2022_12 Dyrere for pensionister at indefryse grundskylden

Pensionister skal betale den højeste rente i otte år

Faktaboks: Hvad er grundskyld?

Grundskyld kaldes også ejendomsskat og betales af alle boligejere, uanset om de selv bor i boligen eller lejer den ud. Fredede ejendomme og grunde, der er ramt af kystnedbrydning er dog normalt undtaget.

Grundskyld er en skat på jord, dvs. på selve grundens værdi. Ud over grundskyld betaler boligejerne (men ikke lejere og andelshavere) også ejendomsværdiskat.

Grundskyld fastsættes, administreres og opkræves af den enkelte kommune og udgør mellem 16 og 34 promille af jordens værdi. På landsplan ligger betalingen for grundskyld i 2023 på 26.12 promille.

Beregningsgrundlaget for grundskylden fastsættes hvert år som det mindste beløb af:

  1. Ejendommens grundværdi som den fremgår af den seneste offentlig vurdering eller

  2. Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 pct. Reguleringsprocenten for 2023 er 2,8 pct.

Pensionister og efterlønnere med ejerbolig har mulighed for at indefryse deres grundskyld, men det bliver til en højere rente end hidtil. Renten for indefrossen grundskyld for 2023 er nemlig blevet fastsat til 1,53 pct., og det er det højeste niveau i siden 2015. Til sammenligning lå renten på indefrosset grundskyld på 0,48 pct. i 2022 år, 0,47 pct. i 2021 og 0,69 pct. i 2020.

Men selv om renten er blevet fastsat til det højeste niveau længe, er der dog stadig tale om en forholdsvist lav rente i det nuværende marked. Det seneste år har rentepilen nemlig peget op. For ét år siden udstedte realkreditinstitutterne 30-årige fastforrentede realkreditlån til en rente på 1,5 pct., mens renten i dag er oppe på 5 pct. Er der tale om et F3-lån eller F5-lån, er renten steget fra hhv. -0,1 pct. og 0,2 pct. ved denne tid sidste år til hhv. 3,0 pct. og 3,1 pct. i dag. Renten på realkreditlån er således steget langt mere end renten på indefrosset grundskyld, så selv om det er ærgerligt, at renten stiger, er det stadig forholdsvist billigt sluppet i det nuværende rentemarked.

Læs også: Renten på F1-, F3- og F5-lån er nu fastsat for 1/1 2023

Billigt lån til grundskyld kan lette byrden i en tid med høj inflation

Nogle pensionister kan bruge indefrysningsordningen som et billigt lån til at komme igennem en svær tid med høj inflation, hvor det kan være svært at betale alle regninger til tiden, hvis man ikke har økonomiske reserver at trække på.

I 2023 udgør den gennemsnitlige grundskyld på landsplan ca. 13.639 kr. for et parcel- og rækkehus, og det er altså det beløb, en gennemsnitlig boligejer kan udskyde til et seneste tidspunkt, hvis boligejeren gør brug af indefrysningsordningen.

Man bør aldrig låne penge, medmindre man har brug for dem, og derfor bør man heller ikke indefryse sin grundskyld, blot fordi man har muligheden. Men har man brug for et ekstra råderum i hverdagen, eller ønsker man at spare ned i sin bolig, kan en indefrysning være en god idé.

Det er nemlig normalt billigere at indefryse grundskylden fremfor at optage et tillægslån i realkreditinstituttet, da renten er lavere, og da man ikke betaler bidragssats og optagelsesgebyrer på grundskyldslånene, da udgifterne betales af kommunekassen.

Til gengæld har man med et grundskyldslån hos kommunen ikke mulighed for at få et større lån, end det beløb grundskylden udgør, og man har heller ikke mulighed for at låse renten fast. Hvis de faktorer er vigtige for den enkelte familie, bør man i stedet snakke med sin bank.

Ønsker man at finde sin egen betaling til grundskyld, kan man enten tjekke sin netbank, hvor regningen ofte betales over to omgange i typisk februar og august. Alternativt kan man tjekke sin ejendomsskattebillet, der sendes til E-Boks en gang om året.

Læs også: Her er den gode nyhed på boligmarkedet

Derfor stiger renten på pensionisternes lån til grundskyld

Faktaboks: Nedslag men ikke fradrag for tilskrevne renter

Renten på indefrossen grundskyld er i princippet ikke fradragsberettiget, men ved indfrielse af grundskyldslånet gives et nedslag på 25 % af de tilskrevne renter.

Tager man fx udgangspunkt i en regning til grundskyld på 13.639 kr. (svarende til den gennemsnitlige grundskyld for landet som helhed i 2023), så udgør renteudgiften 209 kr. før skat. Når lånet indfries, fx når boligen skal sælges, skal regningen betales, og her kan 25 pct. af rentegiften fratrækkes. Bliver huset fx solgt ved udgangen af 2023, og havde boligejeren blot indefrosset sin grundskyld i det pågældende år, ville boligejeren få en rabat på 25 pct. af de 209 kr. svarende til 52 kr. Boligejeren ville således skulle tilbagebetale de 13.639 kr., som boligejeren havde lånt til at betale grundskylden, samt de 157 kr. i renteudgift.

Renten på pensionisternes grundskyldslån fastsættes som et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer i de 12 foregående måneder 1. oktober. Da realkreditrenterne er steget mærkbart det seneste år, er renten på pensionisternes lån også steget.

Pensionisterne bør desuden forberede sig på yderligere stigninger i renten på grundskyld i de kommende år, i takt med at de højere markedsrenter slår igennem på boligejernes realkreditlån. De store rentestigninger er nemlig endnu ikke slået fuldt igennem hos alle boligejere, da mange har låst renten fast i fx tre, fem eller 30 år.

Så meget koster det at indefryse grundskylden

Vælger man at indefryse regningen til grundskyld, skal man betale en rente på 1,53 pct. af det indefrosne beløb i 2023. Hvis der er tale om en gennemsnitlig husejer med en grundskyld på 13.639 kr., der indefryser sin grundskyld for første gang, svarer det til, at familien får en renteudgift på 209 kr. før nedslag (se faktaboks) som følge af indefrysningen. Når året er omme, vil boligejeren altså skylde kommunen 13.848 kr. inklusiv renter.

Læs også: Ejerskab af boliger i udlandet skal oplyses til SKAT

Boligejeren kan altså med andre ord låne de 13.639 kr. hos kommunen det næste år og derved have ca. 1.137 kr. mere til sig selv hver måned for en renteudgift på bare 17-18 kr. om måneden.

Nogle steder i landet og særlig i og omkring hovedstaden er regningen dog væsentligt større end de 13.639 kr., som grundskylden udgør på landsplan. I flere hovedstadskommuner er det således helt almindeligt, at grundskylden kommer op på over 30.000 kr. for et hus, og på Frederiksberg, hvor husejerne betaler landets højeste grundskyld, kan regningen komme op på det dobbelte. Det kan således være en stor regning, som boligejerne har mulighed for at udskyde, hvilket kan give mere plads i budgettet til fx højere varme- og elregning og stigende priser på fødevarer og transport.

Gennemsnitlig regning til indefrysning af grundskyld for et parcel- og rækkehus 2023 (fordelt efter kommuner):

Kommune

Grundskylds-betaling

Renteudgift for indefrosset grundskyld før nedslag

Albertslund 26.100 410
Allerød 22.800 360
Assens 5.330 80
Ballerup 29.760 470
Billund 4.210 70
Bornholm 6.970 110
Brøndby 17.900 280
Brønderslev-Dronninglund 5.680 90
Dragør 28.560 450
Egedal 18.390 290
Esbjerg 8.950 140
Fanø 10.100 160
Favrskov 10.680 170
Faxe 8.700 140
Fredensborg 24.630 390
Fredericia 9.880 160
Frederiksberg 58.860 930
Frederikshavn 8.250 130
Frederikssund 19.700 310
Furesø 25.760 410
Faaborg-Midtfyn 6.220 100
Gentofte 42.020 660
Gladsaxe 30.380 480
Glostrup 22.550 360
Greve 14.620 230
Gribskov 17.900 280
Guldborgsund 5.890 90
Haderslev 5.160 80
Halsnæs 13.870 220
Hedensted 4.730 70
Helsingør 31.180 490
Herlev 25.270 400
Herning 7.370 120
Hillerød 17.510 280
Hjørring 6.600 100
Holbæk 10.890 170
Holstebro 7.120 110
Horsens 9.290 150
Hvidovre 30.290 480
Høje-Taastrup 16.810 270
Hørsholm 43.470 690
Ikast-Brande 6.290 100
Ishøj 18.450 290
Jammerbugt 4.990 80
Kalundborg 10.030 160
Kerteminde 10.060 160
Kolding 9.530 150
København 45.360 720
Køge 12.750 200
Langeland 4.300 70
Lejre 14.960 240
Lemvig 3.890 60
Lolland 4.240 70
Lyngby-Tårbæk 42.610 670
Læsø 6.020 100
Mariagerfjord 6.730 110
Middelfart 6.130 100
Morsø 3.090 50
Norddjurs 5.170 80
Nordfyns 6.990 110
Nyborg 8.380 130
Næstved 10.500 170
Odder 14.340 230
Odense 10.920 170
Odsherred 10.170 160
Randers 9.520 150
Rebild 5.820 90
Ringkøbing-Skjern 6.230 100
Ringsted 11.060 170
Roskilde 21.810 340
Rudersdal 52.970 840
Rødovre 29.260 460
Samsø 5.320 80
Silkeborg 13.960 220
Skanderborg 14.130 220
Skive 3.660 60
Slagelse 9.720 150
Solrød 20.470 320
Sorø 10.530 170
Stevns 9.640 150
Struer 5.450 90
Svendborg 10.120 160
Syddjurs 10.650 170
Sønderborg 6.830 110
Thisted 3.780 60
Tønder 3.210 50
Tårnby 22.870 360
Vallensbæk 22.720 360
Varde 7.700 120
Vejen 3.730 60
Vejle 10.850 170
Vesthimmerlands 3.420 50
Viborg 7.700 120
Vordingborg 9.790 150
Ærø 5.640 90
Aabenraa 3.780 60
Aalborg 10.670 170
Aarhus 19.760 310