du kan nu se din aarsopgoerelse

Din årsopgørelse for 2022 er tilgængelig på skat.dk på mandag den 13. marts 2023 – men den kan ses allerede i weekenden. Årsopgørelsen udarbejdes årligt af SKAT og er et samlet overblik over din skat for det seneste år. Det kan være en god idé at logge ind og give din opgørelse et gennemtjek, for der kan ligge et skattesmæk og vente på dig eller være fradrag, du snyder dig selv for.

Hvad er en årsopgørelse og en forskudsopgørelse?

Årsopgørelse: Din årsopgørelse er en oversigt over din skat for det seneste år. Den kommer i marts hvert år. Årsopgørelsen er altså bagudskuende og viser, om du har indbetalt det korrekte beløb eller for meget eller lidt i skat i det forgangne år. Hvis du har indbetalt for lidt i skat, får du et skattesmæk i form af en ekstra regning. Beløbet afhænger af din indkomst og mulige fradrag.

Forskudsopgørelse: Din forskudsopgørelse er en form for budget for det kommende år. Den viser din forventede indkomst og dine forventede fradrag og beregner på den baggrund din forventede skattebetaling for året. Forskudsopgørelsen er altså fremadskuende. Hvis din økonomi ændrer sig, bør du rette i din forskudsopgørelse. På den måde sikrer du, at du betaler den korrekte skat i løbet af året og undgår skattesmæk.

Din forskudsopgørelse og årsopgørelse hænger derfor sammen. Din nuværende forskudsopgørelse gælder for hele indkomståret 2023. Den årsopgørelse, som bliver frigjort mandag den 13. marts 2023, gælder for indkomståret 2022.

Hvert år er der danskere, som skal betale penge tilbage i skat, fordi de har indbetalt for lidt i årets løb. Omvendt er der også mange, som betaler for meget i skat og derfor får overskydende skat tilbage. Om du får penge tilbage i skat eller ej afhænger blandt andet af, om den indkomst, som du indberettede til SKAT i din forskudsopgørelse, stemmer overens med det, du rent faktisk tjente. I 2020 havde 900.000 danskere en samlet restskat på 7,1 mia. kr. svarende til ca. 7.800 kr. pr. person i gennemsnit.

Hvis du er en af dem, som i din årsopgørelse for 2022 skal betale penge tilbage i skat, så vil jeg anbefale dig at tjekke din forskudsopgørelse for 2023. Måske tjener du mere, end du har angivet i din forskudsopgørelse eller kan ikke længere få de samme fradrag? Det kan fx være, hvis du ikke længere har ret til kørselsfradrag. Ved at løbe din forskudsopgørelse igennem undgår du at stå i samme situation til næste år og igen få et skattesmæk.

Du kan læse mere om forskudsopgørelsen her: Hvad kan påvirke din forskudsopgørelse? | Nyt fra Nordea

Du skal selv oplyse følgende fradrag:

  • Kørselsfradrag (befordringsfradrag)

  • Håndværkerfradrag og servicefradrag

  • Gevinst og tab på aktier og værdipapirer

  • Børnebidrag

  • Ægtefællebidrag

  • Indtægter fra deleøkonomi (fx udlejning af værelse, bolig og bil)

  • Kost og logi og dobbelt husførelse

  • Arbejdstøj, faglitteratur, kurser m.m.

Kilde: SKAT

Husk at tjekke op på dine fradrag
Uanset om du skal betale penge tilbage eller ej, bør du altid tjekke, om din årsopgørelse er korrekt. Har du fx ret til fradrag, som du ikke har fået med, skal du rette det i årsopgørelsen. Det er nemlig dit eget ansvar at indberette det til SKAT, hvis du har ret til fradrag.

Fristen for at rette i din årsopgørelse for 2022 er 1. maj 2023.