Muligheder for mindre danske virksomheder trods økonomisk stilstand

Især byggeriet og detailhandlen har været meget hårdt ramt af de stigende renter, og det er da også renterne, der sammen med inflationen, sætter hovedretningen for økonomien i Danmark. Og selv om Nordea i den seneste ”Economic Outlook”-prognose forudser, at styringsrenten sænkes midt på året, skal vi ikke forvente, at minusrente-dagene kommer retur:

”Vi kommer ikke tilbage til et nulrentemiljø, så hvis man sidder og venter på det, vil man højst sandsynligt ramme forkert i sin økonomiske planlægning,” siger Nordeas chefanalytiker Jan Størup Nielsen, der i stedet anbefaler, at vi accepterer et permanent højere renteniveau.

Et broget billede

Der er tegn på afmatning i økonomien, blandt andet stiger arbejdsløsheden, men generelt er det et noget broget billede. For selv om dele af byggebranchen som nævnt er hårdt ramt af den økonomiske stilstand med det højeste antal konkurser siden 2010, betyder det ikke nødvendigvis, at arbejdsløshedskøen er blevet meget længere indenfor disse fag. I stedet har en del håndværkere fundet beskæftigelse i andre projekter, fx udbygningen af den danske fjernvarme og i den grønne omstilling.

I detailhandlen vil man se effekterne af, at vi både i 2023 og i år ser store lønstigninger, alene i år på omkring 5 procent.
”Det kan isoleret set være negativt for virksomhederne, der jo skal betale højere lønninger, men mange danskere vil lægge en del af de lønkroner i form af øget forbrug. Jeg tror, vi vil se danskerne købe lidt dyrere varer og bruge flere penge på rejser og oplevelser, og det er positivt for detail- og servicevirksomhederne,” siger Jan.

Investeringer er vejen til konkurrencedygtighed

Der er altså ikke tændt for de helt store advarselslamper, men ser man samlet på dansk økonomis styrke, er den for industriens vedkommende alene drevet af medicinalfirmaerne – i alle andre industrisektorer falder aktiviteten. Og mange virksomheders vækst er også påvirket af, at renterne er steget.

”Men hvis man som virksomhed har mulighed for at investere, vil det være min klare anbefaling at se på, hvordan man kan øge sin produktivitet via teknologi, for vi kommer stensikkert til at mangle arbejdskraft. Det kræver ofte investeringer, og det er naturligvis ikke alle virksomheder, der har mulighed for det med de højere omkostninger. Men har man den mulighed, vil man klart stå stærkere på et fremtidigt marked.”

”Og så skal man generelt være ydmyg over for skråsikre prognoser,” siger Jan med et skævt smil.
”Det er enormt usikre tider, alene fragtraterne er for eksempel steget til det dobbelte på en måned på grund af urolighederne i Mellemøsten. Men hvis du kan ruste dig til fremtiden ved at investere dig til en øget produktivitet, så vil du stå stærkere.”
 

Læs hele rapporten Economic Outlook - kapitlet om Danmark starter på side 12.