Arbejdsløsheden steg i december

Graf der viser arbejdsløshed

Arbejdsmarkedet viser stadig tegn på stabilitet til trods for afmatningen i økonomien. Derfor steg antallet af ledige kun med 1000 i december. Dermed er der nu godt 87.000 personer uden arbejde på det danske jobmarked. Det er nok det højeste siden oktober 2021, men fortsat et meget lavt niveau.

Det svarer til en ledighedsprocent på 2,9 eller det samme som i november. Det skal sammenlignes med, at der før pandemien var 3,7% uden job i den danske arbejdsstyrke.

Lige siden foråret er de ukrainske flygtninge, som er ledige under særloven, blevet talt med i ledighedsstatistikken. I december kom der 100 færre ledige ukrainere, så der nu er 3.500 ukrainske flygtninge i Danmark, som er jobparate, men uden arbejde. Antallet er dog faldet gradvist siden februar.

I december steg antallet af ledige lidt for både mænd og kvinder. Ledighedsprocenten var dog uændret på 2,7% for mænd, mens den steg en lille smule til 3,1% for kvinder. Den højeste ledighedsprocent findes blandt de 25-29 årige. Blandt dem er 5,1% uden job – det er en smule højere end i november.

Hvor ser vi den største ledighedsprocent?

Den højeste ledighedsprocent findes i København, hvor 3,5% er uden arbejde. Det følges af Nordjylland (3,3%) og Fyn (3,3%). Den laveste findes i Nordsjælland (2,1%) fulgt af Østsjælland (2,2 %).

Det er egentlig bemærkelsesværdigt, at afmatningen i økonomien endnu ikke har sat dybere spor på arbejdsmarkedet, end hvad vi ser. Faktisk steg beskæftigelsen i november med 3.200 personer og i årets første elleve måneder med ca. 32.000 personer. Siden pandemien er der skabt mere end 200.000 nye jobs i Danmark!

Vi vurderer stadigvæk, at ledigheden vil stige over de kommende måneder og måske kvartaler, men det bliver med stor sandsynlighed ikke så voldsomt. Beskæftigelsesforventningerne tyder på, at der er nogenlunde balance inden for hovedsektorerne. Service samt bygge- og anlæg har forventninger om at øge beskæftigelsen over de kommende tre måneder. Detailhandlen har forventninger om at nedbringe den, mens fremstillingssektoren er helt neutral.

Samtidig er der fortsat omkring 30% af samtlige adspurgte virksomheder herhjemme inden for service- samt bygge- og anlæg, som ser mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsende faktor, mens andelen er faldet markant her i januar i fremstillingssektoren.

Det er altså endnu for tidligt at aflyse jobfesten på arbejdsmarkedet og der er under alle omstændigheder intet, der tyder på, at ledighedsprocenten vil stige dramatisk eller overstige niveauet fra før pandemien – og dengang var der som bekendt ingen, som talte om krise på jobmarkedet.