Giv børnene et solidt økonomisk fundament

Som reglerne er i dag kan forældre og bedsteforældre skattefrit give børn og børnebørn en gave på op til 69.500 kr. om året. Naturligvis kan der gives større gaver, men gør man det, skal giver eller modtager betale gaveafgift på 15 pct. Man kan også give gaver til sine svigerbørn, dog er grænsen her 24.300 kr.

Som senior kunderådgiver i Private Banking møder Annette Kerschner Buch-Olsen mange forældre og bedsteforældre, som ønsker at give børn og børnebørn en god økonomisk start på voksenlivet. Det kan fx være til udbetalingen til en lejlighed eller en økonomisk håndsrækning, den dag barnet skal i gang med at studere.

"Ønsker man at betænke næste generation med pengegaver eller at hjælpe børnene godt i gang med en opsparing, findes der en række muligheder. Jeg vil dog gerne minde om, at ikke to familier er ens og hvilken løsning, der passer til den enkeltes behov og individuelle situation, vil altid bero på en individuel rådgivning," siger Annette Kerschner Buch-Olsen.

Den traditionelle børneopsparing

De fleste kender nok den traditionelle børneopsparing, som stadig er den mest udbredte form for økonomisk ”starthjælp” til børn. Både forældre, bedsteforældre – og sågar oldeforældre kan oprette en børneopsparing.

"Dog kan der kun oprettes én børneopsparingskonto for hvert barn, så man skal nok lige aftale indbyrdes i familien, hvem som opretter kontoen. For det er opretteren af børneopsparingen, som bestemmer hvilken bank pengene står i, og hvordan pengene eventuelt skal placeres," siger Annette Kerschner Buch-Olsen. 

Hun forklarer, at børneopsparingen er en favorabel måde at spare op på, fordi renter og afkast er skattefrie. Ordingen blev sidste år ændret, så man i dag kan indbetale op til 6.000 kroner om året (i alt dog maksimalt 72.000 kroner). Nu lyder 6.000 kroner om året i 12 år måske ikke af så meget, men med rentes rente-effekten, kan det trods alt blive til en pæn opsparing.

"Her kan det værd at huske på, at en børneopsparing som tommelfingerregel er en langsigtet opsparing. Derfor er det en god idé at overveje at investere pengene frem for at lade dem stå på bankbogen til en lav rente," siger Annette Kerschner Buch-Olsen.

Børnebørnskonto

En anden mulighed i Nordea, forklarer Annette Kerschner Buch-Olsen, er børnebørnskontoen.  Bedsteforældre og andre beslægtede kan på denne konto indsætte op til 60.000 kroner om året – dog højst 400.000 kroner i alt.

"Den har den fordel, at der oprettes flere konti per barn, således at bedsteforældre på begge sider kan være med og oprette en konto til barnet. Som opretter bestemmer man, hvor længe pengene skal være bundet – dog senest indtil barnet fylder 21".

Her skal man dog være opmærksom på, at modsat børneopsparingen er renteindtægter her skattepligtige for barnet. Hvis barnets indtægter, inklusive renterne, er mindre end barnets frikort, beløbet er dog skattefrit.

Båndlæggelse af pengegaver

Jesper Lindevang er chefformuerådgiver i Privat Banking. Han møder også kunder, som er optagede af, hvordan de kan give formuen videre til næste generation. Som et alternativ til børneopsparingen og børnebørnskonti nævner han båndlæggelse som en tredje mulighed.

"Er der tale om større beløb og er børnene stadig små, kan man vælge at båndlægge midlerne.  Formuen kan eksempelvis være reserveret til et bestemt formål, en bestemt alder eller en kombination af disse to. Gavegiver bestemmer således selv rammerne for gaven," siger Jesper Lindevang

Han forklarer, at der er mulighed for at indskrive i gavebrevet, at pengene gives som særeje, således at formuen ikke indgår i fællesboet, hvis barnet senere hen skulle blive gift. 

"Ønsker man at betænke næste generation med pengegaver eller at hjælpe børnene godt i gang med en opsparing, findes der en række muligheder. Jeg vil dog gerne minde om, at ikke to familier er ens og hvilken løsning, der passer til den enkeltes behov og individuelle situation, vil altid bero på en individuel rådgivning."
Annette Kerschner Buch-Olsen, senior Private Banker