Hvad kan påvirke din forskudsopgørelse?

2024: Ejendomsværdiskat og grundskyld kommer på forskudsopgørelsen

1. januar 2024 træder de nye regler for boligskat i kraft. Indtil nu er din grundskyld blevet opkrævet af kommunen via en ejendomsskattebillet 2-3 gange årligt. Din ejendomsværdiskat er blevet opkrævet via den løbende skattebetaling.

Som noget nyt kan du nu se både din ejendomsværdiskat og grundskyld på forskudsopgørelsen. Grundskylden er nemlig flyttet til staten. På forskudsopgørelsen for 2024 vil du derfor kunne se, hvad du samlet skal betale i boligskat.

Det betyder, at du ikke længere skal afsætte penge på budgettet til at betale to gange om året, når kommunen sender din skattebillet. I stedet bliver grundskylden opkrævet via den løbende skattebetaling og fordelt over hele året, så du får mindre udbetalt hver måned.

Det kan godt betale sig at give sin økonomi lidt opmærksomhed inden årsskiftet. Læs her, hvilke forandringer i dit liv, der giver anledning til, at du bør ændre i din forskudsopgørelse for 2024.

Selvom de færreste af os elsker at sidde og nørde med forskudsopgørelsen, når den bliver frigivet, vil jeg anbefale, at du kaster et blik på den. Der er nemlig rigtig god grund til at bruge lidt tid på forskudsopgørelsen, inden det nye år starter. Ved at løbe din forskudsopgørelse igennem kan du undgå en kommende, ubehagelig overraskelse. 

Hvad er en forskudsopgørelse og en årsopgørelse? 

Årsopgørelse: Din årsopgørelse er en oversigt over din skat for sidste år. Du får din årsopgørelse i marts hvert år, og den er altså bagudskuende og kan fortælle, om du har indbetalt korrekt, for meget eller for lidt i skat i det forgangne år. Hvis du har indbetalt for lidt i skat, vil du få et skattesmæk i form af en ekstra regning til skat. Hvor meget du skal betale i skat afhænger af din indkomst og mulige fradrag.

Forskudsopgørelse: Din forskudsopgørelse er en form for budget for det kommende år. Forskudsopgørelsen viser din forventede indkomst og dine forventede fradrag og beregner på den baggrund din forventede skattebetaling for året. Forskudsopgørelsen er derfor fremadskuende. Hvis din økonomi ændrer sig, bør du rette i din forskudsopgørelse. På den måde sikrer du dig, at du betaler den korrekte skat i løbet af året og undgår skattesmæk.

Din forskudsopgørelse og årsopgørelse hænger derfor sammen. Din nuværende forskudsopgørelse gælder for indkomståret 2023. På baggrund af den udregnes din samlede skat, som du vil kunne se af din årsopgørelse i marts 2024.

Desværre glemmer mange at oplyse SKAT, når der sker ændringer i deres skattegrundlag. Derfor går mange danskere hvert år glip af fradrag, og mange ender med en stor restskat. Ifølge Skattestyrelsen er den samlede restskat steget fra godt 3 mia. kr. i 2019 til 4,8 mia. kr. i 2021, hvilket i høj grad skyldes, at coronapandemien påvirkede danskernes indkomster, fradrag og skat i den periode.

Du retter din forskudsopgørelse for 2024 ved at logge ind på skat.dk. De fleste oplysninger får Skattestyrelsen automatisk, men du bør alligevel kontrollere dem og justere, hvor det er nødvendigt.

Ændret indkomst

Når der sker forandringer i vores liv, kan det have betydning for, hvor meget skat vi skal betale. Først og fremmest er det vigtigt at kontrollere forskudsopgørelsen, hvis du har fået nyt arbejde eller er gået op eller ned i løn.
Hvis du har skiftende indkomst fra måned til måned eller kun fast arbejde en del af året, kan det være svært at vide, hvad du præcis kommer til at tjene. Her vil jeg anbefale, at du angiver dit bedste bud, og er opmærksom på at få det rettet i løbet af året, hvis du pludselig tjener mere eller mindre, end du forventede. Din skattebetaling bliver opgjort for hele året, så det er altså kun, hvis du på årsplan tjener mere eller mindre end forventet, at du bør rette til. Månedlige udsving gør ikke noget, så længe din forskudsopgørelse for hele året stemmer overnes med, hvad du faktisk har tjent.

Nyt om boligskatten

Boligskatten bliver for første gang trukket over A-skatten. Det har hidtil været sådan, at din boligskat blev opkrævet to til fire gange om året af kommunen. Men fra i år vil din boligskat blive trukket via A-skatten. Det betyder, at du vil få en smule mindre af din løn udbetalt. Men samlet set kommer det ikke til at ændre på, hvor mange penge du skal betale i skat, for du slipper samtidig for at skulle betale boligskatten via girokort i løbet af året.

Du bør også rette i din forskudsopgørelse, hvis du har købt eller solgt en bolig eller omlagt lån. Er renten på din bolig steget, har du ret til et større rentefradrag.

Ændret arbejdssituation

Din skat kan også ændre sig, hvis din arbejdssituation ændrer sig – også selvom din løn er uændret. Det kan fx være, hvis du arbejder mindre hjemme end tidligere og derfor har ret til et større kørselsfradrag. Hvis du er på barsel eller har orlov, skal du også være opmærksom på, at du får rettet kørselsfradraget.

Gift eller skilt

Hvis du er blevet gift, skilt eller separeret, bør du også kontrollere din forskudsopgørelse. SKAT får automatisk besked, hvis dette er tilfældet. Men det er alligevel en god idé at sikre, at alt fremgår korrekt.

Ændrede offentlige ydelser

Hvis du går på pension, efterløn eller SU, bør du også kontrollere din forskudsopgørelse.

Hjælp til husarbejde

1. april 2022 kunne man ikke længere få skattefradrag for håndværksmæssige forbedringer af boligen i den såkaldte BoligJobordning. BoligJobordningen indeholder dog stadig ret til fradrag, hvis du betaler dig fra husarbejde såsom rengøring, vinduespudsning eller havearbejde. Du kan også få fradrag for børnepasning. 

Læs mere om forskudsopgørelsen

På Nordeas hjemmeside kan du læse mere om forskudsopgørelsen, og hvorfor det er vigtigt, at du kontrollerer og eventuelt justerer den.

Læs mere om forskudsopørelsen på nordea.dk