Belåning af friværdi er også for pensionister

Hvad er friværdi?
Din friværdi er forskellen mellem din boligs værdi og eventuel gæld i boligen. Friværdien er ikke konstant, da værdien af din bolig påvirkes af udviklingen på boligmarkedet og afdrag på dine lån.

Eksempel på beregning af friværdi
Boligens værdi: 2.000.000 kr.
Gæld i din bolig: -500.000 kr.
Friværdi: 1.500.000 kr.

På Nordeas hjemmeside kan du se, hvad det koster at låne i din friværdi.

Overgangen fra arbejdslivet til tilværelsen som pensionist medfører ofte nedgang i indtægterne. Måske falder indtægterne også yderligere i løbet af tilværelsen som pensionist, hvis nogle af dine pensionsopsparinger udløber. Derfor kan det være relevant at kigge på, om du kan belåne friværdien i din bolig.

Det korte svar er: Ja, det kan man godt. Men uanset, om du skal bruge belåningen som supplement til din indtægt eller til forbedringer og istandsættelser af din bolig, er det vigtigt, at du forholder dig til din økonomi flere år frem. For at sikre dig en god og stabil økonomi som pensionist, skal du – inden friværdien belånes – som minimum overveje:

- Hvor længe ønsker du at blive boende i din nuværende bolig, og hvordan forventer du, at dine indtægter og udgifter udvikler sig i den periode?

- Er din nuværende bolig blevet for stor, eller kræver den for megen vedligeholdelse?

- Hvordan kan ønsket om at flytte i en anden bolig opfyldes?

- Skal du sikre stabile renteudgifter og vælge et realkreditlån med fast rente?

- Hvordan påvirkes økonomien for din eventuelle ægtefælle eller samlever, hvis du dør?

Sådan opgøres gældsfaktoren
Gældsfaktoren viser, hvor stor gælden er i forhold til husstandsindkomsten. Hvis du har en husstandsindkomst på 500.000 kr., og den samlede gæld (boliggæld og anden gæld) er på 1.500.000 kr., har du en gældsfaktor på 3.

Alle former for gæld skal medregnes, og husstandsindkomsten dækker fx over folkepension og udbetalinger fra pensionsordninger. Det er individuelt, hvor stor en gældsfaktor der er overkommelig, men jo lavere indkomst, jo lavere bør gældsfaktoren være.

Nordeas rådgivning
Når vi vurderer, om du kan optage lån i din boligs friværdi, skal vi forholde os til din formue, gældsfaktor og dit rådighedsbeløb i hele lånets løbetid.

Det er ofte gældsfaktoren og rådighedsbeløbet, der påvirkes ved overgangen fra arbejdsmarkedet til tilværelsen som pensionist. Med udgangspunkt i at sikre dig økonomisk uafhængighed er vores anbefaling, at:

- du vælger lån med fast rente, så du kender og sikrer dine udgifter til renter og eventuelt afdrag i hele lånets løbetid.

- du har en gæld under 60 pct. af boligens værdi, hvilket kan give mulighed for, at lånet kan være med eller uden afdrag.

Når din økonomi vurderes i forbindelse med belåning af din friværdi, skal vi som bank sikre, at:

- din gæld er under 60 pct. af boligens værdi, hvis lånet anvendes som supplement til dine indtægter.

- din økonomi hænger sammen i hele lånets løbetid. Vi bruger bl.a. Pensionsinfo til at kortlægge dine indtægter.

 Hvis du gerne vil have gennemgået dine muligheder, kan du altid kontakte din rådgiver.