2021_12 Tjek din forskudsopgørelse, hvis du vil undgå skattesmæk

Boligejere med fastforrentede lån bør tjekke deres forskudsopgørelse

Forskudsopgørelsen er klar i danskernes skattemappe, og mange boligejere bør være ekstra opmærksomme. Som følge af de lave realkreditrenter først på året har mange boligejere nemlig omlagt deres fastforrentede lån til en lavere rente, eller fået en ny og lavere rente på deres variabelt forrentede boliglån.

Realkreditinstitutterne indberetter løbende boligejernes renter og bidragsbetalinger til skattevæsenet, men boligejerne skal alligevel selv være opmærksomme. Forskudsopgørelsen for 2022 bygger nemlig på de senest reviderede tal fra 2020, og har boligejerne fået ny rente på deres realkreditlån i 2021, er opgørelsen ikke korrekt. Boligejerne bør derfor selv kontrollere deres forskudsopgørelse, så de ikke ender med et skattesmæk.

Se den nye rente på F1-, F3- og F5-lån.

Fastforrentede lån får det største skattesmæk

Skattesmækket afhænger af lånets størrelse, og hvor meget renten har ændret sig. Som tommelfingerregel får man et skattesmæk på ca. 3.350 kr. pr. lånt million for hver gang, man går én kuponrente ned, og på ca. 6.700 kr. hvis man går to kuponrenter ned. Det spiller ingen rolle, om man afdrager eller ej, så længe afdragsprofilen på de to lån er ens.

Har man således omlagt sit fastforrentede lån fra en rente på 3 pct. til en rente på 1 pct., har man reduceret sin udgift til renter og bidrag fra ca. 40.000 kr. om året til ca. 20.000 kr., hvilket giver sig udslag i et skattesmæk på ca. 6.700 kr. Er lånet på 2 mio. kr., er det potentielle skattesmæk selvsagt dobbelt så stort.

Tjek din forskudsopgørelse, hvis du vil undgå skattesmæk

Tjek din forskudsopgørelse, hvis du vil undgå skattesmæk

Der er stadig ikke ret mange boligejere, der har valgt at lægge om til en højere rente for at skære en bid af restgælden. I det tilfælde risikerer man, at rentefradraget bliver for lille, og man vil få penge tilbage, når årsopgørelsen for 2022 ligger klar. Vi anbefaler, at man også her retter sin forskudsopgørelse.

Pensionister kan indefryse grundskyld til lav rente.

Boligejere med F5-lån bør også tjekke forskudsopgørelsen

Boligejere med F5-lån, der har fået ny rente på deres lån i 2021, bør også tjekke deres forskudsopgørelse. Renten på F5-lån er nemlig faldet de seneste år, hvorfor der er risiko for skattesmæk.

Da renten på F5-lån blev fastsat for fem år siden, lå F5-renten på ca. 0,7 pct., mens den i 2021 har svinget omkring -0,1 pct. Både i 2021 og i 2016 har F5-renten dog bevæget sig både op og ned, og nogle boligejere har derfor oplevet en større eller mindre renteændring end gennemsnittet.

Hvis boligejere med F5-lån ikke retter deres forskudsopgørelse, risikerer de et skattesmæk på ca. 2.700 kr. pr. lånt million, når årsopgørelsen for 2022 lander i deres postkasse i foråret 2023. Det er ærgerlige penge at skulle finde på det tidspunkt, og derfor er det vigtigt, at boligejere med F5-lån også gennemgår renteudgifterne på deres forskudsopgørelse.

Nye vurderinger sender ekstraregning til boligejerne.

Ikke de store ændringer på F3-lån, F1-lån og Kort Rente lån

Boligejere med F3-lån kan tage forskudsopgørelsen mere roligt. Hvis de ikke reagerer, kan de forvente et skattesmæk på ca. 600 kr. pr. lånt million, hvis de har fået nye rente på et ”gennemsnitligt” tidspunkt af året.

For boligejere med F1-lån og Kort Rente lån er skattesmækket lille, og boligejerne risikerer ikke det store, hvis de ikke ønsker at bruge tid på deres forskudsopgørelse. Vi anbefaler dog altid, at man tjekker alle felter, også selvom det ikke har betydning for restskatten.

Det nytter ikke noget at ”glemme” at rette renteudgifterne til

Skulle man høre til de glemsomme boligejere, der ikke får rettet forskudsopgørelsen til, er det værd at huske på, at man aldrig kommer til at betale for lidt eller meget i skat. Forskudsopgørelsen er blot et værktøj til at fordele fradraget for de betalte renteudgifter ligeligt hen over året, og retter man ikke selv forskudsopgørelsen til, sker det automatisk, når alle oplysninger fra 2022 lander hos SKAT. Herefter får man så en restskat eller en overskydende skat.