Forbrugerøkonom advarer: pas på det grå lånemarked!

Danskere, der er særligt pressede økonomisk på grund af energi- og infaltionskrisen, kan blive pressede til at optage lån uden for det mere regulerede marked. Nogle overvejer måske de såkaldte kviklån, men nye regler for kreditgivning, der blev indført sidste år,  risikerer at få en kedelig bagside. Danskere, hvis låneansøgninger bliver afvist, kan nemlig blive fristet til at optage uigennemsigtige og ulovlige lån af fremmede på Facebook. Lånene er ulovlige, men fordi långivningen foregår i lukkede grupper, bliver der i dag ikke ført tilsyn. Det kan føre til dybe gældsfælder og et liv i frygt for private långiveres ufine opkrævningsmetoder.

I 2019 blev Folketingets partier enige om at vedtage en ny lov, som skulle beskytte forbrugerne mod ublu høje renter på lån, som kan kaste os forbrugere ud i uoverskuelige gældsfælder. Den såkaldte kviklånslov stiller krav om, at alle forbrugslån højst må have en ÅOP på 35 pct. (ÅOP angiver årlige omkostninger i procent og dermed prisen på lånet). Alle udstedte lån med en ÅOP på mere end 35 pct. er altså ulovlige. Samtidig med kviklånsloven blev kravene til kreditvurdering også skærpet. For at blive lånegodkendt skal man have et større rådighedsbeløb end tidligere og vise mere dokumentation for sin økonomi. Det er derfor ikke utænkeligt, at de nye krav gør det sværere for flere danskere at låne penge. Men er man i økonomiske vanskeligheder og mangler akut penge til fx en huslejebetaling, så er det ikke usandsynligt, at man søger nye veje for at få et lån. Man kan eksempelvis gå på Facebook, hvor det florerer med lånegrupper.

Det er det danske finanstilsyn, som skal sikre, at alle låneudbydere overholder ÅOP-grænsen og de skærpede krav til kreditvurdering. Men når det gælder de private låneudbydere, er der desværre ingen kontrol og forbrugerbeskyttelse. Der bliver nemlig ikke ført tilsyn med alt, hvad der foregår i lukkede lånegrupper på de sociale medier.

Fem gode råd

 1. Undersøg hvem det er, du låner penge af. Er det et finansieringsinstitut eller en privatperson?
   
 2. Undersøg lånets årlige omkostninger i procent (ÅOP). Jo højere ÅOP, jo dyrere er lånet. Hvis det overskrider 35 pct., er lånet ulovligt.
   
 3. Selvom der kan være rosende kommentarer i de lukkede lånegrupper eller gode anmeldelser på nettet, kan der stadig være tale om ulovlige vilkår eller svindel. Det er nemlig en kendt fremgangsmåde at købe sig til falske anmeldelser på nettet.
   
 4. Opbyg en økonomisk buffer til uforudsete udgifter.
   
 5. Del budskabet om, at man skal holde sig fra lånegrupper på sociale medier.

Ulovlige lån i lukkede Facebook-grupper

I de lukkede Facebook-grupper kan man uden kreditvurdering – og til en ÅOP langt over den lovlige grænse – låne penge af fremmede mennesker. Grupperne er lukkede, så man skal ansøge gruppens administrator om at få adgang. Hvis man bliver godkendt, træder man ind i et univers, hvor jungleloven styrer. Det er ikke muligt at finde identiteten på dem, man kan låne af, og man kan optage lån til en ÅOP langt over 35 pct. – ja, sågar 100 pct. Lånene er altså klart ulovlige, men fordi der ikke bliver ført tilsyn med grupperne, får de lov til at leve i bedste velgående. Min frygt er derfor, at låneansøgere i akut pengenød, der enten er blevet afvist eller ikke kan vente på en lånegodkendelse, rykker over på sociale medier for at låne. Det er et farligt sted at ende, fordi lånene er giftige, og fordi det kan være svært at gennemskue konsekvenserne.

Der er eksempler på tilfælde, hvor folk har accepteret at låne 2.000 kr. og betale 3.000 kr. tilbage inden for blot 23 dage. Det er et ekstremt dyrt lån, som ikke er tilladt hos nogen finansielle selskaber. Desuden kender vi eksempler på meget ufine opkrævningsmetoder, hvis folk ikke har kunnet betale tilbage til tiden. Det minder mest af alt om rockerrelateret kriminalitet, hvor folk bliver truet og opsøgt.

Byg en buffer op, hvis du kan

Vi kan alle opleve, at økonomien bliver stram. Der kan dukke store, uforudsete udgifter op, eller vi kan miste vores indtægtsgrundlag. Jeg vil derfor altid anbefale, at man opbygger en økonomisk buffer, som er i størrelsesordenen 2-3 gange ens udbetalte løn. I den nuværende situation er det faktisk en fordel, hvis man kan opbygge en endnu større buffer, fordi priserne er steget så meget. På den måde undgår man at skulle låne penge, hvis uheldet er ude. Men det er ikke alle, som har en sådan buffer, og derfor kan det være nødvendigt at låne eller købe på kredit. En mulighed er at søge om et lån hos sit pengeinstitut. En anden mulighed er at låne af nære familiemedlemmer.

Lån aldrig af ukendte på sociale medier

Mange af os har prøvet at låne penge af fx vores forældre eller andre i familien. Det er heldigvis ofte uproblematisk, fordi det er mennesker, som vi har tillid til, og vilkårene er rimelige. Men i de lukkede grupper på Facebook bliver man tilbudt lån af mennesker, som man ikke kender, og hvor det er uklart, hvad ens rettigheder er. Der er ingen kreditvurdering, og man ved ikke hvad der sker, hvis man misser en afbetaling eller ikke kan betale tilbage til tiden. Jeg vil derfor på det kraftigste fraråde lån på sociale medier, og jeg håber, at du vil dele budskabet.

Hvis du – eller en du kender – er kommet dertil, hvor gælden er blevet uoverkommelig stor, og økonomien er på gal kurs, kan du altid kontakte din bank og bede om hjælp. Eller du kan søge gratis hjælp hos nogle af de danske økonomi- og gældsrådgivninger rundt om i landet. Du kan møde personligt op, ringe eller kontakte dem online og få hjælp til at afbetale gælden og håndtere kreditorerne. Det er også muligt at henvende sig anonymt og få vejledning.