling på 5 pct.          

 

Samlet set vil en boligejer i det konkrete eksempel derfor stå med en friværdi (i form af prisstigninger og afdrag på gælden) på 669.000 kr. efter 5 år og 1.503.000 kr. efter 10 år. Det vil være svært at spare så store beløb op på anden vis – simpelthen på grund af det gearede element i boligkøbet.

Min udgangsreplik på min mor-søn snak med Kornelius blev derfor: Fortsæt med at spare op, så du er klar til at komme ind på boligmarkedet, når du er færdig med din uddannelse og har fået et job i den del af landet, hvor du drømmer om at bo. Hvis boligpriserne bliver ved med at stige – og det tror jeg, at de vil de fleste steder i landet – så kan du via et boligkøb oparbejde en forholdsvis stor formue, som kan være svær at matche, hvis du vælger at bo til leje.

Ovenstående må ikke ses som en opfordring til at købe eller sælge fast ejendom, men skal alene ses som udtryk for min egen personlige vurdering og overvejelser om boligmarkedet.
 

Hvad hvis boligpriserne ikke stiger med 4,5 pct. om året?

Der er selvfølgelig ikke nogen garanti for, at boligpriserne bliver ved med at stige lige så meget som i de seneste årtier. Det vil have stor betydning for, hvor stor en friværdi man oparbejder.

I eksemplet ovenfor har jeg taget udgangspunkt i, at boligprisrene stiger med 4,5 pct. om året, hvilket svarer til det historiske landsgennemsnit for parcel- og rækkehuse siden 1992. Priserne er dog ikke steget lige meget alle steder i landet.

De største prisstigninger på huse er sket i København by og København omegn, hvor huspriserne er steget med i gennemsnit hhv. 6,8 pct. og 5,8 pct. siden 1992.De mindste stigninger i huspriserne findes i Vestjylland, hvor husene i gennemsnit steg med 3,0 pct. om året i perioden 1992-2023.
 

Gennemsnitlig årlig stigning i boligpriserne i perioden 1992-2023 opgjort på landsdele og boligtype
      Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse
Hele landet   4,5% 5,7% 5,1%
København by   6,8% 7,0% *
Københavns omegn   5,8% 5,1% *
Nordsjælland   5,1% 4,8% 6,0%
Bornholm   4,0% * 6,1%
Østsjælland   5,1% 4,9% 4,8%
Vest- og Sydsjælland 3,5% 3,4% 5,5%
Fyn     3,9% 4,8% 4,5%
Sydjylland   3,5% 4,3% 4,3%
Østjylland   4,6% 5,2% 5,6%
Vestjylland   3,0% 3,7% 4,2%
Nordjylland   3,6% 4,4% 4,3%
Kilde: Nordea Kredit på baggrund af tal fra Finans Danmarks boligmarkedsstatistik
* Utilstrækkeligt antal boliger til beregning    

 

Køber man en bolig til 2 mio. kr. i dag, og stiger huspriserne fx med 2 pct. om året, vil boligejeren efter 5 år have oparbejdet en friværdi på 385.000 kr. og efter 10 år på 835.000 kr. i form af prisstigninger på boligen og afdrag på bank- og boliglånet. Stiger boligpriserne i stedet med 7 pct. om året, udgør friværdien 982.000 kr. om 5 år og 2.331.000 kr. om 10 år.
 

Samlet oparbejdet friværdi ved en gennemsnitlig årlig prisstigning på (inkl. afdrag på bank- og realkreditlånet)
  5 år 10 år 20 år 30 år
0 pct 177.000 397.000 1.017.000 2.006.000
1 pct. 279.000 606.000 1.457.000 2.702.000
2 pct. 385.000 835.000 1.989.000 3.629.000
3 pct. 496.000 1.085.000 2.629.000 4.861.000
4 pct. 610.000 1.357.000 3.399.000 6.493.000
5 pct. 730.000 1.655.000 4.324.000 8.650.000
6 pct. 853.000 1.979.000 5.431.000 11.493.000
7 pct. 982.000 2.331.000 6.756.000 15.231.000
Anm.: Der er taget udgangspunkt i, at boligen finansieres med 80 pct. fastforrentet realkreditlån, 15 pct. banklån og 5 pct. udbetaling. Bank- og realkredit-lånet afvikles over 30 år. Der er taget udgangspunkt i dagens renteniveau