Du kan få svanemærket dit hus

Tags:
Bolig

Stephanie Carr Stephanie Carr, som er AARTs bæredygtighedsansvarlige, har særligt fokus på bæredygtighed og indeklima i det byggede miljø.

Den hvide svane flyver nu ind over danskernes private boliger. For selv om Svanemærket har eksisteret i mere end 30 år, og det siden 2005 har været muligt at certificere bygninger efter det nordiske miljømærke, så er det først i løbet af de seneste par år, at mærket for alvor har fået luft under vingerne i vores private boliger.

- Tidligere var argumentet, at svanemærkede boliger ikke kunne sælges til slutbrugeren, og i mange år blev mærkningen alene brugt af store investorer. Men de senere år har branchen rykket sig meget, og det har givet mærkningen meget medvind, siger Stephanie Carr, bæredygtighedsansvarlig hos det skandinaviske arkitektfirma AART, der arbejder effektbaseret med arkitektur.

For hvor det tidligere handlede meget om de behov og funktioner, som bygningen skulle opfylde, handler det nu også meget om bæredygtighedseffekter: Hvordan kan arkitekturen hjælpe brugerne i bygningen til at tage valg, der gør, at de agerer mere bæredygtigt i hverdagen?

- I Danmark, hvor vi bygger mange kvadratmeter i forhold til andre lande, er vores bolig en stor investering og samtidig også det sted, hvor vi tilbringer det meste af vores tid. Skal man bygge et parcelhus, giver det derfor virkelig god mening at bruge det her framework til at kvalitetsstemple sin investering og samtidig sikre, at rammen om ens liv er et rart og sundt sted at være, siger hun.

Svanemærket byggeri

Et svanemærket byggeri er kendetegnet ved:

  • Lavt energiforbrug inkl. præmiering for brug af vedvarende energi.
  • Godt indeklima vha. krav til bl.a. dagslys, ventilation og fugtsikring.
  • Lever op til skrappe krav til miljø- og sundhedsskadelige stoffer i både byggematerialer og kemiske produkter.
  • Lever op til strenge krav til bæredygtigt certificeret træ.
  • Høj byggeteknisk kvalitet, da både byggeproces og det færdige byggeri kontrolleres af en uvildig tredjepart for at sikre, at proces, materialer og byggeri lever op til skrappe miljø- og kvalitetskrav. 
  • God mulighed for genbrug og genanvendelse af bygningsdele, da der er udarbejdet en logbog over, hvilke materialer og kemiske produkter der er anvendt i byggeriet, og hvor de er placeret.

Kilde: Miljømærkning Danmark

God kemi og bedre energimærke

Svanemærkningen på byggeri indeholder ifølge Stephanie Carr tre hovedtemaer samt en masse afledte effekter:

For det første stiller mærkningen skrappe krav til materialer. Det kan være inden for kemi, som mærket også er kendt for i andre sammenhænge som vaskepulver, tandpasta og shampoo. I byggerier kan kemien findes i f.eks. maling, fugemasse eller overfladebehandling som gulvlak. Desuden er der krav om, at træ i konstruktionerne – f.eks. tag, terrasser og facade – er certificeret, som sikrer, at træet stammer fra bæredygtigt forvaltede skove og er lovligt fældet, eller at der er brugt genbrugsaluminium til vinduerne.

Desuden skal et svanemærket byggeri være energimærket bedre end et almindeligt hus. Faktisk mindst 10 pct. bedre end det gængse krav, hvilket kan udmønte sig i f.eks. en super effektiv ventilation, varmepumpe og måske solceller på taget

Grundig dokumentation

Derudover kræver certificeringen, at byggeriet dokumenteres mere grundigt end normalt. F.eks. via en tæthedsprøvning, som sikrer, at huset ikke er utæt, samt en komplet oversigt over materialer, så man senere altid kan se f.eks. hvilken maling eller fugemasse, der er brugt. Det giver sikkerhed, hvis huset skal sælges, eller hvis man selv senere får ny viden om et materiale og gerne vil vide, om det er brugt i huset. F.eks. som PCB, der blev brugt i f.eks. fugemasse og termoruder frem til 1977, fordi det er meget holdbart og har en god isoleringsevne, men som senere har vist sig kunne skade mennesker og miljø.

- Samlet set giver kravene værdi både for dem, der skal bruge huset, dem der skal bygge det, og dem, der skal fremstille materialerne, siger Stephanie Carr.

Masser af miljømuligheder i renovering

Skal man renovere, er der også masser af muligheder for at vælge miljørigtigt. River man noget ned, er der masser af muligheder for at give sit gamle gulv eller brugte havefliser til andre, så materialerne kan leve videre et andet sted i stedet for at blive brændt af. Og skal man bygge noget, er markedet for genbrugsmaterialer kæmpestort. F.eks. kan man købe brugte mursten eller bruge gamle termoruder i et drivhus eller en pavillon frem for at købe nyt.

Godt dagslys

Hovedtemaerne giver også en række afledte effekter i et svanemærket hus – ikke mindst ift. dagslys. Bygningsreglementet, som udspecificerer, hvad Byggeloven kræver af et nybyggeri, indeholder en glasprocent ift. gulvprocent, men stiller ikke krav til placering af vinduerne.

- Derfor kan man godt placere alle vinduer samme sted i et rum og samtidig overholde reglementet, men det giver ikke nødvendigvis et godt dagslys. Men det tager Svanemærket højde for ved at stille krav om, hvor stort et areal, dagslyset skal dække, så man får en jævn fordeling af lys og ingen helt mørke rum. Det gode dagslys giver sammen med ventilation og fugtsikring et godt indeklima, hvilket har stor betydning for vores helbred, eftersom vi typisk tilbringer 13-16 timer i døgnet i vores bolig, forklarer Stephanie Carr.

Livscyklusberegning og hverdagens valg

Til gengæld indeholder Svanemærket ikke en livscyklusberegning på huset. Det betyder, at der f.eks. ikke er incitament til at vælge træ i konstruktionen, selv om det er mere bæredygtigt end beton og stål.

- Det er ellers dér, man kunne spare rigtig meget CO2, så det kunne man godt stille krav om som forbruger. Ligesom man kunne have krav til, at huset skal understøtte måden, vi agerer som mennesker, siger Stephanie Carr.

Hun mener, at det giver god mening at tænke over, hvilke bæredygtige vaner, man ville ønske, man havde i hverdagen, når man bygger nyt, så planløsningen hjælper med at tage de gode valg. Det kan være ved at give plads til at tørre tøj på badeværelset eller indtænke et overdækket tørrestativ udenfor, så man ikke bruger sin tørretumbler så meget. Eller ved at have en affaldssortering, som er nem at bruge i hverdagen. Og er man meget madinteresseret, skal der måske være plads til at opbevare råvarer på en god måde. Omvendt duer det ikke at lave et 25 kvadratmeter stort værelse med eget tekøkken og køleskab, hvis man gerne vil have sine teenagebørn til at bruge mindre tid på værelserne.

- Få huset til at spille på dit hold og vær ærlig omkring, hvad der betyder noget for dig. Med svanemærkningen har du som forbruger en defineret ramme for, hvilke bæredygtighedsmål dit hus skal kunne opfylde, og med stor knowhow i industrien og mange flere mærkede produkter, er det nemmere at træffe oplyste valg, afslutter hun.