2024_04 Sommerhuspriserne er steget mest på Sjælland, men jyderne har et trick

Sommerhuspriserne er steget mest på Sjælland, men jyderne har et trick

De seneste års store interesse for at købe sommerhus har fået priserne til at stige kraftigt. Hvorvidt det er en god eller dårlig nyhed kommer selvfølgelig an på, om man allerede er sommerhusejer eller overvejer at blive det.

I dag koster et gennemsnitligt sommerhus på 80 m2 ca. 1.690.000 kr., mens man for fem år siden kunne købe samme sommerhus for ca. 1,2 mio. kr. Priserne er med andre ord steget næsten en halv million kroner eller ca. 41 pct.

Det har altså været en god forretning at være sommerhusejer. Men det er ikke ligegyldigt, hvor sommerhuset ligger. Overordnet set er priserne nemlig steget mere, jo længere mod øst man kommer.
 

Så meget er sommerhuspriserne steget de seneste fem år
  I dag For 5 år siden Ændring i kroner Ændring i procent
Hele landet 1.690.000 1.200.000 490.000 41%
Nordsjælland 2.290.000 1.560.000 730.000 47%
Bornholm 2.140.000 1.240.000 900.000 73%
Vest- og Sydsjælland 1.610.000 1.030.000 580.000 56%
Fyn 1.860.000 1.340.000 520.000 39%
Sydjylland 1.710.000 1.330.000 380.000 29%
Østjylland 1.730.000 1.340.000 390.000 29%
Vestjylland 1.240.000 1.020.000 220.000 22%
Nordjylland 1.380.000 1.040.000 340.000 33%
Kilde: Nordea Kredit på baggrund af tal fra Finans Danmark    
       


Det er derfor sommerhusejerne på Bornholm, der løber med guldmedaljen, uanset om stigningen opgøres i kroner og øre eller procentvist over alle fem år. De seneste fem år er prisen for et gennemsnitligt sommerhus på Bornholm nemlig steget med ca. 900.000 kr. eller 73 pct., og det kan ingen andre landsdele matche.

Læs også: Er det et godt tidspunkt at købe sommerhus?

Det er dog kun knapt 2 pct. af landets sommerhuse, der ligger på Bornholm. Så selvom man ikke har sommerhus i Danmarks østligste landsdel, kan man stadig godt være blandt dem, der har scoret den store gevinst på sommerhusmarkedet. Tommelfingerreglen om, at gevinsten falder, jo længere mod vest man bevæger sig, gælder dog stadig.

Således har sommerhusejerne på Sjælland opnået en større prisstigning end sommerhusejerne på Fyn, og sidstnævnte har opnået en større gevinst end sommerhusejerne i Jylland.

Faktisk er sommerhuspriserne de seneste fem år steget med ca. 50 pct. på Sjælland, 40 pct. på Fyn, 30 pct. i Øst-, Syd- og Nordjylland og godt 20 pct. i Vestjylland. Alle tal er opgjort i hele træskolængder.

Læs også: Mister man skatterabatten, hvis man bygger om, bygger til eller bygger nyt?

Man kan dog ikke på den baggrund konkludere, at det har været mere lukrativt at eje et sommerhus øst for Storebælt. Jyderne har nemlig et trick gemt i ærmet, der hedder udlejning. For hvor de sjællandske sommerhuse i stor stil købes med familiens eget brug for øje, så opnår jyderne en pæn ekstraindtægt via udlejning.

Der ligger næsten lige så mange sommerhuse på Sjælland som i Jylland, men langt den største del af udlejningen foregår vest for Lillebælt. Ud af landets ca. 232.000 sommerhuse ligger 47 pct. i Jylland, og 45 pct. på Sjælland. Men i 2023, fordelte overnatningerne i de danske feriehuse sig med 82 pct. i Jylland og 10 pct. på Sjælland. De sjællandske sommerhuse er således massivt underrepræsenterede på udlejningsmarkedet.
 

Flere sommerhuse udlejes i Jylland end på Sjælland
  Her ligger
sommerhusene
Andel af de udlejede overnatninger
Sjælland 45% 10%
Bornholm 2% 4%
Fyn 6% 4%
Jylland 47% 82%
Kilde: Nordea Kredit på baggrund af tal fra Danmarks Statistik

 

Det kan være svært at sige, hvorfor jyderne løber med udlejningsgevinsten. Det kan skyldes, at efterspørgslen er større i Jylland – men også at sjællænderne endnu ikke har fået øjnene op for gevinsten.

Læs også: Hvilke regler skal opfyldes for at få et boliglån?

Der er ellers fine skattemæssige forhold på udlejningsmarkedet for sommerhuse. Vælger man at udleje sommerhuset gennem et bureau, har man først et bundfradrag på 46.100 kr. i 2024 og derefter beskattes man kun af 60 pct. af den resterende indkomst som kapitalindkomst. Opnår man således 150.000 kr. i lejeindtægt efter salær til udlejningsbureauet, ryger de ca. 129.000 kr. i egen lomme, mens de sidste ca. 21.000 kr. går til skat. Det svarer til en effektiv skatteprocent på ca. 14 pct.
 

Udlejning af sommerhus i 15 uger gennem bureau
  5.000kr./uge 10.000kr./uge
Lejeindtægt inkl. el, vand, varme mv.                      75.000                   150.000
Skattefrit bundfradrag                    -46.100                    -46.100
Lejeindtægt efter bundfradrag                      28.900                   103.900
Skattemæssigt fradrag på 40 pct.                      11.600                      41.600
Skattepligtig indkomst                      17.300                      62.300
Skat (ved negativ kapitalindkomst)                        5.700                      20.600
Lejeindtægt efter skat                      69.300                   129.400
Anm.: Tallene er afrundede    
Kilde: Nordea Kredit