Øget skilsmisserate kan være en bombe under privatøkonomien

De danske forbrugere er pessimistiske, når de bliver spurgt til deres forventninger til økonomien det kommende år. Det viste de nyeste forbrugertillidstal fra Danmarks Statistik endnu engang. Forbrugerne forventer højere arbejdsløshed, og starten af 2023 har da også budt på fyringsrunder og ansættelsesstop i nogle brancher.

Mister man sit job, vil husstandens økonomi blive udfordret – og det er særligt kritisk i en tid, hvor alt fra smør på brødet til rentebetalingen på boliglånet er blevet dyrere. Den risiko begynder mange lønmodtagere at forholde sig til, og i december kunne Topdanmark melde om rekord stor interesse for at tegne lønsikring.

Men en anden udfordring for privatøkonomien, som vi ikke taler helt så meget om, er skilsmisse. Udtrykket ”én ulykke kommer sjældent alene” er ganske vist en floskel. Men hvad angår økonomiske krisetider og skilsmisser, er der meget der tyder på, at udtrykket rammer plet, desværre.

Øget risiko for skilsmisser i 2023

"Skilsmisser er selvfølgelig først og fremmest bekostelige, følelsesmæssige affærer. Men rent økonomisk kan skilsmisser også blive en dyr omgang, som næsten altid øger de økonomiske udfordringer for begge parter"
Ida Marie Moesby

Historisk har der været en sammenhæng mellem skilsmisseraten og økonomiske op- og nedture i Danmark. Skilsmisseraten har været faldende de senere år, hvor vi på trods af coronakrisen havde økonomisk vækst og lav arbejdsløshed. Men den tid er forbi nu. Den historisk høje inflation udhuler vores købekraft og gør den økonomiske prioritering i hverdagen sværere, og det tærer på parforholdet. Derfor er der en betydelig risiko for, at skilsmisseraten vil stige den kommende tid.

Skilsmisser er selvfølgelig først og fremmest bekostelige, følelsesmæssige affærer. Men rent økonomisk kan skilsmisser også blive en dyr omgang, som næsten altid øger de økonomiske udfordringer for begge parter. I en undersøgelse udført af YouGov for Nordea svarer hvert tredje par, at de ikke vil kunne servicere husstandens økonomiske forpligtelser uden partnerens indkomst. Separate liv og -økonomier betyder, at de stordriftsfordele, man havde, da man var sammen om at dække udgifterne, forsvinder, og rådighedsbeløbet bliver derved mindre. Bodeling betyder også for mange, at det bliver svært – hvis ikke umuligt – at blive boende i boligen, hvorfor man risikerer at være tvunget til et salg på et ugunstigt tidspunkt og til en ufrivilligt gavmild udbudspris, fordi huset skal afvikles hurtigt.

Tag beslutningerne i tide

Hvis forholdet vakler, kan skilsmisse være den rigtige beslutning. Men når beslutningen er taget, kan det være svært at enes om bodelingen. Derfor er det værd at overveje, hvordan man deler indtægter og udgifter løbende i sit parforhold – også selvom man ikke regner med at ende som én blandt mange i skilsmissestatistikkerne. Sidder den ene part med alle værdierne, imens den anden står for det daglige forbrug? Eller har man fordelt værdierne mere ligeligt imellem sig?

Der er ikke noget rigtigt eller forkert, men der er ingen tvivl om, at den slags beslutninger træffes bedst, når man er på god fod.