Aktiemarkedet 2024: Usikkerhed og optimisme

Året der gik – og et kig i krystalkuglen for 2024

 • 2023 har været bedre end et gennemsnitligt år for aktier, og investeringsmarkedet er godt i gang med at vinde det tabte afkast tilbage.
   
 • Vi forventer ikke en ny bund for aktier. Og det er ikke for sent at komme med på aktieopsvinget, da det normalt varer meget længe.
   
 • Investeringer er en rigtig god måde at værne sin opsparing mod inflation. Det gjorde sig gældende i 2023, og det vil det også gøre i 2024, hvor inflationen stadig vil være høj.
   
 • 2024 vil blive endnu et år med usikkerhed, men aktier vil fortsætte med at vinde det tabte tilbage, og både udsyn og afkastpotentialet er bedre end ved indgangen til 2023.
   
 • Den rigtig gode nyhed er, at obligationer også vil give et positivt afkast til porteføljen i 2024 i tillæg til den forsikring, man får i forbindelse med eventuelle aktiefald.

Aktieåret, der går på hæld, var præget af høj inflation og rentestigninger. Alligevel er det gået bedre, end man kunne have frygtet. De store rentestigninger fra 2022 og 2023 trækker stadig en smule usikkerhed med ind i 2024, men det hele ser langt bedre ud i dag end for et år siden.

Hvordan er aktieåret gået?

Hvis jeg skal opsummere året, er 2023 gået bedre end forventet. Vi er begyndt at vinde en del af det afkast tilbage, som vi tabte i 2022. Så det er rigtig positivt.

Noget af det, der især har defineret året, har været kampen mod inflationen, som centralbankerne verden over nu ser ud til at have vundet - om end vi ikke er helt i mål endnu. Bankuroen i USA tilbage i marts er en af de begivenheder, vi vil huske året for. Den mindede investorerne om finanskrisen, og mange forventede, at svagheden blandt de mindre regionale banker var et tegn på, at dele af det finansielle system var begyndt at knække under de store rentestigninger.

Men heldigvis var det meget lokale problemer og kun i en vis grad relateret til renterne. Faktisk er én af overraskelserne fra 2023, at økonomien har vist sig at være langt mere modstandsdygtig over for rentestigningerne, end markedet regnede med. Og selvom man som investor måske synes, at det hele er gået én lidt imod, så har vi set pæne stigninger på aktier, når man kigger på året som helhed. Faktisk er afkastet på globale aktier langt højere i 2023 end i et gennemsnitligt investeringsår.

Hvad forventer vi af 2024?

Vi lever stadig i skyggen af de store rentestigninger, og vi er ikke på sikker grund endnu. Så selvom vi vurderer, at renterne næsten har toppet, så er det stadig usikkert, hvor dybt et ar, rentestigningerne kommer til at sætte i økonomien. Den usikkerhed vil strække sig ind i 2024 og være med til at karakterisere året. Men der er flere ting, som taler for, at næste år vil levere et rigtig pænt afkast i historisk sammenhæng, og at vi på sigt vil finde tilbage til centralbankernes inflationsmålsætning på ca. 2 pct. og samtidig undgå en recession.

Aktie

Så vi vil se udsving på investeringsmarkederne, men udsigten er langt bedre end ved indgangen af 2023, og det er afkastpotentialet også. Det er ikke vores forventning, at vi skal i nærheden afaktiebunden fra oktober 2022. Så vi befinder os i det første stadie af et længere aktieopsving, og hvis vi kigger på det med historiske briller, så kan vi se, at de kan vare længe. Eksempelvis varede aktieopsvinget efter finanskrisen 132 måneder. Det er det, der ligger til grund for talemåden: at aktier tager elevatoren ned og trapperne op – altså at vi efter korte perioder med stort fald ser lange perioder med gradvise stigninger. Vi er begyndt at bevæge os op ad trappen og er godt på vej til at have genvundet meget af det tabte afkast fra 2022, og den proces kommer til at fortsætte ind i 2024.

En rigtig god nyhed er, at det ikke kun er aktier, der har et pænt afkastpotentiale næste år. Vi ser det samme på obligationer – som en positiv konsekvens af de store rentestigninger. Det er godt nyt for investorerne, for det betyder, at obligationer ikke kun kan være med til at give en vis forsikring mod store aktiefald, men også bidrager positivt til afkastet i porteføljen (ens samlede investeringer, red.)

Når aktierne falder meget, ser vi typisk, at prisen på obligationer stiger, så det afkast, vi har tabt på gyngerne, bliver vundet tilbage på karrusellerne. Det skete dog ikke i 2022, hvor vi tabte på både aktier og obligationer. Men der er tegn på, at vi er ved at vende tilbage til mere normale tilstande. Eksempelvis faldt aktierne i forbindelse med bankuroen i marts 2023, mens obligationer steg, hvilket holdt hånden under investeringerne. Så obligationer har en rolle i porteføljen som forsikring mod aktiefald. Og på grund af renteniveauet kommer obligationer til at bidrage positivt til afkastet. Det er en rigtig god nyhed for investorerne.

Investeringer er den bedste måde at værne din opsparing mod inflation, hvis du har en lang opsparingshorisont, og sådan vil det også være i 2024.
Seniorstrateg Simon Kristiansen

Hvad er vigtigt, at investorerne tager med ind i det nye år?

Det allervigtigste er, at investeringsmarkedet igen har vist sig som er godt forsvar mod den høje inflation i 2023, når vi sammenligner med kontanter under  madrassen eller med en traditionel opsparingskonto – og det samme vil være tilfældet i 2024. På den lange bane vil inflationen ligge på 2-2,5 pct., og hvis du har en længere opsparingshorisont, er investering det mest effektive middel til at beskytte din opsparing. 

Det er også vigtigt at understrege, at man godt kan komme med i aktieopsvinget, selvom man eventuelt er listet ud af markedet i 2022. Vores vurdering er som sagt, at vi er i begyndelsen af et længerevarende aktieopsving, som kommer til at strække sig ind i næste år. Så der er ingen grund til at være bekymret over, at man ikke er kommet med i starten. Det vigtigste er at komme ind på investeringsmarkedet, hvis ens målsætning med opsparingen tillader det, fordi et opsving kan vare rigtig mange år.