December er højtid for indbetaling af pension

Så meget kan du indbetale på din pension i 2023

  • Aldersopsparing: Alle kan indbetale grundbeløbet på 8.800 kr. i 2023. Når du har maks. 7 år til din folkepensionsalder, kan du indbetale 56.900 kr. i 2023. 
  • Ratepension: 60.900 kr. Indbetaler du på en arbejdsgiverordning, er beløbet 66.195 kr.
  • Livsvarig livrente: Intet loft.

Sidste frist for at indbetale på din pension og få fordel af fradraget i 2023 er 29. december kl. 18:00.

Året går på hæld, og da indbetalinger på pension følger kalenderåret, er det et godt tidspunkt at give din pension lidt opmærksomhed. Der kan nemlig være penge at spare, hvis du indbetaler ekstra til din pension. 

Mange har i dag tilknyttet en pensionsordning i forbindelse med arbejdet. Det vil sige, at både du og din arbejdsgiver begge betaler en vis procentdel af lønnen ind på en pensionsordning hver måned. Om det er nok til at give dig den levestandard, du ønsker som pensionist, afhænger af de krav, du har til din seniortilværelse og den løn, du får.

Derfor giver det god mening at overveje, om du skal indbetale ekstra på eget initiativ. Uanset hvor du er i livet, kan det være en god ide at betale ekstra ind på din pension, hvis du har mulighed for det. Selv små beløb vil over tid vokse sig store og bidrage til, at du får mere indflydelse på, hvordan din pensionisttilværelse bliver.

Når du indbetaler på din pension, opnår du også skattemæssige fordele: Du betaler lavere skat af afkast fra pensioner, end du vil gøre fra penge, der ikke er bundet i pension. Når du indbetaler på en ratepension eller en livsvarig pension, opnår du desuden skattefradrag

Sidste frist for at indbetale på din pension og få fordel af fradraget i 2023 er 29. december kl. 18:00.

Længere liv og højere folkepensionsalder

En ekstra indbetaling til pension kan give fordele på flere fronter. For det første lever vi længere og har et bedre helbred. Mange ældre er derfor friske til at rejse og tage på oplevelser i længere tid, og det kræver en større opsparing.

Samtidig stiger alderen for, hvornår man får folkepension. Hvis du ønsker et godt liv som pensionist, er det altså en rigtig god ide, at du overvejer, om du kan gøre mere for at nå dine mål og drømme.

En god tommelfingerregel er, at du gerne skulle have en pensionsudbetaling hver måned, der svarer til 80 pct. af din løn. For de fleste vil det være tilstrækkeligt at indbetale mellem 15 og 20 pct. af deres løn til pension hver måned. Mange har som nævnt en pensionsordning gennem deres ansættelse, men hvis opsparingsprocenten er under 15 pct., er det en god idé at spare lidt ekstra op ved siden af.

Indbetaling på ratepension eller livsvarig livrente giver fradrag i skat

Ud over udsigten til en økonomisk tryg alderdom er der også fordele at hente på kort sigt ved at spare op til pension. Indbetaling til ratepension og livsvarig livrente udløser nemlig et fradrag i indkomstskatten, og det kan give gevinst i forhold til de penge, du har tjent i årets løb.

Pensionsindbetaling er især en fordel, hvis du betaler topskat. Det skyldes, at når pengene skal udbetales, er din indkomst sandsynligvis lavere, og derfor skal du også betale mindre i skat på det tidspunkt.

Der kan også være en fordel ved at indbetale til pension, hvis man har tjent mere, end der er opgivet på forskudsopgørelsen, og man derfor står til at betale restskat.

Endelig beskattes al afkast fra pensionsmidler med den lave pensionsafkastskat på 15,3 procent, som er en del lavere, end hvis afkastet kommer fra investeringer i et åbent depot.