2024_04 Forstå din ejendomsvurdering

Forstå din ejendomsvurdering Forstå din ejendomsvurdering

Det nye vurderingssystem er ved at være klar

I mange år er boligejerne blevet beskattet af den offentlige ejendomsvurdering fra 2011. Det skyldes en rapport fra Rigsrevisionen fra 2012, der konkluderede, at det gamle vurderingssystem var fejlbehæftet. Derfor besluttede politikerne at suspendere systemet i 2013 og påbegynde arbejdet med at udvikle et nyt.

Udviklingsarbejdet viste sig dog mere vaskeligt end først forventet, og derfor er boligejerne i mange år blevet beskattet af den gamle ejendomsvurdering fra 2011. Men efter flere forsinkelser er det nyt vurderingssystem nu ved at være klar.

Læs også: Sommerhuspriserne er steget mest på Sjælland, men jyderne har et trick

Boligejerne modtager tre forskellige ejendomsvurderinger

Mange boligejere har allerede modtaget de første nye offentlige ejendomsvurderinger, og det har skabt lidt forvirring i krogene. De nye ejendomsvurderinger sendes nemlig ikke altid ud i kronologisk orden, og derfor oplever mange boligejere, at de modtager den foreløbige 2022-vurdering, før de modtager vurderingen for 2020. Boligejerne vil i alt modtage tre forskellige ejendomsvurderinger:

  1. Ejendomsvurderingen for 2020, der bruges til at beregne boligskatten i 2021-2023.
  2. En foreløbig ejendomsvurdering fra 2022 (da den endelige 2022-vurdering endnu ikke er klar), som bruges til at beregne en foreløbig skat for 2024.
  3. Den endelige ejendomsvurdering for 2024


Tidslinje for de nye ejendomsvurderinger

1) 2020-vurdering

Ejendomsvurderingen for 2020 bruges til at beregne boligskatten for 2021, 2022 og 2023. Mange husejere har allerede modtaget vurderingen, da skattemyndighederne begyndte at sende de første 2020-vurderinger ud i 2021. De store udsendelsesrunder er dog først startet for nylig, og mange ejere af ejerlejligheder og fritidshuse har endnu ikke modtaget vurderingen.

Som følge af den sene udsendelse af 2020-vurderingerne har de fleste boligejere i 2021-2023 betalt en midlertidig skat af den gamle vurdering fra 2011. Derfor kan de forvente en efterregulering af deres boligskat for alle tre år, når 2020-vurderingen ligger klar. Skatteforveltningen og kommunerne er dog for nyligt begyndt at sende nye skattebilletter og årsopgørelser ud for hvert af de tre skatteår, hvoraf det fremgår, om skatten har ændret sig. Som følge af skattestoppet på ejendomsværdiskatten og skatteloftet på grundskylden, har den nye ejendomsvurdering for 2020 ikke økonomisk betydning for alle boligejere. 

Læs også: Rentefaldet er allerede i fuld gang, og der er mere i vente

Hvis boligskatterne stiger i 2021-2023 som følge af den nye 2020-vurdering, har boligejerne dog mulighed for at indefryse stigningen, indtil boligen sælges. Boligejerne skal dog være opmærksomme på, at der fra 2024 løber renter på eventuelle indefrysninger.
 

2)  Foreløbig 2022-vurdering

Ejendomsvurderingen for 2022 bruges til at beregne boligskatten for 2024, men da den endnu ikke er klar, modtog boligejerne i efteråret 2023 en foreløbig 2022-vurdering, der benyttes til at beregne en foreløbig skat for 2024.

Boligejerne beskattes derfor af den foreløbige 2022-vurdering på deres forskudsopgørelse for 2024. Når den endelige 2022-vurdering er klar, foretager skattemyndighederne en efterregulering af de betalte boligskatter, og eventuelle stigningen i de samlede boligskatter kan indefryses, indtil boligen sælges. Boligejerne skal dog være opmærksomme på, at der løber renter på en eventuel indefrysning.
 

3)  Endelig 2022-vurdering

Skattemyndighederne forventer at udsende de endelige 2022-vurderinger i 2025. Den endelige tidsplan kendes endnu ikke.

Læs også: Er det et godt tidspunkt at købe sommerhus?