Investering med et bæredygtigt fokus - Tre ofte stillede spørgsmål

Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

1. Hvad betyder det at investere med et bæredygtigt fokus?
Helt overordnet handler det om, at man som investor ikke kun har et finansielt formål med sine investeringer, men både et finansielt og et bæredygtigt formål.

Økonomiske nøgletal og finansielle parametre er vigtige kriterier at tage i betragtning, når vi investerer. Men de såkaldte ESG-kriterier vinder i disse år endnu mere frem. ESG står for Environmental (miljø), Social (sociale forhold) og Governance (god selskabsledelse) og er kort fortalt en målestok for, hvor ansvarligt et selskab er på de tre områder.

I Nordea bruger vi ESG-faktorerne som en vigtig del af vores investeringsanalyse. Vi tager altså selskabers hensyntagen til miljø, socialt ansvar og god selskabsledelse med i vurderingen.

At investere med et bæredygtigt fokus handler at tage et aktiv valg. For nogle er det vigtigt at investere i virksomheder, som ikke gør yderligere skade eller på anden måde har en negativ påvirkning på miljøet og samfundet. For andre er det også vigtigt at investere i virksomheder, som positivt bidrager til et miljømæssigt eller et socialt mål og behandler sine medarbejdere ordentligt.

2. Hvilke muligheder har jeg for at foretage investeringer med bæredygtigt fokus via Nordea?
Du kan investere med bæredygtig fokus, både når det drejer sig om pensionsmidler og penge, der ikke er bundet i pension, såkaldte frie midler. Hos Nordea er der flere muligheder for at investere med bæredygtig fokus. Du kan vælge vores Bæredygtig Basis, Bæredygtig portefølje eller Nordea Invest Stars.

Læs mere om produkter med bæredygtigt fokus i Nordea

Kom i gang med at handle på egen hånd

Det er let at komme i gang med at investere hos Nordea. Følg trinnene nedenfor, og så er du klar til at handle online via enten Mobilbank, Netbank eller i Nordea Investor.

  1. Log ind i din netbank og klik på ”Opsparing og investering”
  2. Klik på boksen ”Kom i gang med online handel” og bestil adgang til at handle
  3. Klik nu på fanen ”Kontakt” og derefter ”Aftaler og dokumenter” og underskriv de to dokumenter (onlineaftale og depotaftale), du får tilsendt

3. Giver investeringer med bæredygtigt fokus lige så stort afkast som almindelige investeringer?
Med en investering med bæredygtigt fokus får du populært sagt det bedste fra begge verdener. Bæredygtigt fokus og afkast udelukker nemlig ikke hinanden. Tværtimod kan vi se, at bæredygtighed bliver et stadig større konkurrenceparameter for verdens virksomheder. Derfor er det vores forventning, at investering med bæredygtigt fokus giver minimum det samme afkast som de traditionelle porteføljer på lang sigt.