Så kom Danmark ud af den recession, som landet aldrig var i

Vækst i BNP

Så kom Danmark ud af den tekniske recession, som landet faktisk aldrig befandt sig i. Med lidt af et brag endda. Danmarks Statistik (DS) har netop offentliggjort sin første beregning af nationalregnskabet for 4. kvartal, og den peger på en fremgang i økonomien på hele 2% over kvartalet. Det er en voldsom vækst, som også betyder, at væksten for hele 2023 nu kan opgøres til hele 1,8%.

Det er igen historien om medicinalindustriens store betydning, som skal trækkes frem, når udviklingen i dansk økonomi på de helt store linjer skal forklares. Uden den ville BNP således være faldet med 0,1% sidste år!

Samtidig er der foretaget en voldsomt stor revision af 3. kvartals tal. Der er BNP-væksten nemlig opjusteret fra -0,7% til en fremgang på 0,4%! Så den tekniske recession var altså blot en illusion. Det er ifølge DS transithandel med gas samt svingende gaspriser, der ligger bag den udvikling.

Stor fremgang i privatforbruget

BNP opgøres fra udbudssiden i økonomien. Hvis man dykker ned i efterspørgslen, ses det, at der har været godt gang i nettoeksporten. Eksporten steg med hele 5,7% over kvartalet, mens importen blot steg med 1,1%. Samtidig var der fremgang i det private forbrug på 1,7%, ikke mindst drevet af en stor vækst i købet af nye biler, men også andre varer. Det offentlige forbrug steg med 0,3% over kvartalet, men de faste bruttoinvesteringer faldt voldsomt, hvilket skyldtes en nedgang i investeringer i transportmidler (skibe) og intellektuelle rettigheder. I tredje kvartal blev der nemlig købt et større patent i udlandet, som trak importen i tredje kvartal op og dermed ned i fjerde kvartal. Der blev også nedbragt lagre i fjerde kvartal. Det trak i sig selv kvartalsvæksten ned med 0,7%.

Det er første gang, at BNP bliver offentliggjort kun 50 dage efter kvartalets afslutning. Det giver dog ifølge DS ikke anledning til større revisioner af BNP- data end det tidligere anvendte 60 dages kriterium.

Opgørelsen af beskæftigelse, udførte timer og løn kan dog være påvirket af den nye offentliggørelsestermin. Den peger på en uændret beskæftigelse i 4. kvartal. Det betyder altså, at der var tale om et betydelig fremgang i produktiviteten henover kvartalet.

Det er svært at spå om fremtiden

Dagens opgørelse viser med al tydelighed, at det er blevet meget svært at forudsige den økonomiske udvikling målt ved BNP herhjemme. Dertil er revisionerne af data simpelthen blevet for store, ligesom de afhænger for meget af udviklingen i en enkelt sektor. For blot få uger siden vurderede vi, at væksten herhjemme i 2023 ville lande på 0,7% på baggrund af de dengang kendte data. Nu viser det sig altså, at fremgangen blev på hele 1,8%! Og i store træk alene på grund af udviklingen i medicinalindustriens produktion og volatile gaspriser!