2024_06 Er forældrekøb stadig interessant?

Faktaboks: Nye skatteregler

Den 1. januar 2021 blev skattereglerne for forældrekøb ændret. Tidligere kunne forældrene gøre brug af virksomhedsskatteordningen og trække renteudgifterne fra i topskatten med ca. 56 pct. Det er ikke længere muligt, og det er én af forklaringerne på, at forældrekøb er blevet dyrere.

I dag har forældrene den samme fradragsværdi for renteudgifter på forældrekøbet, som hvis barnet selv havde købt ejerlejligheden. Det betyder, at renteudgifter på op til 50.000 kr. om året for enlige og 100.000 kr. for par kan fratrækkes med ca. 33 pct. og øvrige renteudgifter med ca. 25 pct.

I 2022 indgik den daværende regering en politisk aftale om at fjerne boligsikring ved forældrekøb. Aftalen nåede ikke at blive vedtaget og bortfaldt, da den nuværende SMV-regering blev dannet.

Er forældrekøb stadig interessant?

Lad det være sagt med det samme. Hvis man interesserer sig for forældrekøb, fordi man håber, at ens barn får en lav husleje, uden at man selv mærker det på budgettet, så er svaret: ”Nej, sådan er det desværre ikke længere”.

Interesserer man sig derimod for forældrekøb, fordi man gerne vil give sit barn en tryg start på studielivet og forventer, at priserne på ejerlejligheder stiger yderligere i de kommende år, er et forældrekøb stadig aktuelt. Man skal dog gøre sig klart, at det ikke længere er en billig løsning, og at det indebærer et stort træk på den månedlige budgetkonto – ikke mindst, hvis det drejer sig om et forældrekøb i København.
 

Er forældrekøb stadig interessant?

Eksempel: Ejerlejlighed på 60 m2 i København

I Københavns kommune koster en gennemsnitlig ejerlejlighed på 60 m2 i øjeblikket ca. 3 mio. kr., og udlejer forældrene den til deres barn for 7.000 kr. om måneden, ligger den faktiske husleje på ca. 5.960 kr. om måneden efter boligsikring.

En lejlighed af denne størrelse rummer ofte to værelser og kan som regel deles af to personer, så den samlede husleje stadig er studievenlig, selvom udgiften til el, vand og varme kommer oveni.
 

Fakta om den forældrekøbte ejerlejlighed
  København
Lejlighedens størrelse Ca. 60 m2
Købspris 3.000.000 kr.
Årlig markedsleje, kr. pr. m2 1.430 kr.
Kilde: Nordea Kredit  
Anm.: Der er benyttet afrundede tal  
   
Regnskab for "barnet" pr. måned
  København
Husleje til forældre 7.000 kr.
Boligstøtte -1.040 kr.
Månedlig udgift for junior 5.960 kr.
Kilde: Nordea Kredit  
Anm.: Der er benyttet afrundede tal  


Forældrenes udgifter ved forældrekøbet består af grundskyld, fællesudgifter til ejerforeningen (forsikringer, renovation og fælles vedligeholdelse mv.), øvrige ejerudgifter (bl.a. revisor og indvendig vedligeholdelse) samt regningen til bank- og realkreditinstitut. Samtidig vil de selvfølgelig modtage den betalte husleje fra deres barn.

Lægger man alle udgifterne sammen og trækker indtægten fra husleje fra, løber den samlede udgift for forældrene op i ca. 7.690 kr. om måneden efter skat, hvis ejerlejligheden finansieres med et 30-årigt fastforrentet lån med 10 afdragsfrie år, hvor 80 pct. af lånet placeres i den nyindkøbte lejlighed og de resterende 20 pct. i forældrenes friværdi på deres eksisterende bolig.

Er der tale om et F5-lån, udgør den månedlige udgift ca. 6.200 kr.

Det er bestemt ikke småpenge, men til gengæld kan forældrene glæde sig over, at deres barn har et godt sted at bo, og at lejligheden kan være mere værd, når den en dag skal sælges.
 

Regnskab for forældrene pr. måned  
  København
Huslejeindtægt fra junior 7.000 kr.
Grundskyld -770 kr.
Fællesudgifter til ejerforeningen -1.970 kr.
Øvrige udgifter anslået (vedligeholdelse, revisor mv.) -990 kr.
Resultat før skat og renter 3.270 kr.
   
Skat -1.830 kr.
Resultat efter skat før renter 1.440 kr.
   
Renteudgifter -13.770 kr.
Fradrag for renteudgifter 4.640 kr.
Resultat efter renter og skat -7.690 kr.
   
Afdrag på lån 0 kr.
Månedlig udgift ved forældrekøb -7.690 kr.
Kilde: Nordea Kredit  
Anm.: Der er benyttet afrundede tal
 

 

Værdistigninger kan få stor betydning for det samlede regnskab

Værdistigninger kan få stor betydning for det samlede regnskab for forældrekøbet. Stiger ejerlejligheden fx med 5 pct. om året, vil lejligheden kunne sælges for ca. 3.829.000 kr. efter 5 år og 4.887.000 kr. efter 10 år, og det svarer til en gennemsnitlig gevinst på ca. 13.800 kr. om måneder ved 5 års ejerskab og 15.700 kr. ved 10 år ejerskab.
 

Så meget kan lejligheden sælges for afhængig af den gennemsnitlige årlige prisstigning og ejertiden
Gennemsnitlig årlig prisstigning på: Ejertid
3 år 5 år 7 år 10 år
2% 3.184.000 kr. 3.312.000 kr. 3.446.000 kr. 3.657.000 kr.
3% 3.278.000 kr. 3.478.000 kr. 3.690.000 kr. 4.032.000 kr.
4% 3.375.000 kr. 3.650.000 kr. 3.948.000 kr. 4.441.000 kr.
5% 3.473.000 kr. 3.829.000 kr. 4.221.000 kr. 4.887.000 kr.
6% 3.573.000 kr. 4.015.000 kr. 4.511.000 kr. 5.373.000 kr.
7% 3.675.000 kr. 4.208.000 kr. 4.817.000 kr. 5.901.000 kr.
Kilde: Nordea Kredit        
Anm.: Der er benyttet afrundede tal      


Det skal betales skat af en eventuel avance, når ejerlejligheden sælges. Men det ændrer ikke på, at regnestykket for et forældrekøb stadig kan se fornuftigt ud, hvis man tager muligheden for fortsat stigende priser i betragtning.

Som bonusinformation kan det nævnes, at ejerlejligheder i Københavns kommune i gennemsnit er steget med 7 pct. om året siden 1992, hvor Finans Danmarks boligmarkedsstatistik startede.

Pris for en ejerlejlighed på 60 m2 Kilde: Nordea Kredit på baggrund af tal fra Finans Danmarks boligmarkedsstatistik

Aarhus, Odense og Aalborg

I både Aarhus, Aalborg og Odense er ejerlejlighederne billigere end i København. I Aarhus koster en ejerlejlighed på 60 m2 ca. 2,3 mio. kr., i Odense ca. 1.350.000 mio. kr. og i Aalborg ca. 1,2 mio. kr. Det reducerer den månedlige udgift ved forældrekøbet, da det er regningen til realkreditinstituttet, der udgør klart den største post på budgettet. Men det betyder selvfølgelig også, at forældrene ikke opnår en nær så stor gevinst på deres ejerskab, hvis ejerlejlighedspriserne fortsætter op.

I Aarhus ligger den månedlige udgift for forældrene på ca. 5.800 kr. efter skat for en lejlighed på 60 m2, hvis huslejen sættes til 6.500 kr. før boligsikring, og ejerlejligheden finansieres med et fastforrentet lån, og i både Odense og Aalborg kan forældrekøbet klares for ca. 2.500-3.000 kr. ved en husleje på ca. 5.900 kr.
 

Fakta om den forældrekøbte ejerlejlighed      
  København Aarhus Aalborg Odense
Lejlighedens størrelse Ca. 60 m2 Ca. 60 m2 Ca. 60 m2 Ca. 60 m2
Købspris 3.000.000 kr. 2.300.000 kr. 1.200.000 kr. 1.350.000 kr.
Årlig markedsleje, kr. pr. m2 1.430 kr. 1.290 kr. 1.200 kr. 1.200 kr.
Kilde: Nordea Kredit        
Anm.: Der er benyttet afrundede tal        
         
Regnskab for "barnet" pr. måned      
  København Aarhus Aalborg Odense
Husleje til forældre 7.000 kr. 6.500 kr. 5.900 kr. 5.900 kr.
Boligstøtte -1.040 kr. -980 kr. -890 kr. -890 kr.
Månedlig udgift for junior 5.960 kr. 5.520 kr. 5.010 kr. 5.010 kr.
Kilde: Nordea Kredit        
Anm.: Der er benyttet afrundede tal        
         
Regnskab for forældrene pr. måned        
  København Aarhus Aalborg Odense
Huslejeindtægt fra junior 7.000 kr. 6.500 kr. 5.900 kr. 5.900 kr.
Grundskyld -770 kr. -690 kr. -440 kr. -390 kr.
Fællesudgifter til ejerforeningen -1.970 kr. -2.020 kr. -1.970 kr. -1.970 kr.
Øvrige udgifter anslået (vedligeholdelse, revisor mv.) -990 kr. -1.010 kr. -990 kr. -990 kr.
Resultat før skat og renter 3.270 kr. 2.780 kr. 2.500 kr. 2.550 kr.
         
Skat -1.830 kr. -1.550 kr. -1.400 kr. -1.430 kr.
Resultat efter skat før renter 1.440 kr. 1.230 kr. 1.100 kr. 1.120 kr.
         
Renteudgifter -13.770 kr. -10.580 kr. -5.470 kr. -6.280 kr.
Fradrag for renteudgifter 4.640 kr. 3.570 kr. 1.840 kr. 2.120 kr.
Resultat efter renter og skat -7.690 kr. -5.780 kr. -2.530 kr. -3.040 kr.
         
Afdrag på lån 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr.
Månedlig udgift ved forældrekøb -7.690 kr. -5.780 kr. -2.530 kr. -3.040 kr.
Kilde: Nordea Kredit        
Anm.: Der er benyttet afrundede tal