Jobfesten fortsætter

Graf

Stigningen i januar skyldtes især en fremgang i beskæftigelsen i den offentlige sektor, hvor der blev skabt hele 2500 jobs, mens den private sektor bidrog med 1400 personer.

Den store fremgang i beskæftigelsen i den offentlige sektor skyldes især en stor stigning inden for undervisning og offentlig administration, forsvar og politi. Der blev færre inden for sundhed og socialvæsen. Ellers var der også en pæn fremgang i beskæftigelsen inden for industri og videnservice. Der blev brug for færre hænder inden for blandt andet hoteller og restauranter samt handel.

I forhold til januar sidste år er der skabt næsten 34.000 nye jobs. De fleste indenfor industri og videnservice, men også offentlig administration, forsvar og politi samt transportsektoren har ansat mange flere. Omvendt er der nu færre ansatte indenfor blandt andet handel, information og kommunikation.

Det er ret utroligt, at vi i denne tid, hvor økonomien bremser op, stadig ser så stærkt et arbejdsmarked. Men noget skyldes altså også, at den offentlige sektor har øget beskæftigelsen betragteligt. Det opvejer tendensen til afmatning i den private beskæftigelse.

Selvom udviklingen på arbejdsmarkedet typisk foregår med en vis forsinkelse i forhold til den økonomiske aktivitet er der ikke udsigt til en markant nedgang over de kommende måneder. Det fremgår af, at omkring hver tredje af alle servicevirksomheder i marts meldte om problemer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Andelen for bygge og anlæg er tilsvarende på knapt 30%. Det er faktisk kun inden for industrien, at der er tale om større problemer. Her er det kun knap 10%, der ikke kan finde kvalificeret arbejdskraft. Samtidig venter et flertal af virksomheder inden for servicesektoren og industrien at øge beskæftigelsen over de kommende tre måneder. Mens Inden for de mere pressede erhverv, detailhandel samt bygge- og anlæg, er der omvendt heller ikke tale om, at virksomhederne set under ét forventer at reducere beskæftigelsen. Det kunne tale for, at opbremsningen i beskæftigelsesfremgangen kun bliver behersket, ligesom den ventede stigning i ledigheden forbliver ret svag. Det underbygger forventningen om en såkaldt blød landing i økonomien.