Er vi bedre til at tale om sex end om penge?

En mand der sidder og laver regnskab

For hvor vi i denne uge, som er Uge Sex, har fokus på seksualundervisning i folkeskolen, som blev obligatorisk i det danske skolesystem i 1970, er privatøkonomi stadig ikke på skoleskemaet. Og det synes jeg er en skam.

De unge udviser faktisk en høj grad af økonomisk ansvarlighed, men mange kæmper med økonomiske bekymringer, som ødelægger nattesøvnen og selvværdet. Den voksende bekymring skyldes især manglende økonomisk overblik. Utallige undersøgelser viser, at dét at lære om økonomi som ung lægger en vigtig grobund for økonomisk ansvarlighed som voksen, og de økonomiske valg, vi træffer som unge voksne, kan være definerende for vores liv mange år frem. Og om man vil det eller ej, kan man ikke komme udenom at skulle træffe økonomiske beslutninger, når man bliver voksen. Al begyndelse er svær, og privatøkonomi kan være en vanskelig disciplin. De fleste kan måske huske første gang de selv skulle forsøge at tyde den første lønseddel eller lægge et budget. Og min erfaring siger mig, at selv dem som har modtaget lønsedler i årevis kan have svært ved at finde hoved og hale i dem.

Undgå torskegilde og muldyr

Den økonomiske grundviden er relevant allerede fra første job. Hvis man ikke ved, at man skal huske at rette i sin forskudsopgørelse, kan det få konsekvenser. Store skattesmæk kan være svære at tilbagebetale, hvis pengene er brugt. Derfor risikerer man som ung at få en uheldig start på voksenlivet, hvis man ikke bliver godt klædt på fra start. I gamle dage blev man indkaldt til ’torskegilde’ hos Skat, og det var langtfra så muntert, som det lyder. Her sad man skoleret foran en skattemedarbejder, mens tal og dokumentation blev gennemgået. I dag logger man på skat.dk og ser et stort, rødt tal, men effekten kan være lige så ubehagelig og uoverskuelig.

Som noget nyt har Pengeugen i år et særligt fokus på en anden risiko, som især de 14-24-årige møder, nemlig at blive brugt som finansielt muldyr. Begrebet dækker over, at man stiller sin konto til rådighed for kriminelle, som dermed kan sløre sporene fra deres kriminelle handlinger. Desværre bliver flere og flere unge brugt som muldyr, fordi de ikke er blevet advaret om fænomenet, og at det er forbudt at stille sin konto til rådighed for andre. Straffen er bøde eller fængsel og en plet på straffeattesten. Det er dybt tragisk og kan have uoverskuelige konsekvenser lang tid frem.

Det er derfor vigtigt, at de unge bliver klædt på til at stå på egne ben økonomisk. Pengeugen er et skridt i den rigtige retning, men den kan ikke stå alene. Der er også behov for, at vi taler mere med hinanden om penge og privatøkonomi, så den snak kan blive lige så naturlig, som den vi har i Uge Sex.