Aldersopsparingen er blevet endnu bedre

Pension

Aldersopsparing bliver mere og mere populær. Og er du en af dem, der allerede har oprettet en aldersopsparing eller overvejer at gøre det, er der godt nyt. Gennem det seneste års tid er aldersopsparingen blevet forbedret, både hvad angår indbetaling og udbetaling.

Du kan indbetale mere end tidligere

Siden starten af 2023 har det været muligt at indbetale op til 8.800 kr. på aldersopsparingen, som tidligere havde et indbetalingsloft på 5.600 kr. Du kan altså indsætte ca. 250 kr. mere om måneden i forhold til sidste år. Det virker måske ikke af meget, men selv små indbetalinger kan over tid blive til betydelige beløb takket være den magiske effekt af renters rente.

Hvad er en aldersopsparing?

En aldersopsparing oprettes som udgangspunkt som en privat opsparing. Der er ingen fradrag for dine indbetalinger på aldersopsparingen, og derfor betaler du heller ikke skat eller afgift af ordningen, når den bliver udbetalt.

I Nordea kan du investere din aldersopsparing i fonde, aktier eller obligationer. Eller du kan vælge bankens puljeordning, hvor vi hver måned sørger for at investere din indbetaling. Med puljer nedtrappes din investeringsrisiko i takt med, at du nærmer dig udbetalingstidspunktet.

En aldersopsparing modregnes ikke i eventuelt folkepensionstillæg eller andre sociale ydelser. 

Du kan læse mere om aldersopsparing på Nordeas hjemmeside

Har du mindre end syv år til din folkepensionsalder, må du i udgangspunktet indbetale op til 56.900 kr. på din aldersopsparing i 2023. Også her er der tale om en markant forbedring i forhold til året før.

Begge beløb – både det ”lave” og det ”høje” loft – justeres hvert år og vil derfor være højere i 2024. Du kan nemt sætte dit pensionsbidrag op ved at kontakte din rådgiver eller skrive til os via din mobil- eller netbank.

Fleksibel udbetaling – sum eller rater

Som den eneste pensionstype giver aldersopsparingen mulighed for, at du uden afgift kan få udbetalt pengene enten på én gang, i mindre portioner eller som løbende udbetalinger.

Udbetaling som sum (helt eller delvist)
Som udgangspunkt kan du tidligst få udbetalt din aldersopsparing, når du rammer din pensionsudbetalingsalder og senest 20 år efter. Som hovedregel udbetales pengene som et engangsbeløb, men du kan også få dem udbetalt i portioner (deludbetalinger).

Som reglerne er i dag, kan en nyoprettet aldersopsparing udbetales tre år før din folkepensionsalder. Efter en deludbetaling kan der fortsat indbetales på ordningen.

Udbetaling i rater
Du kan også vælge at starte et udbetalingsforløb i rater. Der er mange fordele ved løbende udbetaling. Erfaringen viser, at mange ikke har behov for at få alle pengene i hånden på én gang. Det kan være en skattefordel at lade pengene stå på pensionskontoen længst muligt. Så længe din aldersopsparing står på pensionskontoen, kan den nemlig forblive investeret og forhåbentlig vokse i værdi. Du skal selvfølgelig være opmærksom på at tilpasse din risiko til det niveau, der passer til dig.

Du betaler fortsat kun 15,3% i skat af dit afkast fremfor en højere sats, hvis pengene var investeret fra en ”fri” konto. Du kan altid få din aldersopsparingssum på én gang, hvis der opstår et behov for det.