Is i maven – ja, men hvad med min pension?

Verdensøkonomien og ikke mindst aktiemarkederne er lige nu påvirket af stigende renter, inflation og energikrise. Det betyder, at du sandsynligvis har oplevet ret store fald i dine investeringer, og det gælder også for din pension.

Hvad kan jeg forvente af mine investeringer resten af 2022?
Se vores seneste webinar med seniorstrateg Simon Kristiansen, som giver sit bud på, hvad vi skal forvente af resten af 2022.

Se med her

Jo tættere du er på at skulle på pension, desto mere bekymret er du måske. Og det kan bestemt give sug i maven, når man ser sit pensionsdepot svinde ind. Men det er værd at huske på, at hvis du er på vej på pension, så har du formentlig sparet op i mange år og har derfor også fået del i de ret store kursstigninger, vi især har set de seneste år.

En anden ting, du som investor bør holde dig for øje, er, at aktiemarkedet vender igen på et tidspunkt. Historisk har aktier med få undtagelser indhentet det tabte inden for to til tre år. 

Nedenfor har vi samlet de fem spørgsmål, vi oftest får lige nu, når vi taler med vores kunder om deres pension. 

1. Jeg har en pensionsordning, der er investeret - hvordan skal jeg forholde mig?

Vores investeringsbudskaber er de samme, uanset om det drejer sig om pensionsmidler eller almindelig opsparing. Et af de vigtigste spørgsmål er, hvornår du skal bruge dine pensioner. 

Har du fx mere end tre år til udbetaling på din aldersopsparing eller kapitalpension, bør du have is i maven og forblive investeret.  
 
Har du en ratepension, som ikke er startet udbetaling, skal du huske, at der er minimum ti år til, at den sidste rate er udbetalt, og dermed har du mange år til at indhente et tab fra dine investeringer.  

Uanset pensionstype er det naturligvis også værd at mærke efter, om du har det godt med den investering, du har valgt.

Det kan være en god ide at nedtrappe din investeringsrisiko, når tiden nærmer sig for udbetaling af din pension. Er din pension i dag ikke placeret i et investeringsprodukt med automatisk nedtrapning af risiko, er du altid velkommen til at ringe til os og høre mere på 70 33 33 33 eller tage fat i din rådgiver.

På Nordea.dk kan du læse mere om, hvordan din økonomi, herunder din pensionsopsparing, påvirkes af den økonomiske uro. Du kan også tage fat i din rådgiver, hvis du er bekymret for udviklingen i din pension.

Læs mere her

2. Jeg er på vej på pension. Bør jeg være bekymret over udviklingen på min pension?

Det er først og fremmest vigtigt at se på hele sin formue, når man skal på pension, og ikke kun sine pensionsordninger. Formue består bl.a. af opsparing, friværdi og pension.  Har du kontanter stående på en konto, kan det være en fordel at bruge af dem først og vente med at starte udbetaling fra dine pensioner.

Men det hele kommer selvfølgelig an på, hvordan sammenhængen er mellem dine indtægter og udgifter. Husk på, at folkepensionen og ATP ikke ændrer sig på grund af kursfald. Det betyder, at for mange pensionister er en væsentlig del af indkomsten uændret.

Overvej, om du har brug for, at din aldersopsparing eller kapitalpension skal udbetales nu, eller om udbetalingen kan ske på et senere tidspunkt. Der er desuden mulighed for at lave deludbetalinger fremfor at ophæve hele ordningen på én gang.

Har du en ratepension, som ikke er startet udbetaling, bør du have is i maven. Der er stadig mange år til at indhente et tab fra dine investeringer.

3. Jeg har en ratepension, som er startet udbetaling. Hvad sker der med mine udbetalinger?

Udbetalingerne fra en ratepension beregnes en gang årligt ud fra værdien 31. december. Derfor vil udbetalingerne altid variere ud fra, hvordan opsparingen har udviklet sig. Som markederne har udviklet sig i 2022, må du forvente, at udbetalingerne næste år vil falde.  
 
Har du en ratepension, som er startet udbetaling, giver det som udgangspunkt god mening at forblive investeret. Der kan stadig være lang tid til, at den sidste rate skal udbetales.  
 
Hvis du ikke har brug for de penge, der bliver udbetalt fra din ratepension, er det muligt at forlænge din udbetalingsperiode. Du kan forlænge din udbetalingsperiode, men den kan ikke forkortes igen, når forlængelsen er trådt i kraft. En eventuel ændring til din udbetalingsperiode skal ske i forbindelse med årsskiftet. Søg altid rådgivning i god tid, inden du træffer din beslutning. 

4. Bør jeg nedtrappe risikoen på min pensionsordning? 

Nedtrapning af risiko betyder, at du skruer ned for aktier og op for obligationer i takt med, at der er færre år tilbage til, at du enten begynder at få din pensionsopsparing udbetalt, eller – hvis du allerede er i gang med at bruge af pensionsopsparingen – hvor lang tid, der er tilbage af udbetalingen.  

Din risikovillighed, og hvornår du skal bruge dine penge, er altid afgørende for, hvordan du bør investere. 

5. Jeg har min pensionsordning investeret i Nordeas bankvalgspuljer. Bør jeg skifte til et lavere risiko-niveau nu?

Er din pension investeret i pulje bankvalg (lav, middel eller høj), vil din risiko over tid automatisk blive mindre.  

Har du fx en aldersopsparing, som er placeret i bankvalg middel risiko, vil du fem år før planlagt udbetaling få flere obligationer i din portefølje. Det sker helt automatisk som en del af produktet. Ønsker du ikke nedtrapning, kan du forlænge din udbetalingsdato eller tale med os om en anden investeringsform. 

På en ratepension sker der også automatisk nedtrapning, men hvornår nedtrapning starter afhænger af udbetalingsperioden.