Dansk økonomi klar til ny fase

Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

Cheføkonom Helge J. Pedersen gennemgår konklusionerne i Nordeas seneste analyse af verdensøkonomien, Economic Outlook.

Dansk økonomi er ude af krisen, lyder det fra Nordeas eksperter i den netop offentliggjorte prognose, Nordea Economic Outlook.

Udsigterne for verdensøkonomien er fortsat gunstige, selvom fremkomsten af Delta-varianten har ført til høje smittetal og indførslen af nye COVID-19 restriktioner mange steder. I år vil den globale vækst nå op på 5,5 pct. for derefter at aftage til hhv. 5,1 pct. og 4,1 pct. over de kommende to år. For Danmarks vedkommende ventes BNP i år at stige med 3,3 pct. for derefter at aftage til 2,7 pct. og 2,2 pct. i de kommende år. Dansk økonomi er allerede over niveauet fra før COVID-19 og dermed er vi gået ind i en ny økonomisk fase i pandemien, hvor der er risiko for overophedning, siger Nordeas cheføkonom Helge J. Pedersen.

 Privatforbruget har været en vigtig drivkraft i det økonomiske opsving understøttet af en høj købekraft som følge af en positiv reallønsvækst, lave renter, store formuegevinster og udbetalingen af de indefrosne feriepenge. Det har indtil videre givet anledning til en stor fremgang i vareforbruget, mens de seneste data fra kortomsætningen hos Nordea’s kunder tyder på, at også det indenlandske forbrug af serviceydelser er på hastig fremmarch.

Også fremadrettet ventes privatforbruget at udvikle sig stærkt, bl.a. understøttet af tilbagebetalingen af 14 mia. kr. i for meget betalt boligskat, mens eksporten hjælpes på vej af fremgangen i verdenshandlen og genåbningen af økonomien, som bl.a. vil føre til stigende turistindtægter. Det store overskud på betalingsbalancen ventes at blive fastholdt på omkring 8 pct. af BNP. 

Væk fra krisestemning på rekordtid

"Det danske arbejdsmarked har på rekordtid bevæget sig fra krisestemning og stigende arbejdsløshed til en situation med kraftigt faldende arbejdsløshed og et rekordhøjt beskæftigelsesniveau. Den tiltagende mangel på arbejdskraft begynder at sætte sit aftryk i et opadgående pres på lønningerne. Vi venter, at den gennemsnitlige lønstigningstakt til næste år vil nå op på det højeste niveau siden finanskrisen. Dermed vil lønmodtagerne fastholde en positiv udvikling i reallønnen, selvom inflationen nu er på vej op", siger Helge J. Pedersen.

"Til trods for en meget ekspansiv økonomisk politik er de offentlige finanser kommet utrolig godt gennem krisen, og den offentlige gældskvote er meget lav i en international sammenhæng. Det giver en stor frihedsgrad i den økonomiske politik og medvirker samtidig til at holde den danske rente så lav som overhovedet muligt. Med udsigten til flere år med relativ høj økonomisk aktivitet, og et arbejdsmarked, der allerede nu viser tegn på begyndende overophedning, vurderer vi, at tidspunktet nu er inde til at påbegynde en gradvis opstramning af finanspolitikken," påpeger Helge J. Pedersen.

Boligpriserne op med 12 pct.

"Boligmarkedet har været glohedt gennem en stor del af pandemien. I år ventes huspriserne at stige med godt 12 pct. i forhold til sidste år. Det er den kraftigste stigning siden 2006. Til næste år ventes en prisstigning på 3 pct. efterfulgt af 1 pct. i 2023. Den ventede afmatning i priserne skal bl.a. ses i lyset af effekterne fra de ændrede regler for boligbeskatning, der træder i kraft ved indgangen til 2024," siger Helge J. Pedersen.  

"Den Europæiske Centralbank (ECB) ventes ikke at sætte renten op, ligesom Nationalbanken også ventes at holde renten i ro henover prognoseperioden, selvom Nationalbanken siden februar har interveneret for at undgå, at kronen bliver for stærk over for euroen. Den situation fastlåses af det store overskud på betalingsbalancen. De lange renter vil dog stige i takt med, at de internationale renter bevæger sig opad. Det vil være med til at stabilisere boligpriserne," slutter Nordea’s cheføkonom.

Læs Economic Outlook her