2021_12 Pensionister kan indefryse grundskyld til lav rente

Faktaboks: Hvad er grundskyld

Grundskyld kaldes også ejendomsskat og betales af alle boligejere, uanset om de selv bor i boligen eller lejer den ud. Fredede ejendomme og grunde, der er ramt af kystnedbrydning, er dog normalt undtaget.

Grundskyld er en skat på jord, dvs. på selve grundens værdi. Ud over grundskyld betaler boligejerne (men ikke lejere og andelshavere) også ejendomsværdiskat.

Det er den enkelte kommune, der fastsætter, administrerer og opkræver grundskylden, og den udgør 16-34 promille af jordens værdi. På landsplan ligger betalingen for grundskyld i 2021 på 26,15 promille.

Beregningsgrundlaget for grundskylden fastsættes hvert år som det mindste beløb af:

  1. Ejendommens grundværdi, som den fremgår af den seneste offentlige vurdering, eller
  2. Grundværdien, der dannede grundlag for grundskylden det foregående år, tillagt en reguleringsprocent på 3-7 pct. Reguleringsprocenten for 2021 er 6,4 pct. og for både 2022 og 2023 2,8 pct.

Stigende rente, men ingen grund til bekymring

Pensionister og efterlønnere med ejerbolig kan være godt tilfredse. I hvert fald hvis de indefryser eller overvejer at indefryse deres grundskyld. Renten for indefrossen grundskyld for 2022 er nemlig blevet fastsat til 0,48 pct., hvilket blot er 0,01 pct. højere end i 2021, hvor renten blev fastsat til 0,47 pct. Pensionisterne slipper således næsten lige så billigt i 2022 som i 2021, hvor renten blev fastsat til det laveste niveau nogensinde.

Skattestoppet har sparet boligejerne for enorme beløb.

Billigt at forsøde tilværelsen i 2022

I 2022 udgør den gennemsnitlige grundskyld på landsplan ca. 13.654 kr. for et parcel- og rækkehus, og vælger man at indefryse regningen, skal boligejeren betale en rente på 0,48 pct., hvilket svarer til en udgift på 66 kr. før skat. Når året er omme, vil boligejeren altså skylde kommunen 13.720 kr. i alt.

Boligejeren kan altså med andre ord låne de 13.654 kr. hos kommunen og derved have ca. 1.138 kr. mere til sig selv hver måned for en renteudgift på bare 5-6 kr. om måneden.

Gennemsnitlig regning for indefrysning af grundskyld for et parcel- og rækkehus 2022

Pensionister kan indefryse grundskyld til lav rente

Man bør aldrig låne penge, medmindre man har brug for dem, og derfor bør man heller ikke indefryse sin grundskyld, blot fordi det i øjeblikket er billigt. Men har man brug for pengene, eller er man kommet til et sted i sit liv, hvor det drejer sig mere om at spare lidt ned end om at spare op, kan en indefrysning være en god idé.

Tjek din forskudsopgørelse, hvis du vil undgå skattesmæk.

Over tid kan regningen løbe op

Det rare ved den fastsatte rente for 2022 er, at den ikke blot vedrører den grundskyld, som pensionisterne indefryser i 2022, men også den gæld, pensionisterne allerede har oparbejdet. Har man været på pension længe, og har man allerede indefrosset sin grundskyld i mange år, kan der nemlig godt være tale om et stort beløb.

Nogle steder i landet er grundskylden høj, mens den andre steder er forholdsvist lav. På Frederiksberg, hvor husejerne betaler landets højeste regning til grundskyld, skal en gennemsnitlig husejer fx af med lidt over 57.000 kr. i grundskyld i 2022. Her oparbejder boligejerne hurtigt en stor gæld, hvis de vælger at indefryse grundskylden, men omvendt vil en indefrysning også have stor effekt på dagligdagen, da beløbet er så stort. En indefrysning vil derfor give mulighed for, at man kan realisere mange af sine drømme og ønsker for dagligdagen.

I Morsø kommune, hvor boligejerne betaler den laveste grundskyld, betaler en gennemsnitlig husejer kun godt 3.000 kr. om året i grundskyld, og der går derfor mange år, før gælden når at vokse sig stor.

Pensionister kan indefryse grundskyld til lav rente
Kilde: Nordea Kredit
Anm.:De nye ejendomsvurderinger er i øjeblikket ved at blive sendt ud. De betyder, at nogle boligejere skal betale en højere grundskyld, mens andre boligejere slipper billigere. Da Vurderingsstyrelsen endnu ikke er klar med alle vurderinger, er der ikke taget højde for dem her. I de fleste tilfælde betyder en stigende vurdering, at boligejerne skal betale 2,8 pct. mere i grundskyld, end de gør i dag.

Ønsker man at finde sin egen betaling til grundskyld, kan man enten tjekke sin netbank, hvor regningen ofte betales over to omgange i typisk februar og august. Alternativt kan man tjekke sin ejendomsskattebillet, der sendes til e-Boks en gang om året.

En indefrysning betyder ikke, at man slipper for at betale grundskyld, men at man udskyder betalingen til et senere tidspunkt. Man låner så at sige pengene hos kommunen og bruger lånet til at betale grundskylden. I mellemtiden betaler man renter på gælden, men eftersom renten er blevet fastsat til en meget lav procentsats, er udgiften ved at udskyde grundskylden også meget lav.

Ny boligprisprognose fra Nordea.

Faktaboks: Nedslag, men ikke fradrag for tilskrevne renter

Renten på indefrossen grundskyld er i princippet ikke fradragsberettiget, men ved indfrielse af grundskyldslånet gives et nedslag på 25 pct. af de tilskrevne renter

Tager man fx udgangspunkt i en regning til grundskyld på 13.700 kr. (svarende til den gennemsnitlige grundskyld for landet som helhed i 2021), så udgør renteudgiften 64 kr. før skat i det kommende år. Når lånet indfries, fx når boligen skal sælges, skal regningen betales, og her kan 25 pct. af rentegiften fratrækkes. Blev huset fx solgt ved udgangen af 2021, og havde boligejeren blot indefrosset sin grundskyld i det pågældende år, ville boligejeren få en rabat på 25 pct. af de 64 kr. svarende til 16 kr. Boligejeren ville således skulle tilbagebetale de 13.700 kr., som boligejeren havde lånt til at betale grundskylden, samt 48 kr. i renteudgift.

Et grundskyldslån er ofte billigere end et tillægslån i ejerboligen

Et alternativ til at indefryse grundskylden er at optage et tillægslån i boligens friværdi. Her er fordelen, at man kan få sikkerhed for renten ved at vælge et fastforrentet lån, og at man har mulighed for at få et større lån, end det beløb grundskylden udgør, hvis banken vel at mærke siger god for arrangementet. Men derudover står fordelene ved et tillægslån ikke i kø, når man sammenligner med muligheden for at indefryse grundskylden.

For selvom renten på de variabelt forrentede realkreditlån i øjeblikket er tæt på 0 pct., så betyder bidragssatsen, at tillægslånet hos realkreditinstituttet normalt vil være en dyrere løsning end en indefrysning af grundskylden.

Dertil kommer, at det normalt ikke kan betale sig at optage små realkreditlån, da bankrådgiverens arbejde er ens uanset beløbet størrelse, hvorfor optagelsesgebyrerne også er det. Realkreditlån er derfor bedst, hvis man har brug for at låne minimum 100.000 kr. ad gangen. Til sammenligning er der ikke gebyrer forbundet med, at en pensionist optager et lån til grundskylden hos kommunen, da udgifterne betales af kommunekassen, og pensionisten betaler heller ikke for at indfri lånet, når den tid kommer.

Har man brug for lidt ekstra penge i hverdagen, er det derfor normalt en billigere løsning at indefryse grundskylden end at optage et tillægslån. Kun i de tilfælde, hvor man har brug for et større lån, bør man henvende sig til banken.

Inden man indefryser grundskylden, skal man desuden huske på, at billigt ikke er det samme som gratis. På et tidspunkt skal regningen betales, og vælger man at indefryse grundskylden i mange år, kan regningen godt vokse sig stor, også selvom renten i øjeblikket er lav.

Nordeas forventninger til F1-, F3- og F5-renten.