Støt en bæredygtig udvikling med din opsparing

Ming Fong, produktspecialist i Bæredygtig Portefølje, Nordea Ming Fong, produktspecialist i Bæredygtig Portefølje, Nordea

Går du op i at investere med et bæredygtigt fokus, og har du minimum 50.000 kroner, som du ikke forventer at skulle bruge de næste tre år? Så kan det give mening at investere opsparingen i en ny investeringsløsning, Bæredygtig Portefølje, som Nordea for nylig har introduceret.

At det er en portefølje, betyder, at Nordeas investeringsspecialister løbende håndterer din opsparing med udgangspunkt i dine ønsker til risiko og tidshorisont i kombination med bankens forventninger til fremtiden på de finansielle markeder.

”Du har altså en holdning til den risiko, som opsparingen investeres efter, men hvad der investeres i, overlader du til os. Det giver dig bl.a. andet adgang til investeringsmuligheder, der normalt ikke er tilgængelige for privatpersoner. Derudover bliver alle købs- og salgsbeslutninger taget med udgangspunkt i fakta og ikke følelser,” forklarer Ming Fong, der er produktspecialist i Bæredygtig Portefølje hos Nordea.

Indflydelse og analyser

Da Nordea forvalter rigtig mange penge for både privatkunder, erhvervskunder og professionelle investorer giver det i højere grad banken mulighed for at påvirke de virksomheder, der investeres i, sammenlignet med, hvad der er muligt for en enkeltstående investor. 

”Virksomhederne og mange af de lande, de opererer i, er afhængige af at kunne tiltrække kapital. Qua vores markedsposition kan vi i samarbejde med kolleger i investeringsbranchen påvirke virksomhederne gennem en løbende dialog og på deres generalforsamlinger. Her har vi lettere ved at trænge igennem som en stor aktør, end det er muligt for en mindre eller privat investor,” forklarer Ming Fong.

Støt en bæredygtig udvikling med din opsparing

Når banken investerer for dig, sker det med baggrund i en solid erfaring og med konkrete analyser af de finansielle markeder, hvilket er med til at øge sandsynligheden for et fornuftigt afkast.

”Når der fokuseres på fakta og ikke følelser, falder risikoen for tage forkerte beslutninger, der kan mindske afkastmulighederne,” siger Ming Fong og nævner som eksempel en episode fra slutningen af første kvartal 2020, hvor de finansielle markeder var præget af stor uro under første bølge af coronapandemien.

Her vurderede de investeringsansvarlige for bl.a. Bæredygtig Portefølje med udgangspunkt i data, at markederne var oversolgte (det tidspunkt, hvor aktier bliver frasolgt i så stor stil, at det ikke giver mening i forhold til de underliggende nøgletal). Derfor trodsede de tendenserne i markedet og købte flere aktier i en periode, hvor markederne var præget af en panikstemning blandt investorerne.

”Meget få investorer i såvel Nordea som i markedet generelt havde modet til at købe aktier i denne turbulente periode, hvor aktiemarkedet på få dage var faldet dramatisk. Men efter få dage bidrog dette køb af aktier til et merafkast til kundernes porteføljer,” fortæller han.

Højere bæredygtigt fokus

Det bæredygtige element i den nye investeringsløsning viser sig ved, at du som investor får et endnu højere bæredygtigt fokus end det i forvejen høje niveau i Nordea Invest.

I Nordea Invest fokuseres der på virksomhedernes grønne og socialt ansvarlige profil ud fra de såkaldte ESG-faktorer, som står for Environment (miljø og klima), Social (sociale forhold) og Governance (ansvarlig god ledelse). Men for at få lov til at blive en del af Bæredygtig Portefølje skal virksomhederne have et endnu højere fokus på alle tre forhold.

”Vi investerer i virksomheder, der allerede er rigtig dygtige, og i dem, der fokuserer på at blive endnu bedre inden for disse tre parametre. I modsætning til tidligere, hvor der var større tendens til at trække sig fra investeringerne, hvis der opstod udfordringer, fokuserer vi i dag i endnu højere grad på dialog og aktivt ejerskab, hvor vi løbende er i tæt dialog med virksomhederne om, hvad der er vigtigt for vores investorer, og hvilke tiltag der forventes at generere yderligere afkast,” forklarer Ming Fong.

Kvinde lader sin elektriske bil

Bæredygtig Portefølje - disclaimer

En portefølje er en investeringsløsning, der er målrettet investorer, som ønsker en automatisk, fleksibel og løbende pasning af deres investeringer. Bæredygtig Portefølje er en porteføljeplejeløsning med et øget fokus på bæredygtighed. 

Der er dog tre fonde i Bæredygtig Portefølje, som ikke har et specifikt fokus på bæredygtighed:

  • Nordea Invest Korte Obligationer
  • Nordea Invest Lange Obligationer og
  • Nordea Invest Fleksibel.

Disse fonde lever alle op til Nordeas retningslinjer for ansvarlighed og bæredygtighed, men har ikke det samme ekstra høje fokus på bæredygtighed som de øvrige fonde i porteføljen. 

Afkast er centralt

Dialogen og det aktive ejerskab, som Nordea udfører på vegne af kunderne, betyder, at den grønne dagsorden kommer mere i fokus, og at mange virksomheder opfatter presset fra investorerne som et oplæg til at samarbejde om at forbedre sig inden for området.

”Som investor har du altså mulighed for, gennem Bæredygtig Portefølje, at påvirke virksomheder til at have et større fokus på klima. Men udover at vi gerne vil give vores kunder mulighed for at investere med et bæredygtigt fokus, fordi vi oplever en meget stor efterspørgsel efter det, fokuserer vi på også at finde de investeringer, der giver et fornuftigt afkast over tid,” understreger Ming Fong.

Derfor vil Nordea som udgangspunkt ikke investere i et selskab, som banken ikke tror vil give et afkast på mindst samme niveau som markedet, bare fordi det er ”grønt”. Det er afgørende for banken, at investorer, der ønsker investeringer med et forøget bæredygtigt fokus, ikke stilles ringere afkastmæssigt. Bankens analyser viser da også, at man ikke går på kompromis med det forventede afkast over tid ved at investere med et bæredygtigt fokus.

”Som den første større nordiske bank tilsluttede vi os helt tilbage i 2007 FN’s retningslinjer for ansvarlige investeringer. Og vi har et af Nordeuropas største teams inden for bæredygtige og socialt ansvarlige investeringer, der er med til at sætte høje standarder for vores bæredygtige fokus,” fortæller han og tilføjer:

”Det giver et højt grundniveau på området. Og samtidig gør det os skarpe på at sikre et højt bæredygtigt investeringsfokus i kombination med et attraktivt afkast – de to ting udelukker nemlig ikke hinanden.”

Læs mere om Bæredygtig Portefølje