Undgå at din teenager bliver muldyr

s

Hvad er et muldyr? 
Et muldyr er en person, der vidende eller uvidende stiller sin konto til rådighed for kriminelle, som dermed slører de finansielle spor fra en kriminel handling.

Hvor udbredt er muldyrsvindel?
Muldyrsvindel formodes at være meget udbredt. Finans Danmark har registreret, at der i 2021 var netbanksvindel i Danmark for 61 millioner kroner, mens tallene nærmer sig næsten 100 millioner kroner i 2022. I sager om netbanksvindel ses det ofte, at de kriminelle bruger muldyr til at hvidvaske og sløre de digitale spor.
Ifølge opgørelser fra Det Nationale Center for IT-Kriminalitet (NCIK) var der 5.291 sigtelser for hvidvask i 2021 – og med det nye fokus på muldyrsvindel forventes tallet at stige markant.


sikkerdigital.dk kan du læse flere gode råd om, hvordan du som forælder tager snakken med dit barn – søg efter ”muldyr” via søgefeltet i højre hjørne. 

Politiet indledte det nye år med en større og nøje planlagt aktion, hvor flere end 600 betjente deltog i anholdelsen af 135 såkaldte muldyr. Her er især tale om unge mennesker, som har ageret mellemmænd ved pengeoverførsler for kriminelle.

Svindlere har brug for at vaske sorte og stjålne penge hvide. Det kræver, at de både skjuler, hvor pengene kommer fra, og hvem de ender hos. Derfor søger de folk, som kan agere mellemmænd for deres kriminelle aktiviteter – og de er gode til det!

Svindlernes velforberedte og imødekommende teknikker får det til at virke som en uskyldig lille ting, som hurtigt er klaret, og muldyrene, der bliver bedt om at hjælpe, har ofte en naiv tilgang. Enten er de ikke klar over, at de begår en kriminel handling, eller også er de ligeglade med konsekvenserne og tænker kun på en hurtig fortjeneste.

Men virkeligheden er, at det er alvorligt, og straffen kan være hård. Jeg læste fornylig en domsafsigelse fra september 2021, hvor en 28-årig mand blev dømt i Retten ved Nykøbing for at have modtaget to overførsler på i alt 66.000 kroner. Pengene stammede fra kriminelle handlinger og blev efterfølgende hævet i kontanter.

Den sigtede fik efter sigende lov til at beholde 2.000 kroner for at stille sin konto til rådighed, hvorefter resten blev givet videre til bagmændene. Men da retten idømte ham 60 dages fængsel, en plet på straffeattesten og tilbagebetaling af de 66.000 kroner samt sagsomkostninger, kan man spørge sig selv, om det var de hurtige penge værd. 

Unge rekrutteres ofte på nettet

De kriminelle udnytter unges hjælpsomhed, sårbarhed eller uvidenhed. De sociale medier gør det nemt for svindlerne at kontakte de unge på fx TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram og Whats App for at rekruttere dem som muldyr med løfter om hurtige og lettjente penge.

Men alt for mange unge er uvidende om, at hvis man stiller sin konto til rådighed for overførsler for fremmede, er man ofte den, som banken og politiet først finder frem til. Derfor er det vigtigt, at den unge ved, at man som muldyr reelt begår en kriminel handling. Ud over en bødestraf og/eller fængsel får man også en plet på straffeattesten, hvilket kan få konsekvenser lang tid fremover.

For at undgå at ende i en sådan situation er det en rigtig god idé at tale med den unge om, hvor vigtigt det er, at man kan sige fra – også i situationer, hvor det kan være svært. Og kender du samtidig tegnene og konsekvenserne, bliver snakken måske nemmere. Du kan med fordel stille følgende spørgsmål:

  • Bliver du spurgt om hjælp til at hæve eller overføre et større beløb? Det kan være et tegn på hvidvask, så vær skeptisk og overvej om det virker troværdigt.
     
  • Bliver du tilbudt lettjente penge for at hjælpe med at hæve eller overføre penge? Her skal du være ekstra opmærksom og afslå. De hurtige penge kan hurtigt blive dyre penge, hvis de viser sig at stamme fra en kriminel handling. 
     
  • Bliver du spurgt af en person, om han/hun må låne din MobilePay konto til at modtage en betaling? Vær skeptisk og husk på, at pengene kan stamme fra svindel. Stil også spørgsmålstegn til, hvorfor personen ikke modtager en bankoverførsel i stedet.

Hvis du har mistanke om eller frygter, at du eller din teenager har været muldyr for kriminelle handlinger eller involveret i pengesvindel, skal du straks kontakte politiet og din bank.