Negative renter vender ikke tilbage

Renterne stiger og falder

De seneste års rentestigninger skyldes først og fremmest, at inflationen er blevet vakt til live igen. Under overfladen har der dog også været strukturelle faktorer, der har bidraget til at løfte renterne. Det kan trække tråde langt ind i fremtiden og vil formentlig betyde, at tidsperioden med negative renter ikke kommer tilbage.

Danmark var først med de negative renter

Tilbage i 2012 skabte det stor international opmærksomhed, da Nationalbanken besluttede at sætte renten ned til under nul.  Dermed var Danmark et af de første lande i verden, der introducerede negative renter. Siden fulgte mange andre lande trop, og i en periode på næsten 10 år var det nærmest det nye normale, at renterne var negative. Det betød eksempelvis, at den danske stat i den periode regelmæssigt blev betalt for at låne penge. Det samme var gældende for de danske boligejere, hvor det blandt andet var muligt at optage et F5-lån til en rente under nul.  Når de selvsamme boligejere skal refinansiere deres lån i dag, sker det til en rente på over 3%.

I september 2022 blev renterne på indlån i Nationalbanken løftet ud af det negative område, og i en periode på bare ét år blev de samlet forhøjet med mere end 4 procentpoint – den hurtigste og kraftigste stigning siden første halvdel af 1990’erne.

Rentenedsættelserne kommer – men i et afmålt tempo

Efter rentestormen er der det seneste halve år blæst mildere vinde ind over markederne. Her er der kommet klare signaler fra centralbankerne om, at perioden med renteforhøjelser er slut, og at det kun er et spørgsmål om tid, inden den første nedsættelse bliver annonceret. Når jeg kigger i krystalkuglen, betyder det, at den første rentenedsættelse fra Nationalbanken kommer i juni, og herefter vil renten blive nedsat én gang i kvartalet frem mod slutningen af næste år.

Samtidig med at jeg tror på rentenedsættelser, er jeg dog også meget overbevist om, at vi ikke skal tilbage til nulrente-miljøet. Og det skyldes flere forhold.

Store offentlige investeringer i forsvarsindustrien og den grønne omstilling

Krigen i Ukraine har på få år skabt et markant større behov for offentlige investeringer. Eksempelvis ventes EU-landene i år at bruge i omegnen af 350 mia. euro på militærudgifter. Det er en stigning på næsten en tredjedel sammenlignet med perioden op til Ruslands invasion af Ukraine. De højere forsvarsudgifter kommer samtidig med, at der foretages massive investeringer i den grønne omstilling. Tilsammen lægger det et strukturelt opadgående pres på renterne, da det skaber en forstærket kamp om ressourcerne i økonomierne.

Billede af en globus

Mindre globalisering

En anden reaktion af krigen i Ukraine har været, at den har medvirket til at forstærke en mere polariseret verden, hvor den globale handel er faldende, og hvor virksomhederne i stadig større grad fokuserer på forsyningssikkerhed.  Det er senest blevet synliggjort med houthiernes angreb i Det Røde Hav, der har tvunget skibsfarten til at sejle syd om Afrika og ledt til en fordobling af prisen på at få fragtet en container fra Kina til Europa. Dermed undergraves en af de vigtigste drivkræfter bag den lange årrække med stadig lavere inflationstal. For mig at se vil det lede til en vedvarende højere inflation, end hvad vi har været vant til længe – og dermed i sidste ende også vedvarende højere renter.

Mangel på arbejdskraft

Den tredje faktor, der kan give et løft til renterne, er den strukturelle mangel på arbejdskraft i mange lande. Det gælder også i Danmark, hvor det kun er lykkedes at løfte beskæftigelsen til et rekordhøjt niveau gennem en stor tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. Samme tendens kan ses i euroområdet, hvor arbejdsløsheden i dag er på et rekordlavt niveau – og det er selv om, at der ikke har været nævneværdig fremgang i den økonomiske aktivitet siden midten af 2022. Med den lave arbejdsløshed følger et naturligt opadgående pres på lønningerne, der også vil forplante sig til stigende forbrugerpriser og højere renter.

Bunden på renterne er blevet løftet

Kombinationen af mangel på arbejdskraft, mindre globalisering og massive offentlige investeringer betyder, at bundniveauet for renterne er blevet rykket op. Hvor højt det nye niveau så ligger, er meget usikkert, men et godt bud er, at renten i Nationalbanken ikke kommer meget under to procent, med mindre vi rammer ind i en hård økonomisk opbremsning. Så selv om vi inden for det næste halve år begynder at få rentenedsættelser i Danmark, så bliver det i et begrænset omfang, og jeg tror ikke, at vi kommer tilbage til en verden med negative renter.