Ny stor fremgang i beskæftigelsen i marts

Det er ret utroligt. Til trods for global afmatning, den højeste inflation i 40 år og markant højere renter, viser arbejdsmarkedet fortsat styrke. I hvert fald steg beskæftigelsen med hele 4.800 personer i marts. Det skyldes især en kraftig stigning i beskæftigelsen i den private sektor på godt 3.300 personer, mens den offentlige sektor øgede beskæftigelsen med 1.400 personer. Resten af de nye jobs findes i kategorien uoplyst aktivitet.

I marts var der 2.986.400 personer i beskæftigelse i Danmark. Det er det højeste antal nogensinde og cirka 184.000 flere, end da COVID-19 ramte Danmark i marts 2020.

Det er klart, at den høje inflation, de stigende renter og generelt usikre situation i forbindelse med bl.a. krigen i Ukraine vil ramme dansk økonomi i form af lavere vækst. Men det forandrer ikke ved den kendsgerning, at arbejdsmarkedet fortsat er stærkt, og at der lægges op til en blød landing. Kombinationen af den høje inflation og det stærke arbejdsmarked var udslagsgivende for de ret markante lønstigninger, som er blevet forhandlet igennem ved OK23.

Sammenhængen mellem beskæftigelse og ledighed

Flest nye jobs inden for servicesektoren - færre i handel

I marts blev der især skabt flere jobs inden for offentlig administration, forsvar og politi, sundhed og socialvæsen, hoteller og restauranter samt videnservice. Omvendt var der brug for færre hænder inden for handel, bygge- og anlæg samt rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.

Selvom økonomien bremser op, er der ikke tendens til, at presset på arbejdsmarkedet er ved at aftage. Det fremgår af, at omkring hver tredje af alle servicevirksomheder i april meldte om problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Andelen for bygge og anlæg samt industrien er tilsvarende cirka hver fjerde og hver sjette danske virksomhed. Det er dog også en kendsgerning, at de fleste virksomheder i dag ikke regner med at øge beskæftigelsen over de kommende måneder. Dem, der forventer at ansætte flere, er i servicesektoren, mens de fleste inden for handel, industrien og bygge- og anlæg forventer at nedbringe arbejdsstyrken. Det kunne tale for, at der kommer en opbremsning i beskæftigelsen i den private sektor hen over de kommende måneder, ligesom vi også har kunnet konstatere, at ledigheden faktisk er begyndt at stige lidt.