Nye pensionsregler giver dig større fleksibilitet

Far og søn

Hvad er folkepensionsalder?

Folkepensionsalderen er tidspunktet, hvor du tidligst kan gå på folkepension, og den officielle folkepensionsalder i Danmark stiger i takt med forventningen om stigende levealder. 

Du kan beregne din folkepensionsalder på Borger.dk lige her

De nye regler kan være en fordel for dig, hvis du enten har mindre pensioner forskellige steder og gerne vil samle dem, eller hvis du gerne vil oprette en ny ordning som supplement til din eksisterende.

Tidspunktet for udbetaling af din pension – den såkaldte pensionsudbetalingsalder - afhænger af, hvornår din opsparing er oprettet. Opretter du en pension i dag, kan du som udgangspunkt først få den udbetalt tre år, før du bliver folkepensionist. Men har du en pension, som er oprettet før 2007, har du sandsynligvis en tidligere udbetalingsalder – fx 60 år. De nye regler betyder, at hvis du allerede har din pension i en bank eller et pensionsselskab, og du gerne vil oprette en ny ordning samme sted, så vil den nye ordning få den samme lave udbetalingsalder som din eksisterende.

”Hvis du fx allerede har en ratepension med ret til tidlig udbetaling – det kan være, når du fylder 60 år – kan du nu oprette en aldersopsparing eller en livsvarig livrente med samme tidlige udbetaling,” forklarer Betina Grimstrup, der er pensionsspecialist i Nordea. ”Det giver dig en større fleksibilitet end tidligere i forhold til, hvornår du kan eller vil gå på pension. Du vil med andre ord kunne få udbetalt dine pensionsopsparinger op til seks år tidligere, og det giver dig mulighed for at planlægge en overgang fra arbejdslivet, indtil du kan modtage folkepension".

Sammenlægning af mindre opsparinger giver nye muligheder

Samtidig åbner de nye regler op for, at du kan sammenlægge dine pensioner med værdi under 50.000 kr. uden risiko for, at du mister din ret til tidlig udbetaling – sådan som det var tilfældet tidligere.

”Har du fx to pensioner, der hver har en værdi under 50.000 kr., som vil blive udbetalt på forskellige tidspunkter, kan du med de nye regler lægge dem sammen og få gavn af den laveste udbetalingsalder,” forklarer Betina.

”Og det giver ofte mening at samle dine mindre pensioner, for så sparer du omkostninger og får et bedre overblik over din pension. Har du flere små pensioner forskellige steder, vil jeg klart anbefale, at du tager fat i Nordea. Vi kan hjælpe dig med at samle dem, hvis det er hensigtsmæssigt, og vi kan også sikre, at din pension er investeret fornuftigt og i overensstemmelse med din risikoprofil,” afslutter Betina.

Hvis du vil læse mere om fordelene ved at lægge to pensioner sammen, kan du gøre det her.