Europas farlige afhængighed

Sortsynet har spredt sig siden sommeren i takt med, at inflationen er tiltaget og pengepolitikken blevet indrettet til at bekæmpe den med alle midler. Forbrugertilliden er banket i bund som reaktion på krigen i Ukraine og de voldsomme prisstigninger på især fødevarer og energi. Erhvervslivet er på sin side blevet ramt af historiske omkostningsstigninger efter Vladimir Putin allerede for et år siden begyndte at bruge energivåbenet i det, der nu kan ses som den indledende fase i en dramatisk eskalerende værdikamp mod den vestlige verden.

Set i det perspektiv står det klart, at ønsket om at knytte Europe og Rusland sammen i en økonomisk afhængighed, som også ville skabe stabile politiske bånd, var udtryk for en velment, men desværre også naiv tankegang. Wandel durch Handel (udvikling gennem handel, red.) viste sig kun at virke til en vis grænse.

Europas afhængighed illustreres af, at Rusland i 2021 leverede 40% af al den naturgas, som blev anvendt i EU. Ikke mindst Tyskland, Italien samt de tidligere sovjetiske vasalstater i Østeuropa var store aftagere. Men som følge af de økonomiske sanktioner mod Rusland havde landet allerede inden sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 nedbragt sine gasleverancer til EU betragteligt, og de er aktuelt mindre end 20% af, hvad de var for et år siden. Det er et stort slag mod den europæiske energisektor, som har rettet blikket mod andre udbydere fra Norge, Aserbajdsjan og Algeriet samt øget importen af flydende gas fra bl.a. USA, Qatar og Australien. Men på den korte bane er det bare ikke tilstrækkeligt til at kompensere for den manglende gas fra Rusland, hvorfor behovet for at spare på energien er stort. Og hjulpet af det milde efterår sker det for tiden i en sådan udstrækning, at EU’s gaslagre allerede nu er fyldt så meget op, at der formentlig vil være energi nok til hele vinteren med mindre, at den bliver ekstraordinært kold eller forsyningerne svigter yderligere.

"Det er en afhængighed, som ikke er holdbar i en tid, hvor verdensordenen skælver"
Helge J. Pedersen

Der er ingen tvivl om rigtigheden i, at Europa frigør sig af afhængigheden af russisk energi. Det blev faktisk besluttet allerede i marts umiddelbart efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor EU fremlagde sin store RePowerEU-plan, som inden for en relativ kort årrække skal sikre europæerne en både ren og stabil energiforsyning.

Men heller ikke den proces er uden problemer. Dels kræver den grønne omstilling kæmpeinvesteringer i industri og infrastruktur, som i lyset af den dramatiske stigning i renten bliver langt dyrere at finansiere end tidligere ventet. Dels er det usikkert, om de sjældne jordarter, som er helt nødvendige i den grønne omstilling, kan produceres i et tilstrækkeligt tempo til, at de ambitiøse klimamål kan blive indfriet. Alene magneterne til en elbil kræver således fem kg sjældne jordarter, hvilket med den nuværende produktionsteknologi betyder, at der skal brydes ca. 2,5 tons malm, ligesom der bruges mellem 15 og 240 kg sjældne jordarter til moderne vindmøller. Dertil kommer anvendelsen i fremtidens Smart Homes, i virksomhederne og sidst, men ikke mindst, i højteknologisk våbenisenkram, hvor de sjældne jordarter benyttes i alt fra jamming udstyr og droner til de mest avancerede luftværnsystemer og jagerfly. Et moderne F-35 kampfly indeholder således i omegnen af 415 kilo sjældne jordarter!

Og nu er det, at det rigtige problem kommer. For Kina, der som bekendt ikke har udråbt Rusland som en paria-stat, har nemlig nærmest monopol på produktionen af dem. Omkring 98% af EU's forbrug af sjældne jordarter stammer således fra Kina. Det er en afhængighed, som ikke er holdbar i en tid, hvor verdensordenen skælver. Den måske største strategiske udfordring for Europa og hele den vestlige verden er derfor over de kommende år at sikre sine ressourcer og udvikle egne produktionsfaciliteter samtidig med, at det pragmatiske forhold til Kina ikke må sættes over styr.

For det må ikke glemmes, at Kina tilbage i 2010 lukkede for salget af sjældne jordarter til Japan som led i den langvarige konflikt over Senkaku/Diaoyu-øerne i det Østkinesiske hav. En episode som blev fulgt op, da USA i 2012 åbnede sag mod Kina ved WTO’s domstol for lignede eksportrestriktioner. Sagen, som blev støttet af EU og Japan, fik medhold af domstolen og løst, men tvisten viser med al tydelighed, at adgangen til de kritisk vigtige sjældne jordarter ikke skal tages for givet. Og slet ikke i en situation, hvor verden er af lave. Europa viste sig naiv i forholdet til Rusland. Den fejltagelse må ikke gentages. For i givet fald risikerer vi både at sætte klimamålene og Vestens militærteknologiske overlegenhed, som vel ikke har været mere nødvendig nu end på noget andet tidspunkt siden afslutningen på den kolde krig, over styr. Og så ser fremtiden først for alvor sort ud.