Nu kan du både arbejde og få folkepension

Betina Grimstrup, pensionsspecialist hos Nordea. Med de nye regler kan mange fortsætte på deltid eller måske endda finde et helt nyt job, forklarer Betina Grimstrup, pensionsspecialist hos Nordea.

Det er længe siden, at en pensionist pr. definition var et nedslidt menneske. Alligevel har det indtil nu stort set ikke været muligt for folkepensionister at arbejde, uden at indtægten blev modregnet i deres folkepension.

Men nye regler betyder, at du som folkepensionist nu kan have en arbejdsindtægt og samtidig få fuld folkepension.

”Med de nye regler bliver folkepensionen ikke længere nedsat, uanset hvor stor arbejdsindkomst du har ved siden af. Dermed bliver det fx muligt at fortsætte måske på deltid eller finde et helt nyt arbejde,” forklarer Betina Grimstrup, pensionsspecialist hos Nordea.

Ældrecheck og varmetillæg

Arbejdsindkomst er fx lønindkomst, efterløn, fratrædelsesgodtgørelse eller dagpenge. Men selvom arbejdsindkomsten ikke længere har betydning for beregningen af folkepensionen – og dermed hverken påvirker grundbeløb eller pensionstillæg – så indgår den stadig i indkomstgrundlaget for den såkaldte personlige tillægsprocent.

”Den personlige tillægsprocent bruges til at beregne ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og mediecheck. Og derfor skal du stadig oplyse din arbejdsindkomst til Udbetaling Danmark,” fortæller Betina Grimstrup.

Indtægter ud over arbejdsindkomst

Hvis du har indtægter ud over din arbejdsindkomst, kan de til gengæld godt påvirke størrelsen af dit pensionstillæg – fx renteindtægter fra bankkonti eller obligationer eller aktieindkomst fra investering i værdipapirer.

”Og sådan er det også med skattepligtige indkomster fra pensionsordninger som fx ATP, rateudbetalinger og livsvarige livrenter. Nogle kan have fordel af at forlænge udbetalingen af ratepensionen, så den påvirker folkepensionen så lidt som muligt. Men det er altid vigtigt, at man planlægger sine udbetalinger ud fra ens leveomkostninger og ikke alene ud fra, hvad man kan opnå af folkepensionstillæg,” siger Betina Grimstrup.

Læs også: Planlæg økonomien i dit pensionistliv i god tid

FOLKEPENSION

  • Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Som udgangspunkt modtager alle det samme grundbeløb, uanset om du har indtægter, er gift, samlevende eller enlig. Ud over grundbeløbet kan du have mulighed for at få pensionstillæg.
  • Nye regler betyder, at pensionstillægget ikke påvirkes af arbejdsindkomst (fx løn, efterløn, dagpenge og honorarer). Til gengæld påvirkes det af andre indtægter som lejeindtægter, aktiegevinster eller indkomster fra private pensionsordninger som ratepension.
  • Derudover indgår arbejdsindkomsten i beregning af den personlige tillægsprocent, som bruges til at beregne bl.a. ældrecheck og mediecheck. Derfor skal din arbejdsindkomst altid oplyses til Udbetaling Danmark.

Kilde: Borger.dk

Overvej, om du skal udskyde folkepensionen eller ej

Det er også muligt at udskyde sin folkepension i op til 10 år, hvis man fortsætter med at arbejde eller har anden indkomst. Hvis man udskyder sin folkepension, vil man få en højere folkepension, når man begynder at modtage den. Men det vil altid bero på de konkrete omstændigheder, hvad der er bedst at gøre.

”Når det nu er muligt både at modtage folkepension og at arbejde, er der færre tilfælde, hvor det er oplagt at udskyde folkepensionen. Men det kræver altid konkret rådgivning, før det er muligt at sige, hvad der er den bedste løsning,” siger Betina Grimstrup.

Forud for eventuel rådgivning kan det være en rigtig god ide, at du giver din nye livssituation et økonomisk gennemsyn. Her kan et budget hjælpe med at skaffe et værdifuldt overblik over, hvordan din økonomi er sat sammen, og hvilke muligheder du har for at få det bedst mulige liv som pensionist.

Gennemsynet bør også inkludere, om din eventuelle ægtefælle har indkomster ud over arbejdsindkomst, for det påvirker også dit pensionstillæg.

”Jo bedre forberedt, du er, jo bedre mulighed har du for at få lagt en plan, der passer til lige netop dine ønsker og drømme for pensionisttilværelsen,” siger Betina Grimstrup.

Læs mere og book et pensionsmøde på nordea.dk

Pensionspenge og lønpenge

Overvejer du at arbejde videre på fuldtid, deltid eller i et nyt job, når du er begyndt at få folkepension?

Choices

Tak for dit svar. Uanset hvad du vælger, kan du finde gode råd til din seniorøkonomi lige her.

Rigtig god tredje alder!