Det er Nordea, hvad kan jeg hjælpe med?

Martin Madsen, Find hjælp Martin Madsen er forretningsudvikler i Nordeas kundeservice, der hvert år modtager cirka 3 mio. henvendelser fra kunderne.

Vi har sat forretningsudvikler Martin Madsen fra Nordeas kundeservice stævne for at høre mere om, hvilke udfordringer kunderne får løst over telefonen, i mails og i chats.

Martin, hvad er det mest almindelige spørgsmål, I får fra kunderne?

Det er om betalingskort. Det kan være helt lavpraktiske spørgsmål som, ”hvad er min pinkode” eller ”mit kort er knækket eller spærret – hvad gør jeg”.

I takt med at det er blevet mere almindeligt at bruge wallets og andre elektroniske løsninger, får vi også spørgsmål om, hvordan man bruger sit kort med tjenester som ApplePay og Google Pay. Den type spørgsmål får vi flere af, fordi man i dag kan bruge sit kort med disse løsninger, inden det kommer fysisk med posten.

Kan kunderne ikke selv gøre de fleste af disse ting selv?

Jo, men det er altid kunden, der bestemmer, hvordan de foretrækker at få en opgave løst. Men når vi så har kunden i telefonen, er det selvfølgelig også vores opgave at gøre kunden opmærksom på de alternativer, der findes. Man kan løse en lang række opgaver i mobilbanken i dag, fx spærre sit kort og bestille et nyt, og det er faktisk nemmere, når man selv gør det. Overførsler til egne og andres konti er også et eksempel på noget, der både er nemmere og også billigere at gøre selv.

Nordeas chatbot er også et glimrende alternativ til fx at ringe. Det er en robot,  og den kan en masse allerede, men den bliver klogere og klogere hver dag, blandt andet i kraft af det input, den får af at blive stillet spørgsmål. Vi er lige nu ved at træne den i at udføre konkrete ting for kunderne, fx vise kundens pinkode.

Find hjælp

Få inspiration til at prøve selv

Øverst på Nordeas hjemmeside finder du menupunktet Find hjælp.

På denne side kan du få hjælp til en lang række spørgsmål om betalinger, kort, overførsler og meget mere. Du kan også prøve at chatte med Nordeas chatbot, som vi kalder Nova.

Du kan også chatte og ringe fra din mobilbank. Når du ringer eller chatter fra mobilbanken, får du hurtigere hjælp, da vi allerede ved, hvem du er, når vi tager telefonen eller svarer i chatten.

Find hjælp her

Hvornår giver det god mening at ringe ind og få hjælp af jer?

Det er meget individuelt, hvornår man har brug for den ekstra tryghed, der kan ligge i at tale med et menneske og høre, at alt er i orden. Når det fx drejer sig om en betaling, man ikke selv har foretaget eller et mistet kort, kan man godt selv fx gøre indsigelse mod betalingen eller spærre og genbestille et kort. Men for nogle er det mest trygt lige at få en i banken til at forsikre, at alt er, som det skal være. Og så kan vi jo ved samme lejlighed hjælpe kunden i gang med at bruge det nye kort på en af de elektroniske løsninger, hvis kunden har adgang til det.

Får I også nogle sjove eller overraskende spørgsmål?

Ja, den seneste tid har vi haft især lidt ældre kunder, der ringer for at få svar på deres coronaprøver. Det kan vi jo ikke hjælpe med, men vi ved heldigvis, hvor de kan få hjælp. Generelt ser vi, at kunder ringer til os, når de ikke helt ved, hvor de ellers skal henvende sig.

Et andet eksempel er, at efter ”Frøken klokken” ikke findes mere, ringer nogle i stedet til os for at spørge, hvad klokken er. Kunder ringer også, når de har fået en besked om, at vi har sendt et brev. Det kan skyldes, at kunden er usikker over, om beskeden rent faktisk kommer fra banken. Men det kan også være, fordi det er nemmere at få os til at læse brevet højt, hvis man fx er ude at køre bil. Så vi har et alsidigt og sjovt job.