2022_08 Her vil boligskattereformen skære over 1 mio. kr. af prisen

De fleste husejere skal betale mindre, end de gør i dag

Lad det være sagt med det samme: For langt de fleste boligejere bliver boligskattereformen ikke nogen gyser. Faktisk kan størstedelen af boligejerne se frem til at betale mindre i samlede boligskatter efter overgangen til det nye system, end de gør i dag. Enkelte steder i landet er billedet dog ikke nær så rosenrødt, og her vil reformen gøre ondt.

Hvis vi fokuserer på husmarkedet, er det særligt de allerdyreste huse, der bliver ramt, eller nærmere betegnet huse, der er blandt de fem procent dyreste i den enkelte kommune også kaldet 95-percentilen. I den såkaldte ”fem-procent-elite” forventer jeg prisfald på mere end en kvart million kroner som følge af boligskattereformen i fem kommuner. Det er i prioriteret rækkefølge Frederiksberg, Gentofte, Greve, Fanø og Hjørring. I alle øvrige kommuner forventer jeg enten beskedne prisfald eller stigende priser.

Læs også: Sådan sikrer du dig en skatterabat ved boligskattereformen

På både Frederiksberg og i Gentofte forventes huse i ”fem-procent-eliten” dog at falde med over 1 mio. kr. som følge af reformen, men alle huse, der tilhører den dyreste tredjedel af den pågældende kommunens husmarked, kan forvente faldende priser.

Så sagt med andre ord, så vil godt 3 ud af 10 husejere på Frederiksberg og i Gentofte opleve yderligere modvind på boligmarkedet som følge af boligskattereformen, men reformen vil kun gøre virkelig ondt på ejerne med de allermest eksklusive huse. Til orientering koster et hus på 95-percentilen ca. 19,1 mio. kr. på Frederiksberg og ca. 17,5 mio. kr. i Gentofte.

I Greve, Fanø og Hjørring forventes priserne ”kun” at falde med omkring 300.000 kr. for huse på 95-percentilen og med væsentligt mindre eller slet ikke for huse i lavere prisklasser. Det er altså kun huse i liebhaverklassen, der bliver ramt i disse tre kommuner.

Læs også: Mere end hver fjerde boligejer har et lån uden livrem og sele

Forventet prisfald på huse som følge af boligskattereformen:

Kommune
90%-percentil*
95%-percentil*
Albertslund 0 kr. 0 kr.
Allerød 0 kr. 0 kr.
Assens 0 kr. 0 kr.
Ballerup 0 kr. -160.000 kr.
Billund 0 kr. -30.000 kr.
Bornholm 0 kr. -10.000 kr.
Brøndby 0 kr. 0 kr.
Brønderslev 0 kr. 0 kr.
Dragør 0 kr. -10.000 kr.
Egedal 0 kr. 0 kr.
Esbjerg 0 kr. -10.000 kr.
Fanø -190.000 kr. -300.000 kr.
Favrskov 0 kr. 0 kr.
Faxe 0 kr. -170.000 kr.
Fredensborg 0 kr. 0 kr.
Fredericia 0 kr. 0 kr.
Frederiksberg -950.000 kr. -1.360.000 kr.
Frederikshavn 0 kr. 0 kr.
Frederikssund 0 kr. 0 kr.
Furesø 0 kr. 0 kr.
Faaborg-Midtfyn 0 kr. 0 kr.
Gentofte -590.000 kr. -1.010.000 kr.
Gladsaxe 0 kr. 0 kr.
Glostrup 0 kr. 0 kr.
Greve 0 kr. -310.000 kr.
Gribskov 0 kr. 0 kr.
Guldborgsund 0 kr. 0 kr.
Haderslev 0 kr. 0 kr.
Halsnæs 0 kr. 0 kr.
Hedensted 0 kr. 0 kr.
Helsingør 0 kr. 0 kr.
Herlev 0 kr. 0 kr.
Herning 0 kr. 0 kr.
Hillerød 0 kr. 0 kr.
Hjørring -130.000 kr. -290.000 kr.
Holbæk 0 kr. 0 kr.
Holstebro 0 kr. 0 kr.
Horsens 0 kr. 0 kr.
Hvidovre 0 kr. 0 kr.
Høje-Taastrup 0 kr. 0 kr.
Hørsholm 0 kr. 0 kr.
Ikast-Brande 0 kr. 0 kr.
Ishøj 0 kr. 0 kr.
Jammerbugt 0 kr. 0 kr.
Kalundborg 0 kr. 0 kr.
Kerteminde 0 kr. 0 kr.
Kolding 0 kr. 0 kr.
København 0 kr. -240.000 kr.
Køge 0 kr. 0 kr.
Langeland 0 kr. -50.000 kr.
Lejre 0 kr. 0 kr.
Lemvig 0 kr. 0 kr.
Lolland 0 kr. 0 kr.
Lyngby-Taarbæk 0 kr. 0 kr.
Læsø -70.000 kr. -70.000 kr.
Mariagerfjord 0 kr. 0 kr.
Middelfart 0 kr. 0 kr.
Morsø 0 kr. 0 kr.
Norddjurs 0 kr. 0 kr.
Nordfyns 0 kr. 0 kr.
Nyborg 0 kr. 0 kr.
Næstved 0 kr. 0 kr.
Odder 0 kr. 0 kr.
Odense 0 kr. -30.000 kr.
Odsherred 0 kr. 0 kr.
Randers 0 kr. 0 kr.
Rebild 0 kr. 0 kr.
Ringkøbing-Skjern 0 kr. 0 kr.
Ringsted 0 kr. 0 kr.
Roskilde 0 kr. -90.000 kr.
Rudersdal 0 kr. 0 kr.
Rødovre 0 kr. 0 kr.
Samsø -40.000 kr. -120.000 kr.
Silkeborg 0 kr. 0 kr.
Skanderborg 0 kr. 0 kr.
Skive 0 kr. 0 kr.
Slagelse 0 kr. 0 kr.
Solrød 0 kr. 0 kr.
Sorø 0 kr. 0 kr.
Stevns 0 kr. -40.000 kr.
Struer 0 kr. 0 kr.
Svendborg 0 kr. 0 kr.
Syddjurs 0 kr. 0 kr.
Sønderborg 0 kr. 0 kr.
Thisted 0 kr. 0 kr.
Tønder 0 kr. 0 kr.
Tårnby 0 kr. 0 kr.
Vallensbæk 0 kr. 0 kr.
Varde 0 kr. 0 kr.
Vejen 0 kr. 0 kr.
Vejle 0 kr. 0 kr.
Vesthimmerlands 0 kr. 0 kr.
Viborg 0 kr. 0 kr.
Vordingborg 0 kr. 0 kr.
Ærø 0 kr. 0 kr.
Aabenraa -40.000 kr. -120.000 kr.
Aalborg -70.000 kr. -130.000 kr.
Aarhus 0 kr. 0 kr.

* Med 90%-percentilen menes her et hus, hvor 90 pct. af kommunens huse er billigere end det pågældende hus, mens 10 pct. er dyrere. Tilsvarende med 95%-percentilen er 95% af kommunens huse billigere end den pågældende bolig og 5% er dyrere.

Kilde: Nordea Kredit på baggrund af tal fra Skatteministeriet.
Anm: I tabellen er der kun regnet på de forventede prisfald som følge af boligskattereformen, men ikke på eventuelle prisstigninger. Hvis procenten er angivet til 0, betyder det altså, at vi enten forventer uændrede eller stigende huspriser som følge af boligskattereformen.

Mange lejlighedsejere har udsigt til højere boligskatter

På ejerlejlighedsmarkedet er situationen værre. Her vil mange ejerlejlighedsejere opleve kraftigt faldende priser som følge af skattereformen. Hvis man opgør det forventede prisfald i kroner, kommer reformen til at gøre mest ondt i Gentofte, Hedensted, Gribskov, Rudersdal og Rødovre i prioriteret rækkefølge. I Gentofte kan lejlighedsejere på 95-percentilen forvente prisfald på næsten 1,5 mio. kr., og i de fire øvrige kommuner på omkring 1 mio. kr.

Det er vigtigt at understrege, at boligpriserne afhænger af flere forhold end boligskatterne, og at beregningerne ikke tager højde for udviklingen i fx rente, beskæftigelse, inflation eller lønudvikling. Den endelige prisudvikling kendes derfor først, når vi bliver klogere på fremtiden.

Se alt om de nye ejendomsvurderinger og boligskattereformen på Vurderingsportalen.dk.

Det er også vigtigt at understrege, at selvom boligskattereformen træder i kraft ved årsskiftet til 2024, kommer boligpriserne ikke til at ændre sig dramatisk nytårsnat. En stor del af tilpasningen forventes at ske både inden og efter skæringsdatoen. Og da der allerede har været skrevet og talt meget om de nye boligskatter, kan jeg heller ikke udelukke, at tilpasningen allerede er i fuld gang.

Forventet prisfald på ejerlejligheder som følge af boligskattereformen:

Kommune
90%-percentil*
95%-percentil*
Albertslund 0 kr. -50.000 kr.
Allerød -280.000 kr. -270.000 kr.
Ballerup -140.000 kr. -240.000 kr.
Bornholm 0 kr. -20.000 kr.
Brøndby -540.000 kr. -630.000 kr.
Dragør -240.000 kr. -390.000 kr.
Egedal -250.000 kr. -360.000 kr.
Esbjerg -190.000 kr. -180.000 kr.
Favrskov -50.000 kr. 0 kr.
Faxe -80.000 kr. -90.000 kr.
Fredensborg -40.000 kr. -80.000 kr.
Fredericia 0 kr. 0 kr.
Frederiksberg -380.000 kr. -460.000 kr.
Frederikshavn -180.000 kr. -440.000 kr.
Frederikssund -180.000 kr. -180.000 kr.
Furesø -50.000 kr. -150.000 kr.
Faaborg-Midtfyn -10.000 kr. -60.000 kr.
Gentofte -760.000 kr. -1.470.000 kr.
Gladsaxe -210.000 kr. -310.000 kr.
Glostrup 0 kr. -20.000 kr.
Greve -220.000 kr. -250.000 kr.
Gribskov -330.000 kr. -880.000 kr.
Guldborgsund -20.000 kr. -180.000 kr.
Haderslev -80.000 kr. -80.000 kr.
Halsnæs -110.000 kr. -140.000 kr.
Hedensted -960.000 kr. -990.000 kr.
Helsingør -200.000 kr. -340.000 kr.
Herlev -510.000 kr. -540.000 kr.
Herning -20.000 kr. -30.000 kr.
Hillerød -180.000 kr. -220.000 kr.
Hjørring -80.000 kr. -100.000 kr.
Holbæk -220.000 kr. -260.000 kr.
Holstebro -30.000 kr. -20.000 kr.
Horsens -110.000 kr. 0 kr.
Hvidovre -290.000 kr. -380.000 kr.
Høje-Taastrup -190.000 kr. -190.000 kr.
Hørsholm -360.000 kr. -370.000 kr.
Ikast-Brande 0 kr. 0 kr.
Ishøj -160.000 kr. -180.000 kr.
Jammerbugt -220.000 kr. -370.000 kr.
Kalundborg -220.000 kr. -180.000 kr.
Kolding -20.000 kr. 0 kr.
København -370.000 kr. -450.000 kr.
Køge -130.000 kr. -160.000 kr.
Lemvig 0 kr. 0 kr.
Lyngby-Taarbæk -360.000 kr. -670.000 kr.
Mariagerfjord -100.000 kr. -190.000 kr.
Middelfart -280.000 kr. -550.000 kr.
Norddjurs 0 kr. 0 kr.
Nyborg -340.000 kr. -390.000 kr.
Næstved -60.000 kr. -80.000 kr.
Odder -10.000 kr. -30.000 kr.
Odense -340.000 kr. -340.000 kr.
Odsherred -110.000 kr. -230.000 kr.
Randers 0 kr. 0 kr.
Ringkøbing-Skjern -120.000 kr. -250.000 kr.
Ringsted -110.000 kr. -130.000 kr.
Roskilde -260.000 kr. -270.000 kr.
Rudersdal -650.000 kr. -930.000 kr.
Rødovre -730.000 kr. -880.000 kr.
Silkeborg -150.000 kr. -230.000 kr.
Skanderborg -100.000 kr. -190.000 kr.
Skive 0 kr. 0 kr.
Slagelse -30.000 kr. -50.000 kr.
Solrød -250.000 kr. -170.000 kr.
Sorø -40.000 kr. 0 kr.
Stevns -170.000 kr. -130.000 kr.
Struer 0 kr. 0 kr.
Svendborg -80.000 kr. -160.000 kr.
Syddjurs 0 kr. -40.000 kr.
Sønderborg -70.000 kr. -20.000 kr.
Thisted -10.000 kr. 0 kr.
Tønder -30.000 kr. 0 kr.
Tårnby -230.000 kr. -250.000 kr.
Vallensbæk -170.000 kr. -150.000 kr.
Varde -110.000 kr. -510.000 kr.
Vejle -260.000 kr. -130.000 kr.
Viborg -40.000 kr. -140.000 kr.
Vordingborg -140.000 kr. -100.000 kr.
Aabenraa 0 kr. 0 kr.
Aalborg -110.000 kr. -180.000 kr.
Aarhus -160.000 kr. -300.000 kr.

* Med 90%-percentilen menes her en ejerlejlighed, hvor 90 pct. af kommunens ejerlejlighed er billigere end den pågældende ejerlejlighed, mens 10 pct. er dyrere. Tilsvarende med 95%-percentilen er 95% af kommunens ejerlejligheder billigere end den pågældende ejerlejlighed og 5% er dyrere.

Kilde: Nordea Kredit på baggrund af tal fra Skatteministeriet.
Anm: I tabellen er der kun regnet på de forventede prisfald som følge af boligskattereformen, men ikke på eventuelle prisstigninger. Hvis procenten er angivet til 0, betyder det altså, at vi enten forventer uændrede eller stigende priser som følge af boligskattereform
en.