Formuespecialisten: En hjælpende hånd ved livsændrende valg

Webinar om Nordea Private Banking

Hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde dig som kunde i Nordea Private Banking, så deltag i vores webinar den 12. september.

Vi tilbyder serviceydelser og rådgivning til familier med en investerbar formue over 4 mio. kroner. Omdrejningspunktet er Private Bankeren, der typisk bliver familiens tætte og personlige rådgiver med et stort indblik i familiens samlede og individuelle økonomiske muligheder.

Tilmeld dig webinaret her

 

Livet er fyldt med vigtige valg, der i høj grad kan påvirke din økonomi. Uanset om det handler om bryllup, skilsmisse, egen virksomhed, generationsskifte, pensionering eller arv, så medfører sådanne livsændrende valg ofte en vis usikkerhed for dig og familien. For selvom I måske godt ved, at ”der er penge nok”, så kan det være svært at overskue mulighederne og de økonomiske konsekvenser af de komplekse valg, I står overfor.

Jesper Lindevang Jesper Lindevang, formuespecialist

Det er netop i de situationer, at Nordeas formuespecialister kan gøre en forskel. I Nordea handler formuerådgivning om hele tiden at justere og optimere familiens økonomiske plan i takt med livets forskellige faser.

Jesper Lindevang og Lone Midtgaard har henholdsvis 20 og 11 års erfaring med formuerådgivning i Nordea Private Banking. De fortæller begge, at det for dem er helt afgørende, at det menneskelige er i centrum, når de rådgiver. Det handler om at forstå hele familiens unikke situation og behov, hvis man skal skræddersy en plan, der giver familien tryghed i alle faser af livet.

”Økonomi er en meget personlig sag, og jeg stiller rigtig mange spørgsmål, der går ret tæt på og er meget personlige”, siger Jesper. ”Men som jeg siger til mine kunder: For at kunne give en så personlig rådgivning som muligt er det vigtigt, at jeg ved, hvad der er vigtigt for netop jer og jeres familie”.

”Når jeg fx har en dialog om generationsskifte, så handler det ikke ret meget om selve virksomheden”, forklarer Jesper. ”Når vi går ind i dialogen om generationsskifte, er det blandt andet for at undgå, at der måske opstår en konflikt i familien. Det vigtige er at få sat ord på en familiefortælling – at få skabt en familiekrønike, som alle kan se sig selv i, og hvor alle føler sig set og hørt. Dét er nøglen til et succesfuldt generationsskifte, og det er der, jeg som faglig rådgiver kan stille de ”svære” spørgsmål og gøre en forskel”, fastslår Jesper.

Lone Midtgaard Lone Midtgaard, formuespecialist

Og familien er meget i centrum, når Lone og Jesper rådgiver deres kunder.

”Vi taler selvfølgelig om økonomisk planlægning og har en dialog om, hvordan man sparer klogt op og bruger pengene klogt”, forklarer Lone. ”Men der, hvor vores rådgivning virkelig giver værdi, er, når vi har den menneskelige tilgang med. Det er vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt om familien, for det er sådan, vi skaber en holdbar og langsigtet strategi for familiens økonomiske trivsel”.

Når arbejdslivet slutter
En af livets helt store overgange er, når arbejdslivet slutter – hvad enten man er virksomhedsejer eller ansat. Tilbagetrækning kan ske på mange måder og er et af de emner, som Jesper og Lone ofte taler med kunderne om. Det er afgørende at planlægge i god tid for at få det optimale ud af formuen i seniortilværelsen. Hvordan planlægger man udbetalingerne, hvad er en fornuftig udbetalingsrækkefølge, hvad med offentlige ydelser, friværdier, frie midler og virksomhedsmidler?

Spørgsmålene er mange og lige så individuelle som svarene. Derfor er det vigtigt, at Jesper og Lone har et holistisk blik på deres kunders økonomi, så de kan tage de nødvendige skridt for at optimere økonomien, når det er tid til at trække sig tilbage.

”Noget af det, der gør mig rigtig glad for mit arbejde, er, når jeg kan foreslå min kunde en løsning, som han eller hun ikke selv havde set”, fortæller Lone. ”Jeg havde fx en kunde, der var i midten af 50’erne med et stort opsparet overskud i sin virksomhed, som skulle bruges til pension. Sammen lagde vi en plan for, hvordan vi kunne få overskuddet i virksomheden ud. Han havde ikke meget stående på en egentlig pensionsordning, og så det var jo oplagt at nedbringe overskuddet i virksomheden ved at indskyde et ret stort årligt beløb på en pensionsordning over de næste ca. ti år”.

Jesper og Lone understreger, at det kan være meget svært at sige farvel til arbejdslivet og indflydelsen på jobbet eller som virksomhedsejer. Det er en situation, der kan give ambivalente følelser, som man muligvis skal arbejde med.

”Det er et af de steder, hvor det er vigtigt, at vi laver en god plan – både økonomisk, men også menneskeligt”, siger Jesper. ”Den gode rådgiver lytter til kunden – vi skal lytte, og vi skal forstå. Noget af det, vi er gode til her i Nordea, er den bløde samtale i forbindelse med overgangsfaser. Og det at trække sig tilbage fra sit arbejde er jo en af de helt store her i livet. Jeg bliver glad, når jeg kan se min kundes skuldre falde ned på plads. Så ved jeg, at jeg har gjort et godt stykke arbejde”, afslutter Jesper.