Din pensionsalder kan være tidligere, end du tror

Tags:
Pension

Vi bliver ældre og skal – hvis det står til politikerne – arbejde længere, inden vi går på pension. Unge i starten af 20’ere i dag kan se frem til en evt. folkepension, når de er fyldt 74. Men for mange er det faktisk muligt at forlade arbejdsmarkedet tidligere, end det år folkepensionens første udbetalinger finder sted. Eller at trappe ned i arbejdstid med udbetalinger fra sin pensionsopsparing.
 

Pension
Right

Dagene er blevet kortere, året går på hæld, og nu er et godt tidspunkt at give din pensionsopsparing opmærksomhed.

Iben Blichfeldt er pensionsspecialist i Nordea og følger på tæt hold de politiske reformer, der regulerer blandt andet pension. Et af hendes hovedbudskaber til kunderne er, at der er en del ela­stik til at ned­trap­pe sin ar­bejds­tid el­ler træk­ke sig til­ba­ge fra ar­bejds­mar­ke­det før tid.

”Mange tror, at pensionsudbetalingsalderen er den samme som folkepensionsalderen, men det er den ikke. I mange tilfælde giver din pensionsordning mulighed for at påbegynde pensionsudbetalinger fem eller tre år før, folkepensionen udbetales første gang. I nogle tilfælde kan man forlade arbejdsmarkedet allerede som 60-årig,” forklarer Iben og fortsætter:

”Der er mange, der har arbejdet længe, men som alligevel ikke får gavn af den nye mulighed for Tidlig Pension og måske stirrer sig blinde på folkepensionsalderen, som de tror, er deres de facto-pensionsalder. Men der er altså en del elastik til at nedtrappe sin arbejdstid eller trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før tid, hvis man hellere vil det,” siger Iben.

Beregn din pensionsalder her

Pensionsordning afgør tidspunkt

Ifølge Nordeas egne undersøgelser er danskernes foretrukne pensionsalder 64 år, hvis de selv kunne bestemme. At pensionsordninger kan have forskellige tidligste udbetalingsalder, kan man bruge til enten at forlade arbejdsmarkedet før tid, eller trappe ned i det tempo, der passer en bedst.

Og bestemme selv, kan man altså i nogen grad.

Det afhænger af det tidspunkt, man har oprettet sine nuværende pensionsaftaler. Det er nemlig datoen for deres oprettelse, der afgør, hvor mange år før folkepensionen, man kan påbegynde udbetaling fra sin pensionsordning.

Man kan starte sin udbetaling fem år før folkepensionsalderen, hvis man har oprettet sin pension i perioden 1. maj 2007 til 31. december 2017. Har du en pensionsordning, der er oprettet før 1. maj 2007, kan du trække dig tilbage med udbetalinger fra din pension allerede som 60-årig.

Har man flere pensionsordninger, gælder udbetalingsdatoerne for hver enkelt ordning. Og på en ordning, hvor der ikke længere aktivt indbetales, gælder datoen for tidligste udbetaling stadig.

Nyeste ordning afgør alder

Det er ikke unormalt at have flere pensionsordninger, eksempelvis pga. skiftende arbejdsgivere. Det kan derfor, ud fra et helhedssynspunkt, godt være fristende at lægge ordninger sammen for at spare på eksempelvis administrationsomkostninger. Og det kan mange gange være en god ide, men man skal dog være vågen, for ikke at gå glip af et par års tidligere tilbagetrækning, advarer Iben.

”Vælger du at lægge pensioner sammen, skal du være opmærksom på, at det er udbetalingsalderen på den senest oprettede ordning, der kommer til at gælde. Det er til din ugunst," siger Iben.

Lægger du en gammel ordning sammen med en ny, og den nye kun giver ret til tre års tidligere tilbagetrækning, er det den ordning, der gør sig gældende. Også selvom den gamle måske gav ret til at få udbetalt pension fem år før folkepensionsalderen.

Tænk aktiverne sammen

Planlægger man en tidligere tilbagetrækning eller nedtrapning af arbejdstiden, bør man tage stilling til, hvad der skal ske med resten af ens formue.

”Når man går på pension eller nedtrapper, er det vigtigt at se hele sin formue i en sammenhæng, og ikke kun se på sine pensionsordninger. Det skyldes den måde vores skattesystem er sammensat på, og forskellen på beskatning af pension og anden fri formue,” siger pensionsspecialisten.

Med en jævnt stigende levealder skal man sikre sig, at pengene rækker til i hvert fald 15-20 år på pension, vurderer Iben. Derfor anbefaler hun, at man får hjælp til at sammensætte den bedst mulige forvaltning af pension og formue.

”Det er vigtigt at man får lagt en plan for brugen af sin pension og sin eventuelle anden formue, f.eks hvis der er en stor friværdi, fri opsparing eller måske opsparing i virksomhed. Så får man mest ud til årene på pension.”