Håndværker- og servicefradrag: Sådan får dine kunder fradrag

De fleste af dine kunder har sikkert hørt om håndværker- og servicefradrag. Det er imidlertid langt fra alle, som kender reglerne, når der skal søges om håndværker- og servicefradrag. Det er ærgerligt for både dig og dine kunder. Derfor vil vi gerne hjælpe dig med at klæde dine kunder på, så de kan få det håndværker- eller servicefradrag, som kan sætte dig i arbejde.

Tidligere på året blev fradragssatserne for både håndværker- og servicearbejde forhøjet. Faktisk betragteligt. Håndværkerfradraget blev forhøjet fra 12.500 kr. til 25.000 kr. Servicefradraget blev hævet med intet mindre end 18.800 kr. fra 6.500 kr. til 25.000 kr. Det har øget efterspørgslen, men desværre langer Skat ikke flere fradrag over disken. Det hænger sammen med, at alt for mange ansøgere ikke kender de regler og den dokumentation, som er nødvendig for at komme i betragtning til et fradrag. Det er netop her, du kommer ind i billedet. Du kan nemlig hjælpe og vejlede dine kunder, så de får det fradrag, som kommer jer begge til gode.

Sådan hjælper du dine kunder

Start med at holde dig ajour med de ydelser, som er fradragsberettigede – det er nemlig ikke alle. Hvis du holder dig orienteret om de fradragsberettigede ydelser, kan du nemmere vejlede dine kunder om, hvad de kan få fradrag for. Du kan læse mere om fradragsberettigede ydelser her

Derudover skal du sørge for, at din faktura opfylder kravene til, at dine kunder kan få fradrag for det arbejde, du har udført. Skat har nemlig krav om, hvad din faktura skal indeholde, for at kunden kan få fradrag for det arbejde, du har udført. Din faktura skal først og fremmest tydeligt vise, hvad der er brugt af arbejdsløn og materialer. Det er nemlig kun arbejdslønnen, som kunden kan trække fra gennem håndværker- og servicefradraget.

Du skal i fakturaen:

  • Skrive dit navn og virksomhedens navn.
  • Angive dit CVR-nummer eller CPR-nummer.
  • Beskrive det udførte arbejde, og angiv prisen.
  • Lave en skarp opdeling af udgifter til arbejdsløn og materialer. Hvis du har udført flere opgaver for samme kunde, skal disse specificeres.
  • Skrive adressen, hvor arbejdet er udført.
  • Angive datoen for, hvornår arbejdet er udført.

Bemærk, at arbejdet skal være betalt senest i februar måned året efter, at arbejdet er udført. Hvis det ikke er tilfældet, er kunden ikke berettiget til håndværker- eller servicefradrag.