2024_02 Mister man skatterabatten, hvis man bygger om, bygger til eller bygger nyt?

Kan man miste skatterabatten, hvis man bygger om, bygger til eller bygger nyt?

Skatterabatten er personlig og kan ikke overdrages

Ved årsskiftet trådte boligskattereformen i kraft, og hos 80 pct. af boligejerne medførte det en lavere samlet regning til boligskat. De sidste 20 pct. fik en skatterabat, der sikrer, at de ikke betaler mere i boligskat i 2024, end de skulle have betalt med de gamle regler.

Skatterabatten er ikke et lån, og den skal derfor ikke betales tilbage, når boligen sælges. Samtidig videreføres rabatten i kroner og øre, så længe man ejer boligen og kan derfor have stor værdi for mange familier. Så det er naturligt, hvis boligejerne spørger sig selv, hvad der sker med skatterabatten, hvis de bygger nyt, bygger om eller bygger til.

Læs mere: Hvilke regler skal opfyldes for at få et boliglån?
 

Skatterabat hvis man bygger nyt

Hvis man har bygget nyt hus eller er i gang med det, bør man vide, at kun byggerier, der var færdigmeldt til kommunen senest 1. januar 2024, får glæde af skatterabatten på både grundskyld og ejendomsværdiskat. Hvis det nye hus ikke var færdigmeldt senest 1. januar 2024, får ejerne nemlig kun rabat på grundskylden – ikke på ejendomsværdiskatten.

Det samme gælder, hvis de nuværende ejere senere beslutter sig for at rive det eksisterende hus ned for at bygge et nyt. Så mister ejerne skatterabatten på ejendomsværdiskatten, men beholder den på grundskylden.

Skatterabatten fordeler sig ikke altid jævnt på de to boligskatter. Særligt i de dyre områder af landet vil mange husejere opleve, at hele eller størstedelen af skatterabatten skyldes stigningen i ejendomsværdiskatten. I de tilfælde, hvor huset rives ned til fordel for et nybyggeri, risikerer ejerne derfor at miste deres skatterabat.

Læs også: Prognose: Ejerlejlighedsmarkedet går et svært år i møde
 

Forstå grundskylden

Grundskyld, der også kaldes ejendomsskat, er en skat, man betaler af grundens værdi. I 2023 udgjorde grundskylden mellem 16 og 34 promille, mens den i 2024 udgør mellem 0,31 pct. og 1,7 pct. I 2024 trækkes der desuden 20 pct. fra grundens værdi, inden skatten beregnes pga. forsigtighedsprincippet.

Det er den enkelte kommune, der fastsætter grundskyldspromillen, og den kan ikke ændres i perioden 2024 til 2028.

Grundskylden beregnes i 2013-2020 på baggrund af den offentlige grundvurdering fra 2011 og fra 2021 til 2023 på baggrund af vurderingen fra 2020. I 2024 træder boligskattereformen i kraft, og grundskylden betales på baggrund af vurderingen fra 2022.

Skatterabat hvis man bygger om eller bygger til?

Har man for nyligt bygget om eller bygget til, bør man også kende reglerne for skatterabatten. En større om- eller tilbygning kan nemlig give anledning til en omvurdering. Hvis ombygningen skal være en del af skatterabatten, kræver det imidlertid, at den er færdigmeldt til kommunen senest 1. januar 2024.

Hvis om- eller tilbygningen først står færdig efter 1. januar 2024, er man dog stadig omfattet af skatterabatten på både grundskyld og ejendomsværdiskat, men rabatten beregnes kun på værdien af boligen før ombygningen. Da større om- eller tilbygninger normalt øger boligens værdi, skal man derfor forvente, at ejendomsværdiskatten stiger, når ombygningen står færdig.

Læs også: Høje boligrenter og stigende boligpriser får boligbyrden til at stige

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man hører til de boligejere, der får en skatterabat, kan man tjekke PDF-udgaven af forskudsopgørelsen for 2024 på skat.dk. PDF-ikonet findes i øverste højre hjørne af den almindelige netudgave af forskudsopgørelsen, og oplysningerne om boligskatter står normalt på side to. Vær dog opmærksom på, at forskudsopgørelsen for 2024 bygger på den foreløbige ejendomsvurdering for 2022, og at den kan ændres, når den endelige 2022-vurdering er klar.